Veelgestelde vragen

advertisement
Veelgestelde vragen
Let op!
Deze vragen en antwoorden zijn opgesteld voor onze huurders die gebruik maken van een
gemeenschappelijke installatie voor verwarming. Dit is alleen voor de huurders van de
IJsselflat, Rembrandtflat en de Kogge (commerciële ruimten). Voor onze overige huurders is
dit niet van toepassing.
Veelgestelde vragen over de Warmtewet
1. Wat heb ik aan de Warmtewet?
Omdat u een gezamenlijke installatie voor verwarming heeft in uw wooncomplex, kunt u niet
zelf een energieleverancier kiezen. Uw energieleverancier is en blijft Eigen Bouw. De
Warmtewet beschermt u als consument. De Wet voorkomt dat u teveel betaalt of tegen
slechte voorwaarden geleverd krijgt.
2. Ga ik iets merken van de invoering van de Warmtewet?
U merkt er in de praktijk weinig van. Eigen Bouw blijft immers de warmte leveren zoals u
gewend bent.
Wel betekent het voor u als huurder dat:



De Algemene leveringsvoorwaarden worden uitgebreid;
De door Eigen Bouw in rekening te brengen kosten niet hoger mogen zijn dan de
vastgestelde maximumtarieven voor warmte;
De wijze waarop de kosten verrekend worden, veranderen. Uw verbruik wordt niet
meer per eenheid afgerekend, maar per gigajoule.
3. Waarom krijg ik 'Algemene voorwaarden warmtelevering' toegestuurd?
Volgens de Warmtewet is Eigen Bouw nu ook uw (energie)leverancier voor warmte- en
eventueel warm water en niet alleen uw verhuurder. De wet zegt dat er voor deze
energielevering leveringsvoorwaarden moeten worden opgesteld en waaraan deze moeten
voldoen.
4. Wie bepaalt het tarief dat ik moet betalen?
Eigen Bouw bepaalt zelf het tarief. Dit tarief wordt elk jaar door Eigen Bouw vastgesteld. Met
nu voor u de garantie dat het altijd onder het maximale tarief zal blijven, zoals door de
nieuwe Warmtewet bepaald.
5. Wat houdt het maximumtarief in?
In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar
vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). De maximumprijs is gebaseerd op
een gemiddelde consument die gas gebruikt op basis van een individuele verwarmingsketel.
U betaalt dus niet meer voor warmte dan wanneer u gas zou verbruiken. Hoeveel u betaalt,
hangt natuurlijk af van uw verwarmingsgebruik.
6. Ik heb al meters zitten op mijn radiatoren. Krijg ik nu nieuwe?
Nee. De aanwezige uitleesbare meters kunnen ook voor de nieuwe manier van afrekenen
gebruikt worden. We hoeven geen nieuwe meters te plaatsen in uw woning.
7. Hoe vraag ik storingscompensatie aan?
In de ‘Algemene voorwaarden warmtelevering’ staat opgenomen dat u in bepaalde gevallen
recht heeft op een storingscompensatie.
U kunt een storingscompensatie schriftelijk aanvragen onder vermelding van ‘compensatie
storing collectieve installaties’. Vermeld uw naam, adres en storingsdatum en hoe lang de
storing ongeveer heeft geduurd.
Uw brief stuurt u aan:
Stichting Eigen Bouw
Postbus 376
7400 AJ Deventer
8. Waarom levert Eigen Bouw volgens de ‘Specificatie van de levering van Warmte’ alleen
warmte in de periode van 1 oktober tot en met 1 april?
Eigen Bouw heeft gedurende het jaar periodes nodig om buiten het ‘stookseizoen’ groot
onderhoud of reparaties te kunnen uitvoeren aan de installaties. Buiten het stookseizoen is
het niet aannemelijk dat de uitval van warmte voor klachten gaat zorgen bij onze huurders,
omdat er normaal gesproken niet of nauwelijks gestookt wordt buiten het stookseizoen. Als
er onderhoud gepland wordt, wordt dit via de normale weg aan onze huurders bekend
gemaakt.
Download