Amsterdamse Studentenekklesia Orde van dienst

advertisement
Amsterdamse Studentenekklesia
Orde van dienst - 30 december 2012
Leven in licht
- Die ons voor het licht gemaakt hebt (Verzameld Liedboek 569)
- Drempelgebed
In den beginne het woord,
roeping, opdracht en zegen,
in den beginne het licht.
Licht erbarm u, woord ontferm u,
kom bevrijden.
Ere zij U, daar in den hoge,
hier in ons midden.
Kome vrede op aarde,
kome uw woord bij ons aan.
Stilte nu.
Maak ons tot uw gemeente.
Verberg uw aangezicht niet.
- Die ons voor het licht gemaakt hebt (VL 569)
- Woord ten geleide
- Kinderkring
- Lied aan het licht (VL 925)
- 1 Tessalonicenzen 4-5 passim
- Dit ene weten wij (VL xiv; tekst Henriëtte Roland Holst)
- Toespraak door Huub Oosterhuis
- Muzikaal intermezzo
- De tafel der armen (VL 868)
- Intermezzo en collecte
- Viering van eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie.
Laat ons bidden.
Gij die uw gemeente bijeenroept,
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen:
kom over ons met uw geest.
- Sacrament van hoop (VL 674)
1
Vrede kome over ons allen.
Ontvang het sacrament van brood en wijn
in de geest van Jezus Messias:
dat wij zijn ziel en lichaam worden,
zijn uitstralende kracht in deze wereld.
Komt want alle dingen zijn gereed.
- Moge het delen (muziek Antoine Oomen, ‘Om liefdes wil’)
- Brood en wijn
- En todo amar y servir (Taizé)
- Mededelingen
- Gloria (kinderlied; Kees Kok)
- Voorbeden
- Keer U om naar ons toe (VL 214)
- Onze Vader (VL 246)
- Zegen
- Komt ons in diepe nacht ter ore (VL 402)
2
Download