Schaduw_en_Spiegelbeeld Davy,Joël,Mitch H2D Par..

advertisement
Schaduw en Spiegelbeeld
• Een schaduw is een plaats waar het licht niet kan komen.
• Spiegelbeeld is de weerkaatsing van iemand of iets zoals je
jezelf in een spiegel ziet.
•
•
Spiegelbeeld
• Alleen in voorwerpen met een glad en glimmend oppervlak kun je
een spiegelbeeld het beste zien.
• In een sloot bijv. doordat het water stroomt en de wind over het water
waait zie je een spiegelbeeld kronkelig.
• Een spiegel weerkaatst het licht wat er op schijnt bijv. een autolamp
die op de reflectoren van je fiets schijnt.
• De meeste spiegels bestaan uit drie onderdelen:
1. Een dun glasplaatje.
2. Een dun laagje glimmend metaal achter het glasplaatje bijv. zilver
of aluminiumfolie.
3. Een beschermlaag om het metaal te beschermen tegen krassen
Vervolg spiegelbeeld
•
Wanneer er licht op een voorwerp valt dan kaatst (een gedeelte van) het
licht weer terug.
Bij spiegels wordt nagenoeg al het licht weer teruggekaatst.
Licht kan in principe alleen maar recht uit gaan, maar met een spiegel is
het mogelijk om licht van richting te laten veranderen: zie de afbeelding
hieronder, de hoek van inval en de hoek van terugkaatsing zijn altijd
gelijk aan elkaar. Waarneer een lichtstraal loodrecht op de spiegel afgaat
kaatst die dezelfde weg weer terug, maar als een lichtstraal schuin om de
spiegel afgaat gaat hij schuin de andere kant op dat is de hoek van inval
en terugkaatsing.
Schaduw
• Schaduw is een plaats waar het licht niet kan komen, voor een
schaduw zijn een lichtbron, een ondoorzichtig voorwerp en een
scherm nodig.
• Het verschijnsel dag en nacht is ook een voorbeeld van
schaduwvorming. Door dat de aarde in 1 dag 1 keer rond haar as
heen draait is er dag en nacht, als landen zoals Nederland en
daarom heen in het licht staan is het bijvoorbeeld in Amerika
donker doordat de lichtstralen van de zon Amerika dan niet
bereiken.
Einde
• Dit was onze Powerpoint presentatie we
hopen dat je jullie het leuk vonden en er wat
van geleerd hebben
• Davy, Joël, Mitch
• H2D
Download