Agenda - Energie Coöperatie Gouda

advertisement
Agenda
• Rondje kennismaking
• Presentatie regionale energiestrategie
• Uitwisselen kennis en ervaringen
• Vragen aanpak EZ/belastingdienst
• Verdere samenwerking EnCo’s
Midden Holland
Door Matthijs Kok, ODMH
28 oktober 2016
Aanpak Regionale Energiestrategie
Midden Holland
Wat is het doel?
CO2
Stip op de horizon
In 2050
•Energieneutraal
•Bijna fossiele brandstoffen vrij
•Geen CO2-uitstoot meer
2050
4
Midden Holland
Waar staan we nu?
5
Nulsituatie CO2-uitstoot Midden Holland 2013
Huidig energiegebruik en duurzame
opwekking in Midden Holland
Energie-soort
Verbruik in TJ
Duurzame opwekking in TJ
Elektriciteit

5.000
206
Warmte

15.000
218
Transport

10.000
264
Totaal

30.000
647
= 2% van totale verbruik
30.000 TJ = 30 PJ
7
Kosten energiegebruik Midden Holland
• Per jaar
‒ Elektriciteit:
‒ Warmte:
‒ Transport:
Samen:
€ 113,9 miljoen
€ 112,5 miljoen
€ 83,3 miljoen
€ 309,7 miljoen
• Tot 2030 (13 jaar)
€ 4,03 miljard
• Tot 2050
€ 10,22 miljard
8
Gaat dat op het oppervlak van Midden
Holland passen?
492 km2
Met ook nog:
- wegen
- wateren
- gebouwen (monumenten)
- beschermde gebieden
- hoogspanningsleidingen
- slappe bodem
- …
10
Wordt het zo’n landschap …. ?
11
Ruimtebeslag voor elektriciteit
• 230 windmolens:
38 km2
= 7,7 % totale oppervlak MH
Bv groter oppervlak dan Waddinxveen
• 8 miljoen zonnepanelen:
1200 km2
= 3 x oppervlak MH
12
waarom
|
waar
|
wie
|
wat
|
hoe
|
voorbeelden
Posad – Holland Rijnland
waarom
|
waar
|
wie
|
wat
|
hoe
|
voorbeelden
Posad – Holland Rijnland
Ruimtebeslag voor warmte
• Biomassa voor warmte
‒ Drijfmest met mais: 2305,8 km2 grond
o 4,5 x oppervlak van Midden Holland
‒ Alle GFT van MH plus snoeiafval van helft van Nederlands oppervlak
‒ Houtverbranding: 11.905,7 km2 bos
o Kwart van Nederland
•
•
Restwarmte: infrastructuur ondergrond plus producenten
WK-pompen: per (groep) gebouwen; effect op ondergrond
15
Ruimtebeslag voor warmte
• Biomassa voor warmte
‒ Drijfmest met mais: 2305,8 km2 grond
o 4,5 x oppervlak van Midden Holland
‒ Alle GFT van MH plus snoeiafval van helft van Nederlands oppervlak
‒ Houtverbranding: 11.905,7 km2 bos
o Kwart van Nederland
•
•
Restwarmte: infrastructuur ondergrond plus producenten
WK-pompen: per (groep) gebouwen; effect op ondergrond
16
Voor mobiliteit
• Elektrisch
‒ Nog eens 76 km2 windmolens erbij
‒ Nog eens 2700 km2 zonnepanelen erbij
• Biobrandstof
‒ Nog eens 3x het oppervlak van Midden Holland aan veehouders erbij of
‒ Nog eens een derde van Nederland voor gft en snoeiafval
of
‒ combinatie
17
Ruimtebeslag voor warmte
• Biomassa voor warmte
‒ Drijfmest met mais: 2305,8 km2 grond
o 4,5 x oppervlak van Midden Holland
‒ Alle GFT van MH plus snoeiafval van helft van Nederlands oppervlak
‒ Houtverbranding: 11.905,7 km2 bos
o Kwart van Nederland
•
•
Restwarmte: infrastructuur ondergrond plus producenten
WK-pompen: per (groep) gebouwen; effect op ondergrond
18
Voor mobiliteit
• Elektrisch
‒ Nog eens 76 km2 windmolens erbij
‒ Nog eens 2700 km2 zonnepanelen erbij
• Biobrandstof
‒ Nog eens 3x het oppervlak van Midden Holland aan veehouders erbij of
‒ Nog eens een derde van Nederland voor gft en snoeiafval
of
‒ combinatie
19
De ruimtelijke inpassing kan, maar
• Het wordt een heel gepuzzel
• En vraagt een combinatie van alle opties
En de kosten?
20
Kosten duurzame elektriciteit (twee opties)
• 230 windmolens 3 MW
‒ Investering (voor 20 jaar)
‒ Jaarlijkse kosten
€ 345 miljoen
€ 30.000,(onderhoud, grondpacht etc.)
Tot 2050:
€ 518 miljoen
• 9 miljoen zonnepanelen
‒ Investering (voor 20 jaar)
‒ Jaarlijkse kosten
Tot 2050:
€ 4,2 miljard
€ 6,3 miljard
21
Kosten voor duurzame warmte (voorbeeld)
• Biomassa
Monovergister:
- Investering (voor 10 jaar):
- Jaarlijkse kosten:
Tot 2050:
€ 300.000,€ 6.000,€ 1,2 miljoen
Voor heel MH (854 veehouders = 22% totale behoefte)
Tot 2050:
€ 1,1 miljard
22
Levert ook op
• Vermeden kosten
• Maar vooral: economische activiteit
‒ Nieuwe bedrijven warmteproductie
‒ Nieuwe maak-industrie (bv elektrische bussen)
‒ Nieuwe duurzame opwekopties
‒ Bouw- (renovatie-) en installatiebedrijven
23
Kosten bij 2 graden Klimaatverandering
Schatting voor Nederland: € 80 – 100 miljard
• Overstromingsbeheersing
• Omleggingen en aanpassingen rivieren
• Aanpassing rioleringsstelsel
• Koelingskosten
• Beschikbaarheid zoet water
• Verzilting door zeespiegelstijging
• Verlies biodiversiteit, beheer ecologische hoofdstructuur
24
De opgave is enorm…
Maar transities van alle tijden (gasfabriek Gouda)
26
…en we moeten het
samen doen!
Ook in Midden Holland Commitment van
veel partijen (22 juni)
28
Regio in transitie
Klimaatneutraal
1990
Nu
2050
Uitgangspunten
1. Regionale Energiestrategie is nodig
om doel te halen.
2. Bij een gezamenlijke opgave, hoort
een gezamenlijke oplossing.
3. Deel van de oplossing ligt bij
Provincie, Rijk en Europa en wordt
daar geagendeerd.
30
•
•
•
•
Nov – Dec
Jan – Mrt
Apr – Jul
Aug - Sept
Inventarisatie
Ontwerpateliers
Projectvorming
Activeren
Actorenanalyse
Ophaalsessies
Regioanalyse
Oplossingsrichtingen
•
•
•
•
Scenario’s
Transitiepaden
Doelstellingen
Doorbraakprojecten
•
•
•
•
Klimaatconvenant
Projectaanpakken
Regionaal actieplan
Landelijk manifest
•
•
•
Klimaatakkoord
Regionale
samenwerking
Monitoring
31
Download