Examenvragen_sciot

advertisement
bespreek cochlea
synaptische capaciteit en purkinjecel
1 annulus tendineus communis en zijn functie
-membrana tectoria
-plexus choroideus
-Bespreek de structurele en functionele eigenschappen van de astrocyten.
-Bespreek kort: modiolus, epineurium
1. Bespreek structurele en functionele kenmerken van palpebrae
2. a. Intraperiod line
b. Bloed-hersenbarrière
1.Bespreek de gelaagdheid van de retina en de verschillende cellen
2.Ontwikkeling en doorsnede van het metencefalon
Hoe ontstaat het ruggemerg?
Wat is deze structuur en bespreek: en er zat een fotoke bij van het practicum van een folium
v/h cerebellum, dus heb ik de 3 lagen v/d cerebellaire cortex besproken en nog verteld over
mosvezels en klimvezels en aminerge vezels
- Bouw van een perifere zenuw
- Bespreek kort: rhombencephalon en tarsus
-bespreek de embryologie van het ruggenmerg
-korte vraagskes: ependym, stria vascualris
1 Door welke structuren gebeurt de productie en de zuivering van endolymfe?
2 Histologische foto van cerebellum (dus die 3 lage bespreken)
-Bespreek de embryologische ontwikkeling van het diencephalon
-Bespreek bondig: Foramen ovale en Kinesine
1. bespreek de functionele en structurele kenmerken vd steuncellen van het czs
2. bespreek kort :
-m.dilatator pupillae
-lamina alaris
- Welke processen spelen een rol in de ontwikkeling van neuronen
- Bespreek kort: Limbus spiralis en flexura mesencephalica
-bespreek de embryologische ontwikkeling van het metencefalon en teken de belangrijkste
structuren
-bespreek de functionele en structurele eig van de iris
bespreek embyrologische ontwikkeling mesencephalon +dwarse doorsneden geven van
structuren die ontstaan
bespreek structurele en functionele kenmerken van corpus ciliare
1. Bespreek de embriologische ontwikkeling van de commissuurbanen en de plexus
chroideus.
2 Leg kort uit: epineurium, membraan van Reisner
Sciot: de gemakkelijkste vragen ooit:
- hoe kunnen axonen groeien tijdens de ontwikkeling van de hersenen
- waarom wordt een cornea niet afgestoten bij transplantatie. Leg dit uit via de histologie
- bespreek de verschillen in myelinisatie in het centraal en het perifeer zenuwstelsel
- de iris: morfologisch en functioneel bespreken
- Embryologische ontwikkeling van de hemisferen van het cerebrum en de ontwikkeling van
de diepe grijze kernen in het telencephalon
- Bespreek kort:
a) malleus
b) ruimte van Virchow-Robin
cerebellaire cortex
welke structuren vh oog hebben geen bloedvaten
Bespreek cerebellaire cortex
Membraan van Reissner?
Endoneurium?
cornea bespreken
malleus
ruimte van Virchow-Robin
Bespreek de ontwikkeling van het mesencephalon.
Bespreek: membraan van Reisner, endoneurium
Bespreek het axon, anatomisch en functioneel
Bespreek kort: crista neuralis en orgaan van Corti
Bespreek het middenoor
Synaptische capaciteit, herschikking en stabiliteit
synaptische adaptatie e.d.
verschil myelinisatie perifeer en centraal zenuwstelsel
bespreek de opbouw van de cochlea
foto van een orgaan bespreken.
Bespreek de embryologische ontwikkeling van de commissuurbanen en van de plexus
choroideus van het telencephalon
Bespreek het verloop en de bezenuwing van de extrinsieke oogspieren
Bespreek de bouw van het middenoor
Dia van het cerebellum, folium => benoem de letters (de 3 lagen) + geef een schematische
weergave
Bespreek functionele en structurele kenmerken van lens en corpus vitreum
bespreek kort: Knoop van ranvier
GFAP
embryologie van het mesencephalon + doorsneden
leg uit: perilymfe en semaforines
welke delen van het oog bevatten geen bloedvaten?
bespreek lamina alaris, granulatio pacioni
bezenuwing orbita
interperiod line
Verschil in functie tussen cornea en sclera histologisch verklaren
granulationes Pacioni
lamina alares
steuncellen van CZS
bespreek kort: rhombencephalon en tarsus
Embryologische ontwikkeling mesencephalon + dwarse doorsnedes
Bespreek lens en corpus vitreum
bespreek de cortex van het cerebellum
leg kort uit membrana tectoria en plexus choroideus
leg plasticiteit uit
glia limitans
sacculus
embryogenese commissuurbanen en plexus choroideus
bespreek: otolieten.
Geef het verschil tussen oligodendrocyt en Schwanncel
Bespreek de functionele en structurele eign. van de fovea
Cerebellaire cortex
Choroidea bespreken
Annulus tendineus communis: waar? functie?
Bespreek kort: membrana tectoria en plexus choroideus
welke zenuwen en bloedvaten lopen er door de fissura orbitalis superior
kort: foramen ovale en kinesine
Bespreek embryologische ontwikkeling van RM
Kort: - ependym en stria vascularis
vergelijk een oligodendrocyt met een schwanncel
leg uit: netrines en lamina choriocapillaris
bespreek het middenoor
bespreek stria vascularis en ependym
wat zijn de functies van de cornea? en hoe is de structuur hiervoor aangepast?
bespreek kort: knopen van Ranvier en GFAP
1. Welke structuren zijn er nodig om CSV te vormen?
2. Waarom is iris vergelijkbaar met diafragma fototoestel. Bespreek
Het verschil tussen de myeline in het CZS en PZS.
Welke structuren zijn van belang in de productie van het kamervocht en dito drainage
- bespreek de ontwikkeling van het ruggenmerg
-Embryologie Ruggenmerg
-Microglia & Episclera
1/ Bespreek de functie van de meningen adhv de structuur.
2/ Bespreek kort: perineurium en utriculus
1. bespreek neurale plasticiteit in ontw CZS
2a epislera
2b microglia
1. Welke processen spelen een rol bij het ontstaan van neuronen?
2. Waar ligt de annulus tendineus communis en wat is zijn functie?
-bespreek de ligging en functie van de annulus tendineus communis
-bespreek kort de intraperiod line en de bloed-hersenbarrière
1. welke structuren van het oog bevatten geen bloedvaten
2. bespreek de cerebellaire cortex
Embryologie van het myelencephalon + dwarse doorsnede
Sacculus en glia limitans uitleggen
structuur en functie van de fovea centralis
preparaat van het cerebellum
- palpebrae
- Bespreek kort: knopen van Ranvier en GFAP
- embryologie mesencephalon + doorsneden
- kort: membraan van Reisner en endoneurium
sciot: opbouw cerebellum
perilymfe,semaforines
- wat zijn de structurele en de functionele kenmerken van de astrocyten?
- leg kort uit: modiolus, epineurium.
Download