Document

advertisement
Externe Interactie
Inzet van front-end applicaties buiten CS
Hans Janssen
Expertisecentrum SaNS
Agenda
• Front-end en back-end
• Waarom een extern front-end?
• Diverse front-ends in gebruik bij de SaNS instellingen
• Complexiteit
• ‘Open API’ aanpak (voor MijnUvA app)
• Voor- en nadelen externe front-ends
• Portaal oplossingen
• Conclusie
Externe Interactie met CS
2
SaNS
• SaNS: ‘Samenwerking nieuw SIS’:
- Universiteit van Amsterdam
- Hogeschool van Amsterdam
- Universiteit Leiden
• Gebruikers:
- 100.000 reguliere studenten en steeds meer niet-reguliere
- 10.000 docenten en studiebegeleiders
- 1000 administratieve gebruikers
• Instellingen gebruiken ‘Vanilla SaNS-CS’: voor iedereen gelijke kopie
• Expertisecentrum SaNS
- Gezamenlijk beheer en ontwikkeling, kennisdeling
• CS 9.0 bundle #41 met PT 8.55.11, Oracle 12
• Infrastructuur in beheer bij MCX
Externe Interactie met CS
3
Componenten van een informatiesysteem
• Front-end
- Gebruikersschermen (webpagina’s): raadplegen en invoeren van gegevens
• Back-end
- Webserver, die de webpagina’s beschikbaar stelt
- Applicatie, met de bedrijfslogica, processen
- Database, met de in tabellen opgeslagen gegevens
Front-end en Back-end
Front-end
Back-end
Webserver
Externe Interactie met CS
4
Applicatieserver
Database
server
Front-end en back-end in CS
• In Campus Solutions heet dat PIA: PeopleSoft Internet Architecture
• Pagina’s worden door de webserver gegenereerd
• Gebruiker ziet de schermen in z’n browser
• Geen andere applicaties dan CS nodig
Externe Interactie met CS
5
Front-end buiten CS
• Raadpleeg/invoerschermen worden niet in CS gegenereerd
• Native app’s op een smartphone
Extern Front-end voor CS
Front-end met
eigen app
CS (Back-end)
JSON/REST
JSON/REST
Webserver
Applicatieserver
Database
server
Extern Front-end voor CS
• Externe applicatie
Front-end
(webbrowser)
Front-end applicatie
HTML
Externe Interactie met CS
6
CS (Back-end)
SOAP/XML
Front-end plus integratie-oplossing
• Inzet van een integratielaag
(inQdo Connect)
• Zorgt voor sluisfunctie:
Extern Front-end voor CS
- Beveiliging
Front-end
(App)
- Performance
Integratie
(conversie)
CS (Back-end)
SOAP/XML
JSON/REST
inQdo Connect
JSON/REST
Extern Front-end voor CS
Front-end
Front-end applicatie
Integratie
(conversie)
(webbrowser)
HTML
JSON/REST
SOAP/XML
inQdo
Connect
Externe Interactie met CS
7
CS (Back-end)
Front-end soorten
Dimensies in de kenmerken van een Front-end
A. In back-end CS gerealiseerd of daarbuiten
B. Basisgegevens of geaggregeerde gegevens (transacties versus dashboards)
C. Alleen raadplegen, of ook invoeren/muteren/verwijderen
D. Met een directe koppeling naar CS-gegevens, of uit een kopie-bestand
E. Puur CS-gegevens, of ook informatie uit andere bronnen; of zelfs gecombineerd
F. Alleen tonen/invoeren van gegevens, of ook eigen functionaliteit
G. Voor studenten, voor docenten of voor administratieve medewerkers
H. Voor PC, laptop, tablet of smartphone (verschillende ‘form factors’), of allemaal (responsive)
I. Techniek gebruikt voor de interactie
• Andere smaken:
- Inlezen van bestanden via een proces-pagina
- Excel to CI
Externe Interactie met CS
8
Redenen voor een extern front-end
• Behoefte aan een app op een smartphone, of andere mobiele toepassingen
• Gegevens uit het SIS combineren met gegevens uit andere systemen
