Poepproblemen bij kinderen

advertisement
Poepproblemen bij kinderen
Inleiding
Kinderen worden zindelijk tussen de 2 en 6 jaar. Bij veel kinderen gaat dit bijna vanzelf en verloopt
het zindelijk worden zonder problemen.
Bij een aantal kinderen gaat dit moeizamer.
Dit kan verschillende oorzaken hebben.
Veel kinderen hebben last van verstopping. Ook wel obstipatie genoemd.
Dit kan het zindelijk worden bemoeilijken.
Sommige kinderen poepen niet op de wc, maar in hun broek of in een luier. Vaak door de
obstipatie, maar soms doordat ze het eng vinden om op de wc of een potje te poepen.
Poepproblemen zijn niet alleen lastig en vervelend voor kinderen, maar ook voor de ouders.
In deze folder geven we meer informatie over mogelijke oorzaken, gevolgen en oplossingen van
deze poepproblemen.
Ook vertellen we wat meer over de werkwijze van het kinder-incontinentie-team van het Elkerliek
ziekenhuis.
Obstipatie
Veel kinderen hebben iedere dag ontlasting, sommigen zelfs een paar keer per dag. Er zijn echter
ook kinderen die niet zo vaak hoeven te poepen. Dit is allemaal normaal. Ieder kind is anders en
wat voor het ene kind geldt, hoeft niet voor een ander kind te gelden.
We spreken van obstipatie als een kind minder dan drie keer per week poept of als het veel moeite
heeft met poepen.
Vaak komt dit doordat de ontlasting te droog of te hard is geworden. Ook is het poepen hierbij
soms pijnlijk.
Een harde prop ontlasting blokkeert vaak de uitgang. Pas als de darm erg vol zit, wordt deze
geleegd. Vaak gaat het dan om een enorme hoeveelheid.
Het kan ook zijn dat een kind zogenaamde “remsporen” in de broek heeft.
Meestal is er dan dunne ontlasting langs een harde prop ontlasting gegaan.
Veel ouders denken dat het kind in dat geval diarree heeft, terwijl het tegenovergestelde aan de
hand is.
We noemen dit ook wel overloop-diarree.
Mogelijke oorzaken
Obstipatie en andere poepproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms is het een
combinatie van een aantal factoren.
aanleg
vezelarme voeding
te weinig drinken
weinig lichaamsbeweging
niet durven poepen
veel onrust en weinig regelmaat in het gezin
te vroege zindelijkheidstraining
geen tijd nemen om te poepen
problemen met het plassen
Pagina 1 van 3
Mogelijke gevolgen
Obstipatie en andere poepproblemen kunnen verschillende gevolgen hebben. Vaak is het een
combinatie van een aantal factoren.
harde ontlasting
buikpijn
prikkelbaar gedrag
weinig eetlust
angst om te poepen
schaamtegevoel
poepvegen in de broek
spanningen thuis of op school
Door de problemen met het poepen kunnen er eet-, gedrag- en schoolproblemen ontstaan. Deze
problemen versterken op hun beurt weer de poepproblemen. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel
die doorbroken dient te worden.
Gezonde leefregels
We geven een aantal suggesties waar kinderen baat bij kunnen hebben die problemen met het
poepen (en dan vooral obstipatie) hebben.
voldoende drinken (1 - 1½ liter per dag)
vezelrijke voeding (zoals voldoende groente en fruit, bruin brood)
voldoende beweging
regelmaat en rust in het gezin
vaste tijden naar de wc (bijvoorbeeld 3 x per dag na het eten)
goede toilethouding (bijv. door een voetenbankje en brilverkleiner)
positieve aandacht en beloning
Kinder-incontinentie-team
Het kinder-incontinentie-team van het Elkerliek ziekenhuis bestaat uit een aantal disciplines die
samenwerken en samen overleggen over de behandeling en begeleiding van het kind en de
ouders.
De eigen huisarts kan het kind doorsturen naar de kinderarts.
De kinderarts zal als eerste de ouders en het kind zien. Hij of zij onderzoekt het kind. Aan de
hand van de bevindingen besluit de kinderarts naar wie het kind en de ouders worden
doorgestuurd.
Soms worden er medicijnen aan het kind voorgeschreven die ervoor zullen zorgen dat de
ontlasting makkelijker kan komen.
Er is een poeppoli.
De pedagogisch medewerker bekijkt samen met het kind en de ouders wat het probleem is,
wat de gevolgen zijn voor hen en wat er samen aan gedaan kan worden.
De behandeling en begeleiding van een kind met poepproblemen kost tijd. Er zullen meerdere
bezoeken aan de poeppoli nodig zijn.
De (kinder-)psycholoog kan in consult gevraagd worden als extra psychische ondersteuning
of begeleiding van de ouders of het kind gewenst zijn.
De kinder-fysiotherapeut kan in consult gevraagd worden. Zij geeft bekkenbodem-therapie
aan het kind.
De poeppoli vindt plaats op vrijdag op de kinderpolikliniek van locatie Helmond.
Soms worden de kinderen doorgestuurd naar de incontinentiepoli (plaspoli).
De plaspoli vindt plaats op dinsdag op de kinderpolikliniek van locatie Deurne.
Pagina 2 van 3
Evaluatie voorlichting
Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt, onduidelijk of onjuist is, dan
horen wij dit graag.
U kunt dit aangeven bij het Patiëntenvoorlichtingsbureau.
Aantekeningen
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Telefoonnummers en adressen
Poeppoli
E:[email protected]
Telefonisch bereikbaar via de polikliniek kinderartsen
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 88 36
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 55
Patiëntenvoorlichting
T: 0492 – 59 51 02
E: [email protected]
Elkerliek ziekenhuis
www.elkerliek.nl
[email protected]
Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
model 39746 ag 0811
Pagina 3 van 3
Download