Eurologos Groep

advertisement
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
Eurologos Groep
Productie en controle van
meertalige communicatie
Opening van het kantoor Eurologos-London
“Glokalisatie”.
Enige methode om meertalige kwaliteit te waarborgen
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
Glokalisatie*, het sleutelwoord
– niet alleen op economisch vlak –
van deze tijd
Eurologos is een kleine onderneming die zich wereldwijd heeft ontwikkeld.
En dat blijft doen.
Met zijn twintigtal kantoren op vier continenten biedt de Eurologos Groep
al dertig jaar lang geglokaliseerde diensten op het vlak van
meertalige communicatie aan de internationale markten.
Het Eurologos-Systeem steunt op productie en validatie
door zijn “geglokaliseerde” kantoren over de hele wereld.
* De Californiërs bedachten het neologisme, “glokalisatie”, begin jaren 90
uit de samentrekking van de woorden globalisatie en lokalisatie: op enkele jaren tijd
verscheen die term meer dan één miljoen keer op Internet,
in de zeven meest gebruikte talen.
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
1/16
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
Talen, hinderpaal en rijkdom
Vernieuwing begint met de moed om
in zijn eigen activiteitsector de waarheid te vertellen.
Vooral een kleine onderneming
hoeft niet te aarzelen om die eerste stap te zetten.
Zeker in dit tijdperk van globalisering,
met haar onvermijdelijke opeenvolgende economische crisissen.
Die uiteindelijk heilzaam zijn.
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
2/16
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
Alle producties kunnen worden gedelokaliseerd …
behalve die van de talen
De Eurologos Groep blijft de productie
van meertalige en multimediadiensten verder herlokaliseren.
We blijven nieuwe “glokale”
(tegelijk globale en lokale) kantoren openen
in de belangrijkste economische centra waarheen grote globalisatiebedrijven
moeten exporteren of waarmee moderne instellingen
willen communiceren.
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
3/16
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
De taal en geostijl van de klant
Alleen een communicatiebedrijf dat stevig voet aan de grond heeft
en op de doelmarkten opereert
kan productbeschrijvingen op een correcte manier opstellen
en naar de talen en geostijlen* van die landen vertalen.
Eurologos Groep: daar waar de talen worden gesproken.
* Braziliaans is de geostijl van het Portugees, net zoals Argentijns die van het Spaans,
Amerikaans die van het Engels en Kroatisch die van het Servisch is …
Alle moderne geostijlen verschillen steeds meer
van hun oorspronkelijke taal.
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
4/16
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
Voorbeeld: een advertentie gaat de mist in
door monolokalisatie
In een Brussels weekblad verscheen een artikel over een advertentie die totaal niet voor publicatie vatbaar was
en door de klant betwist werd door een gebrek aan glokale validatie.
De bewuste advertentie betrof een champagnemerk bestemd voor de Franse en Aziatische markten.
In het gewraakte ontwerp stond op de voorgrond een fles
die door feestgangers ging worden geopend en een blootsvoets meisje dat in de verte keek …
De advertentiepagina werd in Frankrijk afgekeurd op basis van een wet die verbiedt
om alcohol in verband te brengen met consumenten (juridisch masochisme?).
De advertentie werd ook in Azië geweigerd doordat de blote voeten het
– in Oosterse samenlevingen al duizenden jaren oude – probleem van de seksuele moraal stelden:
het meisje moest worden geschoeid om het probleem op te lossen.
Hieruit blijkt dat zelfs een advertentie voor een fles champagne,
hoe alledaags ook,
ondenkbaar is zonder glokalisatie.
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
5/16
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
De onhoudbare meertaligheid van
gemonolokaliseerde vertaalbureaus
Hoe kunnen de meeste reclame- of vertaalbureaus,
die allemaal in slechts één land gevestigd zijn,
de meertalige kwaliteit van hun communicatiediensten waarborgen?
Het schandaal is dat die talrijke “brievenbussen”
alleen kunnen instaan voor de kwaliteit van de taal die in hun land wordt gesproken.
“Brievenbussen” noemt men die vele kantoren
die behoren tot de oceaan van lokale vertaalbureaus
en die niet meer doen dan de teksten afkomstig van hun freelancers
gewoon aan hun klanten te leveren.
Zonder ze te valideren.
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
6/16
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
De garantie van meertalige kwaliteit door te beschikken
over evenveel operationele kantoren als er talen aan
de klanten worden aangeboden
De Eurologos Groep blijft nieuwe kantoren openen
– met Eurologos-Londen als recentste in de rij – in de landen van de moderne wereld.
Enkel een vertaalbedrijf met vestigingen in meerdere landen,
dat de meertalige teksten op een autonome manier produceert en valideert
en daarvoor tegelijk beschikt over teams in de landen van de doeltalen,
kan werkelijk taalkundige kwaliteit aan de klanten waarborgen.
Net zoals kwaliteit op het vlak van geostijlen.
Het Eurologos-Systeem en zijn kantoren
zijn natuurlijk geglokaliseerd.
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
7/16
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
Lokale vertaalbureaus beschikken niet over
methodes en middelen voor de productie
(maar vooral voor de validatie)
van alle vreemde talen
In werkelijkheid zijn de talloze vertaalbureaus die in slechts één land gevestigd zijn,
structureel niet in staat om het onmisbare productie- en validatieproces voor
de kwaliteit van elke taal en geostijl te verzekeren.
Dat proces omvat de prestaties van redacteurs-vertalers, revisoren,
terminografen, webdesigners, webmasters en project managers
die ter plaatse met elkaar samenwerken.
In de doeltaal en -geostijl natuurlijk.
