De GrootSchalige Aanbieding

advertisement
/interview klant
De
GrootSchalige
Aanbieding
Een immens project in de energiewereld
In 2020 moet 80% van de huishoudens in Nederland
zijn overgezet op een slimme energiemeter. Voor
netbeheerder Stedin, met twee miljoen aansluitingen,
betekent dit een haast ‘militaire operatie’. Naast de
praktische en logistieke kant, moeten - voordat deze
uitrol kan plaatsvinden - allerlei technische zaken
op orde zijn. Voor Randy d’Hollosy, sinds een jaar
operationeel directeur van Stedin Meetbedrijf, is dit
complexe project een grote uitdaging.
Randy d’Hollosy is door de diverse directeursfuncties die hij
bekleedde bij energiebedrijven gepokt en gemazeld in de
energiewereld. Hij is dus wel wat gewend, maar de GSA is
volgens hem van een andere orde. “We staan aan de vooravond
van een gigantisch project. Er spelen zoveel factoren een rol
om dit te laten slagen, alles grijpt in elkaar.”
De slimme meter
De politiek wil dat in 2020 14% van ons energieverbruik is
opgewekt uit duurzame bronnen. Onder andere de slimme meter is
daar een drager voor. Op 1 januari 2015 start de grootschalige
uitrol van de slimme meter. Ten opzichte van de conventionele
meter is de slimme meter een digitaal concept waarbij je de meter
op afstand uitleest. Technolution ontwikkelde voor Stedin een
platform dat continu alle slimme meters uitleest, de data verwerkt
en koppelt: de Meter Front-End (MFE).
Meter Front-End
Uit de MFE haalt Stedin zijn meterstanden, maar het kan er ook
zien of er storingen zijn. Met de introductie van de slimme meter
moeten deze standen 24x7 beschikbaar zijn voor alle klanten.
Bovendien staan alle energieleveranciers in verbinding met
de MFE, van waaruit zij de meterstanden van hun contractanten
doorgestuurd krijgen. Naast de meterstanden van twee miljoen
huishoudens lopen dus ook alle administratieve processen van
Stedin via dit bedrijfskritische systeem.
>>er spelen zoveel factoren een rol
om dit te laten slagen
P1-devices en apps
“Achter de meter,” zo vertelt Randy, “in het huis zelf, kan een zekere
mate van domotica worden toegepast. Dat is vooralsnog het terrein
van de energieleveranciers en andere commerciële bedrijven
die hierop inspringen. Zij bieden devices en apps aan waarmee
consumenten zelf het energieverbruik monitoren.” Deze P1-devices
halen hun data ook uit de slimme meter, via de P1-poort. Met een
slimme meter kun je dus bijvoorbeeld zien dat het gunstiger is om
’s nachts een was te draaien dan overdag. En via domotica kun je
andere zaken regelen om energie te besparen, zoals het
automatisch instellen van de gewenste temperatuur in huis.
Energiebesparing
“Als netbeheerder proberen we steeds
oplossingen te vinden om het energienet te sturen
en congestie als gevolg van teruglevering op het
net te voorkomen. Dankzij de opkomst van de
slimme meter en de overgang naar een decentrale
energievoorziening, zien we dat consumenten in
toenemende mate zelf energie opwekken en
inzicht willen in de eigen energiehuishouding.
De slimme meter is een belangrijk hulpmiddel
bij de verschuiving van fossiele brandstof naar
duurzame energie. Er ontstaat een langzaam
transitiepad van gas naar elektriciteit en naar
renewables die opgewekt worden met windmolens
en zonnepanelen. Wanneer de terugleverantie
uit renewables substantieel wordt en we daar met
de slimme meter zicht op krijgen, hoeft de sector
minder energie in te kopen.”
Randy d’Hollosy
Operationeel directeur
slimme
meter
P1
P1
device
P4
WIFI
smart phone
mobiel
powerline
tablet
pc
meter
front-end
Stedin backoffice
administratie
storingen
Energie leveranciers
Klantwebsite: Mijn Eneco
Partner in ‘big data’
“Wij zijn uiteraard een bedrijf met verstand van
techniek, maar als het op sophisticated
datatechnologie aankomt, moeten wij partneren.
Technolution kijkt en denkt met ons mee; nu,
maar ook in de toekomst als het energieplatform
draait. Dat zullen we hard nodig hebben.
Alle data van die twee miljoen huishoudens moet
ingewonnen worden en via Baarn, waar de
centrale billingmachine staat, verrijkt of verarmd
doorgezonden worden naar alle andere partijen
die die data nodig hebben of willen gebruiken.
Het is een technisch hoogstandje waar
Technolution veel meer vanaf weet dan ik,” zegt
Randy lachend, “door hen weet ik dat we op het
gebied van dataverwerking helemaal klaar zijn
voor de uitrol.”
Communicatienetwerk
Bij zulke immense projecten moeten er keuzes
gemaakt worden, al dan niet vanwege wet- en
regelgeving. Zo zijn er bij de slimme meter twee
varianten in datatransmissie: Power Line
Communication (PLC) en mobiel (CDMA). Van de
drie grootste netbeheerders kozen Alliander en
Stedin voor de CDMA-technologie. Enexis koos
voor PLC. Randy: “De overheid heeft deze keuze
aan de beheerders gelaten. De keuzes die we
nu moeten maken zijn bindend voor de komende
jaren en het zou goed zijn als alle neuzen dezelfde
kant op wijzen. Op zich hebben beide systemen
voors en tegens. Waar wij bijvoorbeeld tegenaan
lopen, is dat we voor het gevoelige dataverkeer
geen lock-in willen hebben met commerciële
aanbieders als Vodafone, KPN of T-Mobile.
Daarom hebben we een eigen frequentie
gekocht en een telecomorganisatie opgericht
die het dataverkeer straks gaat hosten.
Hierdoor verwachten we minder datastoringen
te hebben.”
Netbeheerder ook achter de meter?
“Wij mogen wel de slimme meter uitrollen, maar
niet de gebruiker verder helpen om energie te
besparen. We lobbyen bij de overheid om ons die
rol wél te geven. Netbeheerders kunnen als enige
partij zonder winstoogmerk en met lowcostdevices
juist de awareness bij de consument vergroten.
Dit kun je ook op grote schaal doen voor
bijvoorbeeld bedrijven en coöperaties. Met
Technolution werken we al aan een MFE-XL.
We ontwikkelen en groeien wat dat betreft samen
en gebruiken elkaars kennis om tot de meest
hanteerbare oplossingen te komen. Er valt nog
heel veel ‘energiewinst’ te behalen.”
De uitrol
“Op 1 januari 2015 moeten we hoe dan ook gaan
uitrollen. Voor de aannemers is het natuurlijk
gigantisch. Als we straks full swing bezig zijn, dan
hebben we vijf jaar lang per dag zo’n 200 monteurs
aan het werk die 6 tot 7 meterwisselingen doen.
Vooralsnog lukt het ons om met de complexiteit
van dit project om te gaan, om alles bij elkaar te
brengen. Straks hebben twee miljoen huishoudens
een slimme meter. Technolution speelt daar een
belangrijke rol in die alleen maar zal toenemen
zodra de data van die twee miljoen huishoudens
door het systeem loopt. De politiek en de wereld
kijken over onze schouders mee, we dragen
een belangrijke verantwoordelijkheid. We moeten
zorgen dat alles werkt en betrouwbaar blijkt.
Goede partnering is daarbij essentieel.”
Download