L`entreprise

advertisement
Offre d’emploi – project coordinator
impulse.brussels is op zoek naar een project coordinator voor de cluster lifetech.brussels
1.
Het bedrijf
impulse.brussels (voormalig Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO)) stelt zich tot doel de openbare gesprekspartner bij
uitstek te zijn voor al wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil ondernemen, of het nu om projectdragers, beginnende of
volleerde ondernemers, KMO's, zelfstandigen of buitenlandse investeerders gaat.
Een van de opdrachten van het departement “Innovatiesectoren” is het dynamiseren van de Brusselse economie. Het ondersteunt
innoverende ondernemingen of projecthouders via gepaste begeleiding en informeert tevens de gewestelijke partners over
onderwerpen m.b.t. innovatie en Europese samenwerkingsmogelijkheden.
Binnen het departement Innovatiesectoren is lifetech.brussels de cluster die verantwoordelijk is voor het ondersteunen en
stimuleren van bedrijven die actief zijn op het gebied van gezondheid & “life sciences” (met inbegrip van de farmaceutische,
biotech, medical devices en digital health sector). In totaal zijn een honderdtal bedrijven, universitaire onderzoekslaboratoria en
ziekenhuizen bij de cluster betrokken. lifetech.brussels heeft als doel om een uithangbord te zijn voor deze Brusselse know-how
door innovatie te stimuleren en internationale samenwerking en synergieën tussen de verschillende acteurs te ontwikkelen.
Meer specifiek heeft lifetech.brussels als doel :
(i) Het stimuleren van innovatie en entrepreneurship in de gezondheidssector in Brussel door het begeleiden van
innoverende bedrijven (oprichten van bedrijven, start-ups, universitaire spin-offs of bestaande bedrijven) met een
echt groeipotentieel.
(ii) Het promoten van activiteiten van deze sector op nationaal, Europees en internationaal vlak.
(iii) Het ontwikkelen van synergiën tussen de bedrijven, laboratoria & universiteiten alsook met de ziekenhuizen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Als echte regionale sectorale leider, is lifetech.brussels op zoek naar een projectcoordinator voor het opzetten van twee nieuwe
business versnellingprogramma’s die de ondersteuning voor ondernemers moeten stimuleren en versterken op de
gezondheidssector (en meer bepaald in de gebieden e-health en medical devices). Het voorgestelde contract is een contract van
bepaalde duur (augustus 2015-december 2015), halftijds of kwart-tijd met mogelijkheid kan worden verlengd op basis tot
verlenging van (i) de vastgestelde resultaten, (ii) de tevredenheid van de verschillende partijen (iii) de beschikbare financiële
middelen.
2.
Functiebeschrijving
Uw taken zijn:
 het structureren van de twee startups versnellingsprogramma’s die in 2016 van start zullen gaan, één specifiek voor de
e-health, de andere specifieke voor “medical devices”:
o de ontwikkeling, met de projectpartners, van een informatie- en trainingsprogramma (algemene kennis in
verband met de nieuwe trends in de medische industrie en businesskennis - bijv. Business Model Canvas)
o het identificeren van de medische en business experts die kunnen worden betrokken bij het traiingprogramma
van en versnellingsprogramma.
o Het beheer van de kosten gelinkt aan deze deskundigen op basis van het totale projectbudget
o De ontwikkeling van de planningen van elk van deze programma’s met de betrokken partners, het structureren
van de verschillende fasen in het programma
o Mogelijkerwijs het voorstellen van een business model voor de versnellingsprogramma’s
o Mogelijkerwijs het identificeren en het overtuigen van andere partners


De ontwikkeling van een communicatieplan om het doelpubliek te informeren over de start van dit programma
Bedrijven die interesse zouden kunne tonen in het vervoegen van de versnellingsprogramma identificeren en informeren,
in samenwerking met de andere leden van het lifetech.brussels team
1
Offre d’emploi – project coordinator



De te bereiken doelstellingen specifieëren voor elk bedrijf en, afhankelijk hiervan, anvullende deskundigen identificeren,
die kunnen helpen bij het bereiken van deze doelstellingen. De kwaliteit van de diensten van deze deskundigennagaan.
Het uitbrengen van een regelmatige rapportage aan de Manager van lifetech.brussels en de directeur van het
departement Innovatiesectoren.
Het beheer van de rapportage met betrekking tot het project, van de interacties met diverse ministeries die
verantwoordelijk zijn voor de actie en de EFRO cel.
3.
Profiel

Universitair diploma (master) in econmie/management of bio-ingenieur, farmacie, bioloog, chemie of medische
wetenschappen.
Kennis van in de sector van entrepreuneurship en innovatie, in het bijzonder in de gezondheidssector, en 3 jaar ervaring
als ondernemer, betrokken partij in een ondernemend project of begeleider van innovatieve starters
Kennis van de sector van de medische wetenschappen, gezondheidsector of zorgsector (medical devices en / of ehealth) en 3 jaar ervaring in deze sector;
Ervaring in Project Management.
Een goed begrip hebben van de realiteit waarmee innovatieve bedrijven worden geconfronteerd, vooral op het gebied
van gezondheid.
Een goede kennis hebben van de regionale openbare instellingen en de regionale, nationale en Europese spelers op het
gebied van gezondheid en / of die betrokken zijn bij de ondernemende proces en innovatie.
In staat zijn om zelfstandig te werken en projecten te beheren in team.
Een ondersteundend netwerk hebben in de medische sector is een pluspunt.
Proactief zijn, een goed time management hebben; nauwkeurig en concreet zijn, resultaatgericht werken, klantgericht
zijn ; kritisch denken.
Actieve tweetaligheid FR / NL; goede praktische kennis van het Engels.









Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, kan u uw CV en motivatiebrief per mail sturen naar Aleksandra NIEDZIELKO :
[email protected]
Voor meer informatie, bel Mevrouw Joëlle HOEVEN (02 422 00 36) of stuur haar een mail naar [email protected]
2
Download