Wat is preverbale logopedie? De behandeling van problemen met

advertisement
Wat is preverbale logopedie?
een arts, bijv. een huisarts of een
kinderarts.
De behandeling van problemen met
het eten en drinken bij kinderen tot
twee jaar wordt ook wel preverbale
logopedie genoemd. Preverbale
logopedie of prelogopedie ......
logopedie voordat het spreken begint.

Voordat kinderen leren praten oefenen
ze al volop met bewegingen in de
mond. Dit doen ze heel vaak tijden het
eten en drinken. Als een kind moeite
heeft met het drinken uit de borst of
uit de fles, het eten van de lepel of het
leren kauwen kan logopedie gegeven
worden.

het kauwen.
Zoals: voedsel mag geen stukjes
hebben, kokhalzen, niet willen
eten, eten uit de mond duwen.

het drinken uit een beker.
De tong komt ver naar buiten,
erg veel knoeien, veel verslikken.
Een logopedist die zich bezig houdt
met preverbale logopedie heeft daar
een speciale opleiding voor gevolgd.
Wanneer preverbale logopedie?
De preverbale logopedist kan u en uw
kind helpen als er problemen zijn met:

het drinken uit de borst of fles.
Denk hierbij aan: niet goed
zuigen, moeite om de speen of
tepel te pakken, snel vermoeid
raken, vaak verslikken, het hoofd
of lichaam wegdraaien. De
coördinatie tussen adem, zuigen
en slikken is niet goed.
het eten van de lepel.
Bijvoorbeeld: veel en langdurig
zuigen en sabbelen op de lepel,
de tong die naar buiten komt,
waardoor het lijkt alsof ze het
eten niet lekker vinden, niet de
mond willen openen.

de overgang van sondevoeding
naar normale voeding.
Verwijzing
Soms zijn lichamelijke en/of medische
problemen de oorzaak van het feit dat
een kind niet goed leert eten of
drinken. Daarom gaat de verwijzing
naar preverbale logopedie altijd via
Het is ook mogelijk dat er bij een
bezoek aan het consultatiebureau
problemen geconstateerd worden met
de ontwikkeling van eten en drinken.
Er kan dan naar logopedie worden
verwezen. Dit zal meestal via de
huisarts gaan.
Afspraak maken
Na het maken van een afspraak wordt
eerst het probleem duidelijk gemaakt.
Daarna zal de logopedist het eten- en
drinken observeren en onderzoeken.
Bij voorkeur gebeurt dit thuis, omdat
daar ingespeeld kan worden op de
leefomgeving van het kind.
Vergoeding door de verzekering
Logopedie is in het basispakket van de
verzekeraars opgenomen. De
verwijzing van een arts is nodig om
voor vergoeding in aanmerking te
komen. Voor iedereen geldt dat zij in
hun polis na moeten kijken wat er
staat over de vergoeding voor
logopedie.
Even voorstellen
Mijn naam is Miranda
Everaerd. In 1994 ben
ik afgestudeerd als
logopedist. Vanaf
1998 ben ik
werkzaam in Praktijk
voor Logopedie ’t
Centrum.
Ik heb veel ervaring opgedaan in
diverse ziekenhuizen in Noord-Brabant.
Vanzelfsprekend ben ik lid van de NVLF
(de Nederlandse Vereniging voor
Logopedie en Foniatrie) en sta ik in het
Kwaliteitsregister Paramedici. Sinds
2007 sta ik ook in het register
preverbale logopedie.
Preverbale logopedie
Logopedie voor eet- en drinkproblemen
bij jonge kinderen
Praktijk voor Logopedie ’t Centrum
Drossaard 9
5282 MK Boxtel
Industrieweg 65
5683 CB Best
Dorpsstraat 28
5298 CB Liempde
Mobiel:
Tel.:
Informatie
E-mail:
[email protected]
Internet: www.logopedie-centrum.nl
Praktijk voor Logopedie ’t Centrum
Drs. M.E.M.B. Everaerd
Heeft u vragen naar aanleiding van
deze folder? Neem dan contact op:
06 - 123 94 188/0411 - 689 007.
Of kijk op de website:
www.logopedie-centrum.nl
06 – 123 94 188
0411 – 689 007
Tel.:
NVLF
06 – 123 94 188
0411 – 689 007
Download