File - Adviesraad Werk en Inkomen Leiden introductie

advertisement
Adviesraad werk en inkomen Leiden en Leiderdorp
Diaconaal Centrum de Bakkerij
Oude Rijn 44b/c, 2312 HG Leiden
Tel.: 06-16576775
http://www.adviesraadwerkinkomen.weebly.com
[email protected]
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden
t.a.v mevrouw G. Diender
postbus 9100
2300 PC Leiden
Betreft: werkwijzer re-integratie met betrekking tot klanten met een psychische aandoening
leiden, 15 december 2015
Geachte mevrouw Diender,
Bijgaand treft u deWerkwijzer Re-integratie met betrekking tot klanten met een psychische aandoening,opgesteld door
Divosa. En ook een link naar het bijbehorende persbericht http://www.divosa.nl/actueel/nieuws/klanten-metpsychische-klachten-vergen-speciale-aandacht op de site van Divosa.
Wij hebben deze werkwijzer met belangstelling gelezen en constateren dat deze werkwijzer belangrijke tips heeft voor
de reintegratie van mensen met een psychische beperking. Gaat u deze ook werkwijzer ook gebruiken bij de
uitvoering van het gemeentelijk beleid?.
Met belangstelling wachten wij uw reactie af.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Werk en Inkomen Leiden en Leiderdorp
Mevr. C. van Loon
Voorzitter
mevr J. Koot
secretaris
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards