epsi_1

advertisement
Spoedeisende psychiatrie
Kristof Lanssens
Koen Titeca
EPSI
psychiatrische ziekte =
een ziekte met psychische symptomen
en/of door psychische oorzaken,
die gepaard gaan met lijden en/of sociaal
disfunctioneren
Oppervlakte
Inwoners
8511 Aalbeke
716 ha 97 a 61 ca
8510 Bellegem
1.397 ha 71 a 7 ca
8501 Bissegem
344 ha 40 a 44 ca
8501 Heule
1.168 ha 72 a 60 ca
8510 Kooigem
478 ha 59 a 38 ca
8500 Kortrijk
2.237 ha 92 a 41 ca
8510 Marke
811 ha 41 a 60 ca
8510 Rollegem
847 ha 31 a 81 ca
geen adresgegevens
Totaal
8.003 ha 6 a 92 ca
2.919
3.795
5.522
10.620
767
41.268
7.933
2.721
89
75.633
1/3
Bevolkingsdichtheid 2012
407
272
1.603
909
160
1.844
978
321
945
SPOEDOPNAME
• Problematisch middelengebruik en
suïcidaliteit
• 1/3 eerste contact met gespecialiseerde zorg
• 17% van patiënten in therapie met
psychische stoornis : éénmaal/jaar op
spoedopname
het algemeen ziekenhuis is de
plaats voor acute psychiatrische
zorg
Beschikbaarheid van zorg
Flexibiliteit van zorg
Snelheid van zorg
Duidelijkheid van zorg
Multidisciplinariteit van zorg
CASUS
Een personeelschef belt naar de psychiater
van wacht voor Jan. Jan is een oude bekende
en als hij gedronken heeft dan ziet hij het niet
zitten en denkt aan de dood.
Volgens telefonische inschatting is de situatie
niet anders dan anders. Je geeft aan dat Jan
naar spoed mag komen maar je ziet het niet
als een urgentie.
Casus
Anna is 43 jarige verzorgde vrouw die
beestjes. Ze ziet in haar huis ratten en muizen
en ander ongedierte. Haar broer kon haar
overtuigen om naar spoedopname te komen.
Anna heeft een blanco voorgeschiedenis.
• Casus
• Theofiel is 68 jarige man die naar
spoedopname wordt gebracht omwille dolen
op straat.
• CASUS
• Pieter meldt zich aan een zondagmiddag op
de spoedopname.
• Hij heeft een verzwikte enkel en ruikt wat
naar de alcohol.
• Bij navraag geeft hij aan dat hij wel een glas
lust en bijna elke dag drie glazen wijn drinkt.
Psychiatrische urgentie
•
•
•
•
Acute verstoring
Denken, gedrag, stemming en/of sociale relaties
Vraag tot onmiddellijke interventie
Vraag van patiënt, zijn familie en/of sociale
omgeving
Definitie American Psychiatric Association
Doelstellingen
urgentiepsychiatrie (UP)
•
•
•
•
•
•
Uitsluiten van somatische oorzaken
Snelle stabilisatie van de acute crisis
Vermijd dwang
Minst restrictieve behandeling
Therapeutische alliantie aangaan
Goede zorg en nazorg
Zeller, 2010
Inschatting bij aanmelding
• Is het een casus voor psychiatrie?
• Is de situatie veilig genoeg voor het
uitvoeren van een consult?
• Hoe urgent is nadere diagnostiek en
behandeling?
Elementen van een
crisisdiagnose
Sederer en Rothschild, 1997
- Waarom decompenseert deze patiënt nu?
- Wat zijn de biologische, psychologische en sociale
krachten en zwakten van de patiënt?
- Welke stressoren hebben het evenwicht van
draaglast en draagkracht verstoord?
- Welke problemen moeten aangepakt worden om de
veiligheid en/of evenwicht zodanig te herstellen dat
de patiënt de acute dienst kan verlaten?
- Wat is de diagnose?
STRESS IN DE UP
- Ontbreken veiligheid
- Tijdsdruk, snel handelen en snel
beslissingen nemen
- Opnemen of niet? Medicatie of niet? Patiënt
alleen laten of niet?
- Ontbreken structuur
- Aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid
Eenheid Psychiatrische Spoed Interventie
16
Download