Elektrische veiligheid Zonne panelen

advertisement
Elektrische veiligheid
Zonne panelen
Dijkman Elektrotechniek BV
Tilburg
• Marc de Looze, directeur
• Importeur van elektrotechnische componenten. Sinds
1955
• Voor:
–
–
–
–
Kasten en Paneelbouw
Maritieme & Industriële elektrotechniek
Installatie branche
Zonne & Wind Energie (DC veiligheid)
• 10 FTE, samen met Dijkman Kunststoffen DNL
• Veiligheidssysteem bedacht uit verbazing. Wat
“doodgewoon” is aan AC zijde is compleet afwezig aan
DC zijde.
Wettelijk kader
• NEN 1010-7-712 voor nieuwe gebouwen.
Alleen eisen tav schone groep
• Anders NEN norm uit 1962. Geen eisen t.a.v.
PV systemen
• Handhaving???
• Verzekeraars zijn op dit moment de eisende
partij.
Vlambogen en Spanningsgevaar
• Beide risico’s zijn niet groot maar wel reëel:
– Brandpreventie
– Spanningsgevaar bij calamiteiten
• Ga niet direct in op aarding en overspanning,
nog te veel discussie / onenigheid.
BRANDGEVAAR DOOR VLAMBOGEN
– Vlambogen kunnen ontstaan door: gebrekkige
fabricage, installateur fouten, veroudering, afgebroken
connectoren, micro-cracks in panelen etc.
– 7,8 ampère DC stroom met 400 – 1000V =3000 – 7800
Watt!
Wat je niet ziet, deert je niet?
SPANNINGSGEVAAR
Bij calamiteiten
staat er een dodelijke
DC spanning
>120VDC is dodelijk
OVERSPANNING
Zonne panelen hebben de eigenschap meer spanning te
leveren bij koud weer. Daardoor ontstaat er “continue
overspanning.” Traditionele overspanningsbeveiligingen
hebben GEEN oplossing voor dit verschijnsel
Santon vlamboog detectie
POWER
SIGNAAL
GELUID
SIGNAAL
VLAMBOOG
INDICATOR
RESET
KNOP
POWER
CONNECTIE
EXTERN SIGNAL
CONNECTIE
DIN RAIL
CLIP
STRING
CONNECTIE
Deze unit kijkt naar de frequentie van het
gelijkstroom signaal en ziet in een vroeg
stadium een serieele vlamboog
1
2
ISOLATIE BEWAKING
• Continue bewaking van de
isolatiewaarde van de hele
elektrische installatie
• Bij verandering in de
waarden volgt een alarm
en aansturing uitschakel
apparatuur
AARDLEK MONITORING
• Continue aardlek
bewaking van de hele
elektrische installatie
• Bij verandering in de
waarden volgt een alarm
en aansturing uitschakel
apparatuur
Santon motor aangedreven gelijkstroom schakelaar X type
MDX
Deze schakelaar kan verbonden worden met de ADU vlamboog detectie
Hierdoor ontstaat een unit welke automatisch het gelijkstroom circuit
Onderbreekt bij detectie van een serieele vlamboog in het PV systeem
Solar Safety Box: alleen Brandpreventie
•
•
•
•
Vlamboog detector
Gemotoriseerde schakelaar
1-2 of 3 strings/MPP tracker
Opties:
– Op afstand te bedienen
– UPS
Santon brandweer schakelaar
Source = Photon, March
2010
In het geval van een brand schakelt deze
unit de gelijkstroom leidingen spanningsvrij of door manuele bediening of automatisch bij het wegvallen van het AC netwerk
Een kleinere versie komt eind 2013 uit
STRING BOX: Neemt alleen spanningsrisico weg
• Plug & Play optie
• DIN rail montage
• Met/zonder
handbediening
BFA BOX: Brandpreventie en wegnemen
spanningsrisico
• Enige fail safe oplossing
in de markt
KLANTSPECIFIEK
Download