Burn out samenleving of lief communisme?

advertisement
Burn out samenleving of
lief communisme?
of toch liever de verzorgingsstaat?
Margo Trappenburg
BPSW jaarcongres 2015 Utrecht
Bijzonder hoogleraar
Marie Kamphuisstichting
De verzorgingsstaat
•
•
•
•
Passieve solidariteit
Vergaande vorm van arbeidsdeling
Arbeidsethos
Soberheid
W. Drees sr.
1886-1988
Typologie
Passieve solidariteit
Actieve solidariteit:
Participatiemaatschappij
Calvinistisch arbeidsethos
Klassieke verzorgingsstaat à Burn out samenleving
la Drees
Losse arbeidsmoraal
Hangmat samenleving
Lief communisme
Diagnose
Passieve solidariteit
Actieve solidariteit:
Participatiesamenleving
Calvinistisch arbeidsethos
Klassieke verzorgingsstaat à Burn out samenleving
la Drees
Losse arbeidsmoraal
Hangmat
samenleving
Lief communisme
Herstel arbeidsethos
•
•
•
•
•
•
WW strenger
Participatiewet i.p.v. Wajong uitkering
AOW leeftijd omhoog
Strengere eisen voor de Bijstand
WAO al veel eerder vervangen door WIA
Vervroegd pensioen moeilijk gemaakt
Participatiesamenleving
• Ouderen moeten/willen langer thuis blijven wonen;
verzorgingshuizen verdwijnen
• Vermaatschappelijking psychiatrische patiënten,
mensen met beperkingen; afschaffen sociale
werkplaatsen; inperken speciaal onderwijs
• Inzetten op mantelzorg, vrijwilligerszorg, burenhulp
• Levenslang werken en zorgen
Burn out samenleving
• Druk op ‘reguliere’ instellingen, bedrijven en organisaties.
• Druk op aardige mensen
• Druk op euthanasieregime
Gevolgen voor hulpverleners
• Ontslag, ander werk zoeken
• Onbetaald eigen werk blijven doen in vrije tijd
• Mensen helpen bij moeilijke gevoelens: schaamte,
schuldgevoel, afhankelijkheid
• Mensen helpen om het vol te houden
Alternatieve oplossing
Passieve solidariteit
Actieve solidariteit:
Participatiemaatschappij
Calvinistisch arbeidsethos
Klassieke verzorgingsstaat
Drees
Burn out samenleving
Losse arbeidsmoraal
Hangmat samenleving
Lief communisme
Lief communisme
•
•
•
•
•
Deeleconomie, consuminderen?
Veel minder nadruk op sollicitatieplicht
Eén gezin, één inkomen?
Woonruimte via betaling in natura
Experimenten met basisinkomen
Gevolgen voor hulpverleners
• Nieuwe constructies verzinnen
• Helpen met gevoelens: minder luxe, meer
doen met medemensen
Wie had dat gedacht …
Of toch??
Passieve solidariteit
Actieve solidariteit:
Participatiemaatschappij
Calvinistisch arbeidsethos
Klassieke
verzorgingsstaat
à la Drees
Burn out samenleving
Losse arbeidsmoraal
Hangmat samenleving
Lief communisme
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards