Opmaak 1 - De plaat die rock volwassen maakte

advertisement
BOEKEN
LICHT IN DE ONDERGROND
The Velvet Underground & Nico, een van de invloedrijkste
rockplaten ooit, is vijftig jaar oud. Daar moest dus wel
een boek van komen.
Duitse gastchanteuse Nico aan de groep
opdrong, maar tegelijk met zijn kunstatelier
The Factory een biotoop schiep waar de
op 12 maart 1967, was het debuut van The leden compromisloos hun ding konden doen.
Velvet Underground een gigantische flop.
De auteur geeft inzicht in de ontstaansDoor haar grimmige en verontrustende aard geschiedenis van pakweg Heroin en Venus in
stond de plaat haaks op de toenmalige Furs en de blijvende impact van die nummers
tijdgeest. Terwijl Amerika in de ban van de op het rockmilieu. Hij laat alle protagonisten
flowerpower was, provoceerde de groep met uitgebreid aan bod komen en reconstrueert
songs over harddrugs, paranoia en seksuele hoe enkele underdogs konden uitgroeien tot
onderwerping. Tegenover het escapisme van sleutelfiguren van de twintigste eeuw. Want
de hippiegeneratie plaatste de literair begaaf- zoals Brian Eno ooit stelde: iedereen die
de r&b- en freejazzThe Velvet Underadept Lou Reed het
gound & Nico ooit
rauwe realisme van
hoorde, zou later zelf
CENTRALE ZIN
het leven aan de zelfeen band oprichten.
kant van de samenUiteraard put Bruyn
‘The Factory was
leving. Onder impuls
vaak uit de bioeen verzamelplaats
van Reed en de
grafieën van Victor
klassiek geschoolde
Bockris
of de memoivan vereenzaamde
altviolist John Cale,
res van John Cale,
gelukzoekers, artistieke
die zich laafde aan de
maar hij gaat wél
avant-garde van John
daklozen en ontheemde kritisch om met zijn
Cage en La Monte
bronnen. Een goede
rijkeluiskinderen
Young, flirtte de New
zaak, want de beweringen van de bandYorkse band met
die hoofdzakelijk
leden zijn niet altijd
enerverende drones,
uit
de
provincie
even betrouwbaar en
overstuurde gitaarnoiafkomstig waren.’
ook Warhol achtte een
se, lange improvisaties
goed verhaal belangen repetitieve structurijker dan de ware
ren. Het resultaat was
toedracht. Af en toe
intens en uitdagend:
bezondigt de journaThe Velvets verkenden de grens tussen muziek en lawaai en list zich aan storende herhalingen, maar al bij
al is zijn analyse meeslepend, informatief en
vielen volstrekt nergens mee te vergelijken.
In De plaat die rock volwassen maakte gedetailleerd. Er schijnt licht in The Velvet
beschrijft Peter Bruyn de alchemie tussen Underground. D I RK STE E NHAUT
de muzikanten, met hun onderling zeer
verschillende karakters en achtergronden,
schetst hij het subculturele klimaat waarin
THE VELVET
het werk van The Velvet Underground tot
UNDERGROUND & NICO:
stand kwam en geeft hij aan waarom radio,
DE PLAAT DIE ROCK
pers en publiek hun grensverleggende
VOLWASSEN MAAKTE
muziek tergend lang negeerden. Daarbij
Peter Bruyn, In de Knipscheer,
belicht hij de rol van mentor, katalysator en
328 blz., € 19,50
★★★★★
popartpaus Andy Warhol, die weliswaar de
46
KnackFocus.be
© Hans de Bruijn/gf
andaag is de lp met de iconische
V
bananenhoes van Andy Warhol een
begrip, maar de eerste jaren na zijn release,
PETER BRUYN
(°1955) studeerde
farmacochemie en
filosofie in Amsterdam en
werkt als journalist voor
o.a. Haarlems Dagblad,
Revolver en Gonzo Circus.
Download