• Binnen CS kan iets niet (mooi genoeg of gebruiksvriendelijk genoeg) getoond worden
• Eigen huisstijl
• Onderdeel van een portaal-oplossing
- Voor docenten
- Voor studenten
Externe Interactie met CS
9
Webservices voor koppeling extern front-end
• NUR
- Webservices voor het aanmaken van een nieuwe gebruiker
• CWS
- Webservices voor het vastleggen van persoonsgegevens
• AAWS
- Webservices voor het vastleggen van een aanmelding
- Webservice voor het uploaden van documenten
- Webservice voor LOV, list of values
• QAS
- Webservice voor het ophalen van query-resultaten
Externe Interactie met CS
10
Beveiliging: inzet inQdo Connect
• Sluis en poortwachtersfunctie
• Vertaling van SOAP/XML naar JSON/REST
• Uitgegroeid tot een ESB
Externe Interactie met CS
11
Front ends binnen CS
• Selfservice
• Administratieve schermen
• Beheerschermen
• Upload van bestanden
• Rapportages maken en tonen
• Workcenters, activity guides en related contend
• Pagelets
Externe Interactie met CS
12
Front-end buiten CS:
• Diverse smaken:
- App’s voor studenten met alleen SIS gegevens (resultaten, inschrijven)
- App’s voor studenten waarin SIS gegevens worden gecombineerd met andere informatie
- Invoerschermen voor docenten
- Dashboards voor studieadviseurs en management
- Portalen voor studenten en docenten
- Landelijke invoersystemen van student- en aanmeldingsgegevens
- Door studenten zelf gemaakte app’s
Externe Interactie met CS
13
Resultaten App
• 3 verschillende implementaties (met zelfde webservice)
HvA
Externe Interactie met CS
UvA
14
Leiden
Vakaanmelden UvA
Externe Interactie met CS
15
NRA: Niet-reguliere aanmelding (UvA/HvA)
Aanmeldscherm voor niet-reguliere studenten
- Gebruikt diverse CS webservices: AAWS,
CWS, NUR, QAS
- inQdo Connect als middenlaag
- Aanmelden voor opleidingen
- Gebruikt ‘staging’ tabellen en search/match
- Gebouwd als eigenstandige applicatie met
eigen database en beheertabellen
- Geschikt voor tablet en laptop/PC
Externe Interactie met CS
16
Complexiteit van front-end oplossingen
Bij NRA betrokken componenten (op hoofdlijnen)
UvA/HvA: Admission Applications for non-regular students
Users
CS Environment
HTTPS/HTML
x4
x8
admin
Webserver
Non-regular students admissions
Appl. Server
Mediation: inQdo-connect
On Line
configure
QAS & EWS webservices
Loadbalancer
Queue
Database
Database
SOAP/XML
JSON/REST
NR students
Loadbalancer
Apache/Tomcat
Maintenance:
External developer
Responsible:
UvA AC
Externe Interactie met CS
17
x2
Loadbalancer
Mediator
x4
x4
Webserver with Appl. Server with
Webservices Integration Broker
Amazon
cloud
SaNS-EC/MCX
inQdo
SaNS-EC
UvA Data
• Extern front-end
• Geaggregeerde data
• Kopiebestand uit SIS
• Alleen raadplegen
Externe Interactie met CS
18
Oracle BI CLoud
Analyse oplossing van Oracle
- Kopiegegevens uit CS
- Kan automatisch worden ververst
- Voor studiebegeleiders en management
Externe Interactie met CS
19
UvAnose en DataNose (UvA)
• Portaal voor docenten
- Onderwijslogistieke
gegevens
- Maar ook
resultateninvoer
- Import uit SIS van
vakgegevens
- Export naar SIS van
beschrijvingen en
resultaten
- Eigen database
Externe Interactie met CS
20
uCheck (Leiden)
• Web scraping van CS
- Gemaakt door een student
- Haalt gegevens uit CS
middels ‘web scraping’
- Ook voor aanmelden
- Verzamelt gegevens van
meerdere studenten !
