De paarse krokodil en hoe het verder ging

advertisement
De paarse krokodil en
hoe het verder ging
Lezing voor het Syndion symposium
Liefde, werk en veel papier
Margo Trappenburg
Strijd tegen de bureaucratie
Allemaal samen tegen de vijand
Intentieverklaringen
“De overheid moet zich dienstbaar
opstellen. (…) steeds moet worden bezien
of een regel echt nodig is.”
 “Een dienende overheid is een overheid
die burgers centraal stelt. Minder regels
en bureaucratische lasten en een heldere
handhaving zijn daarbij nodig, evenals een
hoge kwaliteit van publieke
voorzieningen.” (Regeerakkoord, Kabinet
Balkenende IV)

Nieuwe initiatieven



Het meldpunt Bureaucratie en regeldruk, voor
zorgaanbieders, instellingen, raden van bestuur
en professionals in de zorg.
www.lastvandeoverheid.nl voor gewone burgers.
De Kafka brigade, eerste hulp bij bureaucratisch
onbehagen.
De paarse krokodil heeft vele
gezichten
 Bureaucratie
geeft cliënten,
patiënten, bewoners houvast.
Patiëntendossier, behandelplan,
afdelingsprotocol, zwart-op-wit
gestelde toezegging.
De paarse krokodil heeft vele
gezichten

Bureaucratie is voor professionals niet
alleen maar vervelend. Schrijven is soms
wel makkelijk. Schrijven geeft status.
Blauw op straat of blauw achter een
bureau?
Onderzoek van Jorrit Wardenaar en
Nadine Genet, naar de administratieve
belasting van verpleegkundigen en
medisch specialisten.
Uitkomsten


Medisch specialist: 45% van de tijd is directe
patiëntenzorg. 20% administratie, rest van de
tijd gaat op aan mondelinge coördinatie,
voorbereiding en dergelijke.
Verpleegkundige: bijna 25% van de tijd is directe
patiëntenzorg. 20% administratie, rest van de
tijd gaat op aan mondelinge coördinatie,
voorbereiding en dergelijke.
Wat vinden verpleegkundigen daar
van?
 “Het
houdt je alert op wat je doet, ,
doordat je permanent moet
nadenken over waar je mee bezig
bent.”
 “Het hoort er gewoon bij zeg maar,
het is zoveel meer dan billen
wassen.”
De paarse krokodil heeft vele
gezichten
 Voor
beleidsmakers en managers:
bureaucratie is transparantie,
verantwoording. Administratie is
nodig voor innovatie en
verbetertrajecten.
Wie bureaucratie echt wil bestrijden moet zich
realiseren waartegen hij strijdt.

Dat vergt andere wapens dan een meldpunt of de
Kafka brigade ter bestrijding van excessen.
Dat vergt ‘tegenwoorden’ en ‘tegenpraktijken’
tegen alle gangbare hoera-woorden (innovatie,
verbetering, transparantie, verantwoording,
benchmarking, keurmerken).

Enkele strategieën.

Tegenover de cliënt, patiënt, bewoner …
Onze professionals zijn goed opgeleid.
Onze professionals gaan naar na- en
bijscholingscursussen.
 Onze professionals overleggen regelmatig
met u over uw wensen en behoeften.
Onze professionals hebben daar ook tijd
voor (minder administratie!). Als u het
tegen uw zorgverlener niet durft te
zeggen, vertel het dan aan onze
vertrouwenspersoon.

Tegenover de verantwoordingselite ….

Onze organisatie staat altijd voor u open.
Stuur een journalist langs, of een cultureel
antropoloog, die ons een paar maanden
lang observeert. Of confronteer ons met
een onverwacht bezoek van de inspectie.
Schrijf een reportage, een boek, een
artikel of een rapport over wat u aantreft.
Tegenover de verbeter-elite …
 Onze
professionals leren van elkaar
op na- en bijscholingscursussen en
tussen de bedrijven door.
 Wij houden regelmatig
spiegelbijeenkomsten en laten zo nu
en dan een patiënt-cliënt-bewoner
schaduwen.
Tegenover de verbeter-elite
Het hoeft niet altijd beter. Goed is goed
genoeg.
 Er zijn niet zoveel win-win verbeteringen
mogelijk in de publieke sector.
Verbeteringen op het ene punt
kunnen leiden tot
verslechteringen op
een ander punt
(verborgen politieke
keuzes).

Waterbed-principe
Download