Master in de klinische psychologie voor het - CAD

advertisement
De Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg biedt
gespecialiseerde ambulante zorg en preventie aan
volwassenen, gezinnen, kinderen en jongeren in de
zorgregio Hasselt en Tongeren - Bilzen. Zes
interdisciplinaire teams staan
in voor
specifieke
zorgmodules voor volwassenen, kinderen, jongeren en
gezinnen met psychische, sociale en relationele
problemen, voor de behandeling van forensisch cliënteel
en voor hulpverlening aan mensen met problemen van
gebruik, misbruik of afhankelijkheid van alcohol,
medicatie, illegale drugs en gokken.
Voor de zorgregio’s Hasselt en Tongeren heeft de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg vzw een vacature voor een
Master in de klinische psychologie voor het volwassenenteam (m/v)
voor een voltijdse functie (100%) van bepaalde duur (1 jaar)
In het kader van diversiteit stimuleren we mensen van allochtone afkomst zich kandidaat te stellen.
We bieden gelijke kansen aan mensen met een handicap.
Doelgroep
Volwassenen binnen de zorgregio’s Hasselt en Tongeren.
Wij vragen
- Diploma licentiaat in de psychologie.
- Basiskennis van gesprekstherapeutische technieken en therapeutische visies.
- Schriftelijke en communicatieve vaardigheden.
- Basiskennis van sociale kaart.
- Bereid tot bijscholing.
- Beschikken over diplomatieke en empatische ingesteldheid gekoppeld aan een sterke persoonlijkheid.
- Zelfstandig kunnen werken naast actieve deelname in het team.
Taakomschrijving
- Het voeren van intakegesprekken, begeleidingsgesprekken, doorverwijzing gesprekken en dit zowel in
individuele als in echtpaarsetting.
- Helpen uitwerken van een 2° lijns hulpverleningsaanbod voor de doelgroep volwassenen.
- Actief bijdragen aan de interne en externe communicatie van het team door deelname aan teamvergaderingen,
werkgroepen en samenwerkingsvergaderingen.
- De werking ondersteunen en zich vormen.
- Bijwonen van overlegmomenten en intervisie momenten.
- Cliëntgebonden administratie en registratie en opmaak van een cliëntdossier.
- Opvolgen van het totale hulpverleningsproces.
- Contacten met verwijzers.
Bijkomende informatie is te verkrijgen bij Dhr. Frank Reynders, teamcoördinator VGGZ vzw, tel: 011/ 22 30 10
Kandidatuurstelling per mail richten met c.v. aan dhr. Frank Reynders, [email protected]
Download