Het kladden voorbij

advertisement
Het Kladden voorbij !
integrale aanpak graffiti
Leeuwarden
presentatie
•
•
•
•
•
Aanleiding
Onderzoek
Ontwikkelde aanpak
De resultaten
Financiën
Aanleiding
• Stijgende ergernis aan graffiti-overlast
• Inventarisatie van het aantal en m² tags
• Nov. 1999 motie bij begrotingsbehandeling
• Feb. 2001 voorstel voor een integrale aanpak
• Sept. 2004 eind-evaluatie graffiti-aanpak
• inmiddels op onderdelen structureel
ingevoerd
Onderzoek
• Gesprekkenronde met grotere eigenaren van
bezit in de Binnenstad
• Vragenlijst voor de winkeliers
• Uitkomsten
• Draagvlak voor de uitvoering
• Verkrijgen van extra financiële middelen
Uitkomsten onderzoek
• Geschatte schadebedrag per jaar € 20.000
• Alle grote eigenaren en ¾ van de winkeliers
is wel eens geconfronteerd met graffiti
• Geen aangifte, wel als de aangifte wordt
vereenvoudigd
• Winkeliers hebben geen behoefte aan een
abonnement vanwege de verwachte kosten
De aanpak
• Het schoonmaken en schoonhouden
• De repressieve aanpak
• Het stimuleren van graffitikunst
• Pilot-project uit GSB-geld 2001-2005
• Binnenstad van Leeuwarden
• + uitbreiding Schrans
Het schoonmaken en
schoonhouden geslaagd!
• Gezamenlijke offertevraag van de
corporaties, gemeente & winkeliers
• Keuze voor NivoNoord
• € 12.000 op jaarbasis kosten (2001)
schoonmaakcontract t.o. € 20.000 aan
ingeschatte schade graffiti tags eerder
• Inmiddels structureel ingevoerd, kosten
verdeeld over deelnemende partijen.
De repressieve aanpak
• Afspraken met Politie en Openbaar
Ministerie
• Standaard aangifte formulier
• Nieuw systeem waarbij de foto wordt
gekoppeld aan de aangifte
• Stadswachten maken foto’s en geven
voorlichting aan winkeliers
De repressieve aanpak mislukt
• Enthousiasme politie nam af nu geen
prioriteit meer.
• Aangiftes worden niet meer ingevoerd /
ID-er is niet vervangen
• Politie gebruikt systeem niet
• Afhandeling toevallig opgepakte spuiters
duurt zeer lang
Het stimuleren van
graffitikunst geslaagd!
•
•
•
•
•
In contact komen met spuiters
Legale kunstmuren
Het bereiken van de schooljeugd
Het promoten van graffitikunst
Het realiseren van opdrachten op zo
zichtbaar mogelijke plaatsen
Extra budget voor 3 jaar (€ 20.000) + recent
2009 en 2010.
De resultaten
•
Afname van 53 % aan tags 1999 en 2004
1. Nieuwestad 98 naar 8
2. Wirdumerdijk van 30 naar 6
3. Voorstreek van 85 naar 19
•
Nog wel op lege panden, deuren en op gebouwen
die niet deelnemen contract
• Veiligheidsmonitor overlast graffiti van 19 % 2005 naar
9 % 2009
• 1999 19,6 % beklad naar 6,0 % jeugd 12-17 jaar
(jeugdmonitor)
De financiën tegenwoordig
• Gemeente betaalt nu nog per jaar:
schoonmaken en schoonhouden: € 10.000
stimuleren van graffitikunst:
•
externen:
1. corporaties € 8.500 voor het
schoonmaken
€ 20.000
Het stimuleren van graffitikunst
nader bekeken.
Douwe Beimin
Download