Darmkanker is een ziekte die is te genezen

advertisement
Darmkanker is een
ziekte die is te genezen
Jaarlijks wordt bij 1 op de 20 Nederlanders darmkanker vastgesteld. En dat aantal stijgt elk
jaar weer. Er is ook goed nieuws: darmkanker is in veel van de gevallen goed te behandelen,
mits de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem
heeft een nieuw behandelingstraject gestart dat er is op gericht om darmkanker zo snel
mogelijk te behandelen.
“Het allerbelangrijkste is dat mensen de ‘alarmsymptomen’ herkennen
die mogelijk kunnen wijzen op darmkanker”, legt MDL-arts Paul van
de Meeberg van het Slingeland Ziekenhuis uit. “Veranderingen van de
stoelgang, helderrood bloedverlies bij de ontlasting, onverklaarbaar
gewichtsverlies of onbegrepen bloedarmoede zijn hiervoor belangrijke
signalen. Heeft u een of meerdere van deze klachten moet u altijd
naar de huisarts gaan.”
De huisarts beoordeelt of er nader onderzoek nodig is en zal de
patiënt in dat geval verwijzen naar het Slingeland Ziekenhuis.
“Telefonisch wordt er al een intakegesprek gevoerd. Aan de hand van
het verhaal en het klachtenpatroon dat de patiënt omschrijft, wordt
het traject al in gang gezet. Dat wil zeggen: er wordt meteen een
afspraak gemaakt voor een endoscopie waardoor onnodige wachttijd
wordt voorkomen. Dit is een darmonderzoek waarbij met een buis in
de darm wordt gekeken. Ook wordt daarbij zo nodig een klein stukje
weefsel weggenomen voor onderzoek. Dit onderzoek vindt meestal
al binnen een week na het eerste
contact plaats. Aansluitend volgen
ook de andere onderzoeken. De
patiënt heeft al snel duidelijkheid
of er wel of niet sprake is van
darmkanker waarna de behandeling
ook meteen kan worden ingezet. In
de meeste gevallen opereren we met
een kijkoperatie.”
Aambeien
Helderrood bloedverlies kan ook
wijzen op aambeien. Hoe herken je
het verschil? Van de Meeberg: “Bloed
aan het toiletpapier bij het afvegen of spetters in de toiletpot zijn
vaak gevolgen van aambeien. Bij darmkanker zit het bloed vaak op of
door de ontlasting heen. In veel gevallen zijn er ook meer klachten
zoals een veranderde stoelgang. Maar ook wanneer er langdurig sprake
is van helderrood bloedverlies aan het toiletpapier, is het verstandig
de huisarts te raadplegen. In sommige gevallen blijkt er behalve de
aambeien, toch sprake te zijn van een beginnende darmkanker.”
Risicofactoren
De kans aan darmkanker te overlijden neemt toe met de leeftijd. Een
goede leeftijd om te screenen is tussen 55 en 60 jaar.” Darmkanker
wordt altijd voorafgegaan door (goedaardige) poliepen, die vaak al
jaren bestaan. Alleen patiënten met poliepen blijven daarna onder
controle. “Dat wil uiteraard niet zeggen dat als je geen poliep hebt
op je 55ste, je nooit darmkanker kunt krijgen.” De ziekte komt
net zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Rokers, mensen bij
wie darmkanker in de familie voorkomt of bij wie darmpoliepen
zijn vastgesteld, hebben een verhoogd risico op het krijgen van
darmkanker. “Maar ook bij jongere mensen met eerder genoemde
klachten kan er sprake zijn van darmkanker”, is de ervaring van
chirurg Koen Reijnders. “Het is zaak om darmkanker in een vroeg
stadium ‘te vangen’. Het is een ziekte
die te genezen is. In een aantal delen
van Nederland komt darmkanker vaker
voor, waartoe ook helaas de Achterhoek
behoort. Wij zien het als onze taak
maar ook als een uitdaging om daar
verandering in te brengen. Het versnelde
traject waarmee we in het Slingeland
Ziekenhuis werken, maakt dit mogelijk.
Samen met de oncologen is er een groot
team van professionals dat zich intensief
bezig houdt met darmkanker volgens de
nieuwste richtlijnen.”
Op tijd naar de huisarts
Of het ‘sneltraject’ wordt ingezet is overigens wel afhankelijk van de
leeftijd, conditie en leefsituatie van de patiënt. “De voorbereiding
van een aantal onderzoeken, zoals het darmonderzoek, moet thuis
gebeuren. Voor iemand die al wat ouder is en slecht ter been, is dat
geen optie. In die gevallen kiezen we voor een wat rustiger tempo,
waarbij de kwaliteit van de zorg uiteraard net zo goed is als in het
snelle traject.”
