Waarom bevochtigen ? Eigenlijk kunnen we stellen: droge lucht is

advertisement
Waarom bevochtigen ?
Eigenlijk kunnen we stellen: droge lucht is dorstige lucht. Droge lucht probeert vocht op te nemen
vanuit elke bron. Hygroscopische materialen zoals hout, papier, voedingswaren, menselijke huid
etc. ondervinden hiervan de nadelige gevolgen: ze “drogen uit”. Is dit een goedkope manier van
“bevochtiging” ? Nee. Het is de allerduurste variant op het vlak van menselijk comfort, aantasting
van materialen en productiemogelijkheden. Bovendien is evenveel energie nodig om vocht op te
nemen van mensen en materiaal als om vocht toe te voegen aan de lucht met een efficiënt
bevochtiging systeem.
Hoewel we vochtige lucht zelf niet kunnen zien, kunnen we het resultaat ervan duidelijk merken.
We voelen ons beter en werken efficiënter met de juiste vochtigheid. Studies tonen aan dat
mensen zich het meest comfortabel voelen bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 35% en
55%. Uiteraard is deze behaaglijkheid een zeer belangrijke factor en wordt dan ook in
verschillende normeringen en richtlijnen weergegeven (bijvoorbeeld DIN 1946 II, DIN EN137792004). Bij te droge lucht krijgen mensen last van geïrriteerde ogen en luchtwegen, voorwerpen
kunnen statisch geladen worden, waardoor computers en elektronische apparatuur beschadigd
raken. Bij droge lucht verdampt het vocht van de huid sneller, waardoor men een gevoel van kou
krijgt, ook al is het 24 oC of warmer. Omdat de mens fluctuaties in luchtvochtigheid vaak aanvoelt
als een temperatuurverschil, kan men een comfortabele omgeving creëren met een aangepaste
luchtvochtigheid en lagere temperaturen.
Naast de directe invloed op het thermisch comfort heeft luchtvochtigheid ook complexe, maar niet
minder belangrijke, effecten op de gezondheid van de mensen. Vocht is gunstig voor de
overlevingskans en de ontwikkeling van biologische verontreinigingen zoals bacteriën, virussen,
schimmels en mijten. Ziektekiemen kunnen allergische reacties teweegbrengen zoals
ademhalingsproblemen, neusverkoudheid, luchtweginfecties en astma. Ozon en sommige
chemische stoffen in het interieur reageren met waterdamp in de lucht en kunnen huid-, oog- en
luchtwegirritaties veroorzaken of versterken. Al deze factoren zijn door E.M. Sterling in
onderstaand figuur gecombineerd. Uit deze grafiek blijkt dat op basis van gezondheidsoverwegingen de optimale vochtigheid tussen 40% en 60% RV ligt.
Bron: E.M. Sterling study
insufficient data above 50% RV
HygroTemp B.V. ● Giraffeweg 6 ● 1338 EG Almere
T +31 (0)36-5383020 ● F +31 (0)36-5377551 ● E [email protected] ● www.hygrotemp.nl
Rabobank 12.89.89.521 ● BTW nr. NL8180.80.784.B01 ● K.v.K. 39099501
We praten in bovenstaande steeds over relatieve vochtigheid. Wanneer we echter geen vocht
toevoegen en de temperatuur verhogen zal de relatieve vochtigheid dalen. Tevens kan warme
lucht meer vocht bevatten dan koude lucht. We kunnen dus stellen wanneer het buiten koud is de
lucht minder vocht kan bevatten (raakt namelijk verzadigd). Wanneer we deze koude lucht
opwarmen zal de relatieve vochtigheid afnemen. In Nederland komen in de winter alsmede in het
voor- en najaar vele dagen1) voor waarbij de relatieve vochtigheid in combinatie met de
buitentemperatuur dusdanig laag is dat deze bij opwarming tot temperaturen van 21 oC lager zal
zijn dan 30%.
Belangrijk is om een zo energiezuinig mogelijke installatie te ontwerpen. Het energieverbruik
alsmede de exploitatie kosten van een bevochtiger zijn goed te berekenen. De invloed van een te
lage relatieve vochtigheid op de gezondheid laat zich veel moeilijker in geld vast leggen. Wel
weten we dat ziekteverzuim een grote invloed op onze maatschappij heeft. Het is dan ook
noodzakelijk om deze belangrijke parameter niet van ondergeschikt belang te laten zijn.
Vanuit de Arbo wordt een minimum relatieve vochtigheid van 30% voor kantoorgebouwen
aangehouden. Voor verpleeghuizen en ziekenhuizen ligt dit hoger. Voor een uitgebreide lijst zie
onze website https://www.hygrotemp.nl/theorie-bevochtigen
Samenvattend kunnen we stellen dat een juiste vochtigheid niet alleen met thermisch comfort te
maken heeft maar des te meer met de gezondheid van de mens.
1)
Gemiddeld 80 dagen per jaar, gemeten over de laatste 10 jaar (etmaal gemiddelden station KNMI de Bilt).
HygroTemp B.V. ● Giraffeweg 6 ● 1338 EG Almere
T +31 (0)36-5383020 ● F +31 (0)36-5377551 ● E [email protected] ● www.hygrotemp.nl
Rabobank 12.89.89.521 ● BTW nr. NL8180.80.784.B01 ● K.v.K. 39099501
Download