Document

advertisement
“Conversie van RPG code naar AOP in de Thinkwise Software Factory”
1 Introductie Thinkwise
Thinkwise Software is uitvinder en producent van de Thinkwise Software Factory, het
revolutionaire ontwikkelplatform voor business software. De Software Factory is een Nederlandse
uitvinding en wordt gebruikt door bijvoorbeeld Sligro Food Group en Royal Huisman Shipyard.
Thinkwise Software is Advanced Business Partner van IBM, Best New IBM Partner 2006 en
Microsoft Certified Partner. Meer informatie over Thinkwise vindt u op
www.thinkwisesoftware.com.
Programmeren is nog altijd zeer ambachtelijk werk. Ongeacht de programmeertaal die wordt
gebruikt, is het bouwproces van software voornamelijk afhankelijk van de kwaliteiten van de
software programmeurs. Zij moeten het ontwerp zo goed mogelijk interpreteren en vervolgens
vertalen naar foutloze broncode. Een moeilijke opgave zo is de laatste decennia gebleken.
De Thinkwise Software Factory verlegt de focus van programmeren naar meta modelleren. Dat
levert forse winst op. Een productiviteitstijging met een factor acht ten opzichte van 4GL is
eenvoudig haalbaar.
Met de Software Factory worden niet alleen nieuwe applicaties gebouwd, maar kunnen legacy
systemen ook deels worden gerecycled. Daarbij worden datamodellen van legacy systemen
gebruikt om een database op nieuwe technologie te creëren met een bijbehorende Windows of
Web gebruikersinterface. De business functionaliteit wordt tot op dit moment niet hergebruikt,
maar opnieuw ontwikkeld waarbij patronen van broncode worden geweven door het eindproduct.
Dit is een geavanceerde vorm van Aspect Oriented Programming die zowel gebruikt kan worden
voor object georiënteerde, procedurele en query programmeertalen..
2 Case bij de Sligro Food group
Bij de Sligro wordt de Software Factory ingezet om de bestaande logistieke applicatie die in RPG
is ontwikkeld te vervangen door DB2 met SQL en een Java GUI. Het betreft een zeer grote
applicatie met duizenden tabellen waaraan 20 jaar is ontwikkeld. Interessant is daarbij hoe de
bestaande business functionaliteit kan worden ondergebracht in de Software Factory als
onderdeel van het metamodel. Aangezien de Software Factory een vorm van Aspect Oriented
Programming gebruikt, moeten eerst patronen van broncode in de legacy software worden
onderkend voordat deze op een hoger niveau in de Software Factory worden vastgelegd.
3 Onderzoeksdoel
Het analyseren, modelleren en converteren van bestaande business functionaliteit in legacy
software met behulp van de Thinkwise Software Factory.
4 Vraagstelling
1 Hoe kan onderscheid worden gemaakt tussen functionaliteit voor de GUI en functionaliteit
voor de business? Functionaliteit voor de GUI kan worden genegeerd, aangezien de Software
Factory daar zelf een voorziening voor heeft.
2 Hoe kunnen patronen van broncode worden herkend in de business functionaliteit?
3 Wat zijn de criteria waarmee beschreven kan worden waar het betreffende patroon wordt
gebruikt?
4 Hoe kan de bestaande broncode (in dit geval RPG) in een patroon worden omgezet naar
bijvoorbeeld SQL, Java of C#?
5 Tijdsplanning
De opdracht wordt zo spoedig mogelijk gestart. Het traject duurt ongeveer 6 maanden.
6 Locatie en begeleiding
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij de Sligro Food Group te Veghel. De onderzoeker wordt zowel
begeleid door de Sligro als door Thinkwise.
7 Geïnteresseerd?
Stuur uw CV naar:
Thinkwise Software Factory
T.a.v. de heer Victor Klaren ([email protected])
Boogschutterstraat 7b
7324 AE Apeldoorn
Tel. 055-3128280
Een succesvol onderzoek kan leiden tot een vaste aanstelling bij Thinkwise Software of Sligro
Food Group.
Download