Het is nog te vroeg om te kunnen vaststellen of door het sneltraject
meer gevallen van ‘vroege darmkanker’ zijn opgespoord. Beide artsen
hebben goede hoop dat de statistieken over een tijdje inderdaad
andere cijfers laten zien. “Mensen moeten in ieder geval niet aarzelen
om met klachten naar hun huisarts te gaan.”
Alarmsymptomen die kunnen wijzen op
darmkanker:
- Helderrood bloedverlies bij of door de ontlasting
- Een veranderd ontlastingspatroon en “loze aandrang”
- Onverklaarbaar gewichtsverlies
- Moeheid als gevolg van onbegrepen bloedarmoede (ijzergebrek)
Risicofactoren die het ontstaan op darmkanker
verhogen:
- Andere familieleden met darmkanker en/of poliepen
- Roken
- Overgewicht
- Veel rood vlees eten
- Te weinig vezelrijke voeding
- Patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa
Wijkteams STMG voor betere zorg in de wijk
Om te voorkomen dat cliënten steeds weer andere mensen over
de vloer krijgen, werkt de Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland
(STMG) met kleine wijkteams. Wanneer er thuiszorg nodig is, regelt
de wijkverpleegkundige dat een of enkele medewerkers van het
wijkteam zo snel mogelijk wordt ingezet. Een wijkteam bestaat uit een
wijkverpleegkundige, enkele verpleegkundigen en verzorgenden.De
wijkverpleegkundige is de spil van het team. Zij bezoekt de cliënt als
eerste thuis om de zorgvraag te bespreken. Samen met de cliënt kijkt
zij welke zorg nodig is.
De wijkverpleegkundige kan ook al op huisbezoek komen voordat
er thuiszorg nodig is. Bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn over de
gevolgen van een chronische ziekte, Wanneer er zorgen bestaan over
een dementerende partner. Of om alvast de zorg te regelen die nodig is
na een ziekenhuisopname. De wijkverpleegkundige adviseert, regelt zo
nodig de zorg via de STMG of verwijst door naar andere zorgverleners.
De wijkteams stemmen de zorg onderling op elkaar af en hebben
regelmatig contact met de cliënt en diens huisarts. Wanneer er minder
zorg nodig is, wordt deze geleidelijk afgebouwd. Zo is er steeds ruimte
voor nieuwe cliënten en wordt de zelfstandigheid zo snel mogelijk
hersteld of behouden.
Indien er meerdere keren per dag en/of ook ’s avonds zorg nodig is,
wordt deze geregeld door een vast team. Meer informatie: STMG (026)
376 22 22. (7 dagen per week, 24 uur per dag) en op www.stmg.nl
Nationale Sport Winter Dagen
De Stichting Nationale Sport Platform (bekend van de Nationale Sportweek)
organiseert in samenwerking met de KNSB en de Nederlandse Ski Vereniging op
6,7 en 8 november 2009 voor het eerst de Nationale Sport Winter Dagen.
In dit weekend staan winterse sporten in de schijnwerpers. Voor verenigingen en ijsbanen dé gelegenheid
om een kennismaking met het schaatsen aan te bieden, van recreatief tot wedstrijdgericht en van jong
tot oud. Dit stelt de schaatsverenigingen nog beter in staat om aan het begin van het seizoen extra
promotie te maken voor hun vereniging en de schaatssport. Meeliften op een landelijke campagne om bij
activiteiten en trainingen nieuwe leden te kunnen werven. Een speciale activiteit bedenken is natuurlijk
ook een mogelijkheid om extra in te zetten op dit bijzondere weekend en je bovendien als vereniging te
onderscheiden.
De Nationale Sport Winter Dagen sluiten bovendien direct aan op de week waarin het Nationaal
Schoolontbijt wordt gehouden. Hierbij wordt van 3 t/m 6 november bij 2.500 basisscholen in Nederland
(ongeveer 575.000 basisschoolkinderen!) aandacht besteed aan het belang van een goed ontbijt met
instructielessen. Deze koppeling biedt de KNSB en de verenigingen de gelegenheid om met een zeer grote
groep kinderen (en hun familie) te communiceren.
G OND
GEZOND
GEZO
ND&ZOR
ZORG
ZOORG
OG
19
Download