812 Veilig slapen

advertisement
812
Veilig slapen
De baby




Leg de baby altijd op de rug te slapen
Laat je baby nooit op zijn buik slapen.
Bij rugligging het hoofdje afwisselend naar links en naar rechts draaien
Draai desnoods het bedje, dit om te voorkomen dat de baby een voorkeurshouding
ontwikkeld
Wat is de goede temperatuur?
 Tussen de 36.5 en 37.4° Celsius.
Slaapkamertemperatuur
 Deze moet tussen de 15 en 18° Celsius.
 Voor de pasgeborene mag het 20° Celsius zijn
Wanneer een mutsje?
 De eerste 24 uur (helpt tegen afkoelen).
 Na 24 uur mutsje af bij goede temperatuur.
 Premature baby en/of dysmature baby langer, afhankelijk van de temperatuur.
 Bij temperatuur hoger dan 37.5 de eerste 24 uur mutsje af.
 Mutsje op bij ontslag uit het ziekenhuis (naar buiten).
 Na 7 dagen geen gebruik meer maken van het mutsje
Wanneer een kruik?
 De eerste 24 uur.
 Onder de 36.5° Celsius twee kruiken.
 Boven de 37.0 is een kruik niet echt nodig.
 Afhankelijk van de situatie (een prematuur met een temperatuur van 37.0 moet zeker de
eerste 24 uur wel een kruik hebben).
 Als de baby bij de moeder is, een warme kruik in het bedje.
NB: Een koude baby heeft alle energie nodig om op temperatuur te blijven en houdt dus te
weinig energie over om te drinken en te groeien.
Veiligheid in wieg en ledikant
Gebruik in de wieg of ledikant:
 Geen zacht matras.
 Geen kussens.
 Geen hoofdbeschermers.
 Geen plastic zeiltje, zij kunnen de ademhaling belemmeren.
 Maak de eerste 2 jaar geen gebruik van een dekbedje
9-5-2016
1-2
812
2
Volgo
orde van toedekk
ken





Op h
het matrasje een molto
on, een lake
entje en een
n luier als ondergrond.
Bab
by in bed leg
ggen.
Toedekken me
et een laken
ntje.
n dekentje (’s
( winters 2 dekentjes).
Vervvolgens een
Kruiiken in een kruikenzak. Bij rugligg ing kruiken links en rec
chts van dee baby vana
af de
taille
e naar bene
eden op het dekentje en niet te dicht
d
bij de baby.
b
Eventtueel een molton
m
(bij ttemperatuu
ur onder 36.5° Celsius) over de de
eken(s) en kruiken
k
heenn.
Belangrijk:
e rondom h
het hoofdje van
v de baby
y. Geen knuuffels etc. in
n de
 Let op voldoende ventilatie
h
legg
gen.
buurt van het hoofdje
 Hou
ud uw baby rookvrij en lucht regelm
matig de ba
abykamer
Positie in bed
Maak b
bij gebruik van
v een dek
kentje het be
ed zo op da
at de baby met
m de voettjes tegen het
h
voetene
eind ligt (zie
e afbeelding
g). Een passsende trapp
pelzak is beter. Voor eeen baby in een
e
gewatte
eerde trappe
elzak is een
n deken ove
erbodig.
Tot slot
Laat de baby niet bij
b moeder in bed slape
en.
De veilig
gste plek vo
oor een bab
by om te sla
apen is in het
h eigen be
edje, dicht bij de moe
eder!
Meer informattie?
Kijk op:
www.ve
eiligheid.nl
2-2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards