Tijdvak 10 deel 2 (dekolonisatie)

advertisement
Goed voorbereid naar de Pabo!
Studiemateriaal:
- Studiopabo
- Studiewijzer
Wat is blijven hangen?
B.10.3 De aspirant-student kan de economische
en sociaal-culturele veranderingen en de
toenemende pluriformiteit vanaf de jaren ’60 in
Nederland beschrijven.
Kernbegrippen:
- Verzorgingsstaat
- Verzuiling / ontzuiling (doorbraakgedachte)
- Wederopbouw
- Sociaal-culturele veranderingen
- pluriformiteit
wederopbouw
Marshall hulp
 Geleide loonpolitiek


Vanaf 1959
◦ gasbel
Oorzaken ontzuiling
Mobiliteit
 Urbanisatie
 Media
 verzorgingsstaat

Verzorgingsstaat

Vadertje Drees
◦ Staat dat zorg draagt voor haar burgers
 Onderwijs, zorg enz
Sociaal culturele veranderingen

Jeugdculturen (provo’s, hippies)
◦ Nieuwe normen en waarden

Emancipatie
◦ Vrouwen -> feminisme
 Vanwege technologische vooruitgang en welvaart
Tweede feministische golf

Meer rechten, keuzevrijheid, gelijkheid
voor vrouwen
pluriformiteit
Vandaag: Tijdvak 10
TV & Computer
Thema: Dekolonisatie

B.10.1 De aspirant-student kan uitleggen welke rol nationale bewegingen in de
Nederlandse koloniën speelden bij het verkrijgen van onafhankelijkheid.
Opdracht
-
Maak in tweetallen een presentatie. De
presentatie duurt ongeveer 5 minuten. Je
kunt kiezen over één van de volgende
onderwerpen.
-
Ethische politiek
Indisch Nationalisme
Japanse bezetting van Nederlands indie
Politionele acties
Onafhankelijkheid
Presentaties
Ethische politiek
Socialer beleid (toekomst: zelfstandigheid)
 Geen wingewest maar voogdijschap met
verantwoordelijkheid

◦ Oorzaak:
 Misstanden in Indonesië (wingewest, cultuurstelsel
batig slot)
 Kritiek (Eduard Dekkers, Max Havelaar)
Indisch Nationalisme

Indiers komen in aanraking met westerse
gedachten
◦
◦
◦
◦
Soevereiniteit
Nationalisme
Politiek
democratie
Japanse bezetting van Nederlands
indie
- Werken samen met de nationalisten (beloven
eigen bestuur)
Politionele acties
2 offensieve acties
Onafhankelijkheid 1949
Oorzaak:
- VS
- Dreigt met stopzetten van de marshallhulp
Leerdoel gehaald?


B.10.3 De aspirant-student kan de economische en sociaalculturele veranderingen en de toenemende pluriformiteit
vanaf de jaren ’60 in Nederland beschrijven
 Vorige les
B.10.1 De aspirant-student kan uitleggen welke rol nationale
bewegingen in de Nederlandse koloniën speelden bij het
verkrijgen van onafhankelijkheid
◦ Vandaag!
Download