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
8/16
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
Het analfabetisme van lokale vertaalbureaus
voor vreemde talen
Het nazicht, het nalezen, de terminologische controle en de uiteindelijke validatie van een tekst
(of een concept) kunnen slechts gebeuren door moedertaalsprekers
die wonen en werken (uiteraard onder hetzelfde merk) in het land en de taal van de doelmarkt.
In de praktijk zijn lokale vertaalbureaus (die onvermijdelijk “brievenbussen” zijn)
technisch gezien analfabeet.
Voor bijna alle teksten in een vreemde taal.
Denk maar aan het schrijnende gebrek aan kennis van een later verworven taal
en aan de interferenties met betrekking tot uitdrukkingen of begrippen …
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
9/16
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
Vertaalgeheugens als homogene en gestructureerde oplossing
voor de technolecten van de klanten
De Eurologos-kantoren, die al vijftien jaar lang op vier continenten worden opgericht,
bieden een oplossing voor alle problemen bij het toepassen van
sectorale of bedrijfstechnolecten.
Dat is mogelijk dankzij het gebruik van bedrijfsvertaalgeheugens.
Elke Eurologos-vestiging beschikt sinds de jaren 80-90 over meerdere databases.
De klanten moeten bereid zijn om, met de hulp van de Eurologos-kantoren
(of hun werkelijk geglokaliseerde concurrenten),
specifieke technolecten voor elke taal op te stellen om de markten te veroveren.
Er zijn geen alternatieven.
Geen enkel lokaal vertaalbureau,
dat diensten levert die het “meertalig”
blijft noemen, kan daarvoor zorgen.
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
10/16
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
Waarom hanteren lokale vertaalbureaus
hogere prijzen dan Eurologos en, globaal gezien,
dan geglokaliseerde vertaalbedrijven?
De talloze lokale “brievenbussen” hanteren ogenschijnlijk lagere prijzen,
het enige shock marketing “voordeel”.
Maar als de klant na het ontvangen van zijn teksten – en zijn facturen! – de rekening maakt,
merkt hij dat de prijs uiteindelijk altijd te hoog is.
Te hoog en misleidend. En niet in overeenstemming met de basisdiensten
die door de aangekondigde kwaliteit waren voorgespiegeld.
• Is de lay-out toevallig niet verprutst of onbegrijpelijk?
• Is de tekst orthosyntactisch correct?
• Is de technische terminologie van het technolect consistent?
• Is de brontekst wel nauwkeurig en getrouw vertaald?
• Is de vertaling op semantisch vlak correct ontworpen en opgesteld?
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
11/16
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
Een geglokaliseerd vertaalbedrijf is altijd beter
Zelfs wanneer bedrijven of overheidsinstellingen alleen vertalingen naar
de landstaal nodig hebben, ligt de keuze voor een geglokaliseerd vertaalbedrijf
als Eurologos voor de hand.
In een nabije toekomst zullen de meeste klanten onvermijdelijk
in meerdere talen beginnen communiceren
(voor de respectieve markten die moeten worden veroverd).
Men begint daarom beter meteen te werken
met een vertaalbedrijf dat reeds glokaal is.
Globalisatie is immers een onomkeerbaar proces
dat zich alleen maar versneld zal doorzetten.
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
12/16
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
Biedt uw huidige meertalige dienstenleverancier
ook copywriting, drukwerk en Internet aan?
De talrijke lokale “brievenbussen” leveren zelden of nooit (uiteraard interne)
diensten op het vlak van copywriting, vertaling,
drukwerk en de ontwikkeling van websites.
Die vertaalbureaus, die zich beroepen op het misleidende woord meertaligheid,
geven blijk van een overdreven reclame-ijver
die gewoonlijk overclaim wordt genoemd.
Het is bekend dat klanten niet lang in die val trappen.
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
13/16
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
De integratie van activiteiten, van redactie tot drukwerk
over websites, om op korte tijd schaalvoordelen
te verwezenlijken
De dalende prijzen voor meertalige communicatie, die mede toe te schrijven zijn aan
de opeenvolgende recessies die constant op onze economieën wegen, gaan ook
gepaard met de integratie van al haar activiteiten: ideeënvorming-redactie,
vertaling, drukwerk en web.
De Eurologos Groep beschikt reeds over zijn kantoren voor de volledige productie
van al die diensten sinds de jaren 90,
wat onmiskenbare voordelen biedt voor de competitiviteit.
Eén enkel project management, een voortdurende kwaliteitscontrole,
een snelle uitvoering (en levering) en bijgevolg ook
prijzen die de concurrentie veel beter doorstaan.
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
14/16
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
De productieve projectmatigheid van
de kleine glokale onderneming
De projectmatigheid van de Eurologos Groep geeft vorm aan het multinationaal
georiënteerde kleine ondernemerschap als antwoord op de wijdverbreide
nihilistische arbeidsideologie van vandaag.
Ze is kenmerkend voor de ogenschijnlijk moderne “slavernij”, die in werkelijkheid
steeds vaker als terughoudend en weigerachtig wordt ervaren.
De intrinsieke onbaatzuchtigheid van – uiteraard goed betaalde en rendabele –
zelfstandige arbeid past echter in de diepgewortelde en vooral christelijke traditie
van menselijke en technologische vernieuwing.
Vandaag bezit de moderne kleine onderneming de sleutel van dat eeuwige streven,
in de verlossende hoop en de productieve wil voor elke werknemer
van de eeuwige vernieuwing.
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
15/16
TRANSLATING AND PUBLISHING WHERE LANGUAGES ARE SPOKEN
EUROLOGOS Group. When localization becomes "glocalization"
ISO 9001 - EN 15038
16/16
Download