Externe Interactie met CS
21
uSIS Mobiel (Leiden)
• Web-app voor studenten
- Gebruikt webservices van CS
- Inzet van inQdo Connect
- Ook inschrijven voor vakken en
tentamens
Externe Interactie met CS
22
uSIS Student
• QAS Webservice
Externe Interactie met CS
23
MijnHvA in Sharepoint HvA
Externe Interactie met CS
24
Van <https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.hva.hvapp>
MijnHvApp
• Portaal op je smartphone
Externe Interactie met CS
25
Oracle App
• Standaard CS selfservice functionaliteit in
een standaard native app
• Werkt out of the box
(als je geen maatwerk hebt)
Externe Interactie met CS
26
Studielink
Invoer van gegevens voor SIS
Externe Interactie met CS
27
Open API ontwikkelingen 1
• Probleem: veelheid aan verschillende webservices en app’s
Externe Interactie met CS
28
Open API ontwikkeling 2
• Oplossing: standaardiseren van aan te bieden webservices: Open API
• Afgesproken formaat en inhoud
• Altijd beschikbaar
• Deels openbaar
• Deels achter account/wachtwoord
Externe Interactie met CS
29
Beschikbare open API’s
Externe Interactie met CS
30
inQdo Connect levert OpenAPI
Externe Interactie met CS
31
MijnUvA app
• Toegang tot veelgevraagde informatie uit diverse systemen
• Op OpenAPI-principe gebaseerd
• Kenmerken:
- Naast SIS-gegevens (resultaten) ook gegevens uit
Blackboard, roostersysteem, vrije werkplekken,
mededelingen
- Speciaal voor smartphone en tablet
Externe Interactie met CS
32
Vergelijking van de diverse externe front-ends
• Maken vaak gebruik van webservices
• Maken vaak gebruik van inQdo Connect als tussenlaag
• Veel hergebruik van bestaande CS-webservices
• Vooral voor het ophalen van gegevens
• Sommige toepassingen ook voor het aanmelden op vakken
• Meestal gemaakt door de instelling, niet door studenten zelf
Externe Interactie met CS
33
Voor- en nadelen van externe front-ends
• Voordelen
- Meer vrijheid in functionaliteit en look & feel dan CS
- Schermen beperken tot alleen de gewenste functionaliteit
- Combineren met andere informatie
- Bij inzet OpenAPI meer standaardoplossing mogelijk
- Belangrijke bouwstenen voor doelgroep-portalen (student, docent)
• Nadelen
- Vergroting van de complexiteit
- Lastiger te beheren keten
- Logica moet op twee plaatsen onderhouden worden
- Problematiek bronsysteem
Externe Interactie met CS
34
Nieuwe mogelijkheden in CS
• Fluid
- Betere navigatie
- Responsive: werkt op alle formaten en devices
- Makkelijker van een huisstijl te voorzien
• Simplified analytics
- Dashboards met SIS-gegevens
- In te zetten als zoeksysteem
• Eigen invoerschermen samenstellen
- Workcenters
- Activity Guides
- Related content
• Interaction Hub
- Portaalfunctionaliteit in CS zelf
Externe Interactie met CS
35
Fluid in CS voor selfservice front-end
• Modern front-end
• In CS zelf
Externe Interactie met CS
36
Fluid: voorbeelden van Oracle
• Homepage voor studenten
Van CS 9.0
naar CS 9.2
Externe Interactie met CS
37
Fluid: voorbeelden van Oracle
• Studievoortgang
Externe Interactie met CS
38
Fluid voorbeelden van Oracle
• Student Activity Guide
Externe Interactie met CS
39
Fluid voorbeeld SaNS: Aanmelden Leiden
Externe Interactie met CS
40
Inzet Pivot Grids voor Dashboards
• Basis voor dashboards
• Te gebruiken als toegang naar
andere schermen
Externe Interactie met CS
41
Portaal functionaliteit anders bekeken
en Front-endPortaal Front-end
als ‘portaal’
CSPortaal
Front-end
Combinatie
SISSIS
Combinatie SIS
X Proces
Y YProces Y
X XProcesProces
Proces
Proces
functionaliteit
functionaliteit
functionaliteit
functionaliteit functionaliteit
DataData
Data
DataData
Data
Data
Data
Data
Campus
Campus
Solutions
Solutions
Externe Interactie met CS
Campus
Y
XSysteem
Solutions
Y Systeem
Systeem
X Systeem
Systeem
Y
X
Systeem
42
Beter inzetten mogelijkheden van CS
• Waarom geen portaal in CS zelf (evt. in combinatie met de interactie hub)?
• Serieuze concurrent van andere portaalsystemen?
• Kunnen we samen laten zien dat veel van die externe systemen overbodig zijn?
Externe Interactie met CS
43
Peoplesoft Interaction Hub
Externe Interactie met CS
44
Vragen en aanmelding
Hans Janssen
[email protected]
Externe Interactie met CS
45
Download