Biodiversity at the heart of Business

advertisement
©Belgaimage
©Ferenc Szelepcsenyi - Ultrahigh
©Kritchanut - Fotolia
©Diaphiris - Fotolia
Biodiversity at the heart of Business
Which perspectives for our companies?
21 april 2017
Plaats: Brussels @ The Residence Palace (Schumanplein)
Programma
Twitter: #SHDBiodiversity
Simultaanvertalingen in het Frans, Nederlands en Engels beschikbaar.
8u30-9u00
Onthaal
9u00 – 9u05
Verwelkoming (dankwoord en inleiding)
Roland Moreau (Voorzitter het Coördinatie Comité Internationaal Milieubeleid-CCIM)
9u05-9u35
Context: Politieke en financiële engagementen

Business and Biodiversity at global level
1. The global Platform for Business and Biodiversity: netwerken voor een
globaal doel - Pavan Sukhdev (CEO van GIST Advisory en Goodwill
Ambassador UN Environment) (videoboodschap),
2. Strengthening efforts towards the 2020 Biodiversity Targets – CBD
COP13: High Level engagementen & the Pledge – Ines Verleye (Belgisch
delegatiehoofd COP 13 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu, DG Leefmilieu)

Business and Biodiversity at EU level
The European Business and Biodiversity ([email protected]) Platform - Lars Müller (Policy
Officer bij DG Milieu, Europese Commissie)
9u35-10u00
Waarom is het belangrijk dat bedrijven zich inzetten voor de biodiversiteit?
Guest speaker : Hans Bruyninckx (EEA)
10u00-11h00
Presentaties van concrete projecten met de motivatie van de terreinactoren – Deel 1

“Pilootproject LOC de vlinder: Maatschappelijk ondernemen voor natuur” Valérie Persoons (Lommelse Ondernemersclub vzw)

Intercommunales water en afval - -Provincie Luxemburg – Jean-Luc Renneson
(Assistent Qualiteit cel - Intercommunales AIVE)

Architectuur en biodiversiteit: Duurzame ingrepen in het Herman
Teirlinckgebouw, nieuwe huisvesting voor de Vlaamse overheid op Thurn &
Taxis - Ir. architect Trees Verhoogen (Projectleider Studie & Coördinatie,
Afdeling Bouwprojecten Vlaamse overheid)

Biodiversiteit en gezondheid: ‘Grand Hôpital’ van Charleroi – Kevin Leseine
(Project Engineer, Energïe Manager - Departement Infrastructuur van GHdC)
11u00-11u15
Koffiepauze
11u15-12u00
Presentaties van concrete projecten - Deel 2

“De Bie en het Bos” - Walter Beukeleirs (commercieel directeur De Bie
Printing)

HOTEL THON EU – Elise Gillet (P.A. to the General Manager)

"Slow Cosmetics", een ecologische en ethische benadering op basis van een
gezamenlijke wens om een natuurlijk, gezond en redelijk consumptiepatroon
van cosmetica te bevorderen - Julian Kaibeck (Voorzitter AISBL Slow
Cosmétique)

CHOUX DE BRUXELLES (TBC) – Marc Van Der Haegen (Directeur van Groupe
Choux de Bruxelles sa.)
12u00-12u45
Lunch - Video’s en postersessie door bedrijven
12u45-14u05
Presentatie van bestaande of in ontwikkeling zijnde tools

2B Connect: instrumenten en terreinwerk in Vlaanderen en Nederland – Sandra
Vandewiele (Provincie Antwerpen) en Steven Vanonckelen (Vlaamse
Overheid – Departement Omgeving)

“Réseau Wallonie Nature : projets Entreprises Nature admise” - Julie Rahmeh
(Service public de Wallonie, Direction Générale de L’agriculture, de
l’Environnement et des Ressources Naturelles - Département de la Nature et
des Forêts - Direction de la Nature)

“Resilience Design” en “Referentiesysteem voor duurzame gebouwen” Etienne Aulotte (Leefmilieu Brussel)

Federale en regionale web interface voor de ondersteuning van de
biodiversiteitsactie - Sabine Wallens (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu – DG Leefmilieu)

Towards a toolkit for sourcing while respecting Biodiversity – Eline Botte (FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – DG
Leefmilieu)
14u05-14u45
Presentatie en lancering
Strategie BeBiodiversity: oproep aan bedrijven om zich te engageren voor biodiversiteit
en start van de communicatiecampagne - Marie Christine Marghem (Minister van
Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling) en de Pioniersbedrijven
14u45-14u55
Wedstrijd rond de Business Environmental Awards met een specifiek onderdeel over
biodiversiteit - Vanessa Biebel (FEB)
14u55-15u10
Koffiepauze
15u10-15u20
Twintig jaar van het Verdrag inzake biologische diversiteit in België: de business
sector, een onmisbare partner - Hendrik Segers (Nationaal Knooppunt biodiversiteit)
15u20-16u20
Discussiepanel en vragen vanuit de zaal
Inleiding door Tom Auwers (Voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu)
BECI, UCM, UWE, WWF-België, vakbonden, Belgisch Biodiversiteitsplatform, Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek
Moderator: Roland Moreau (Voorzitter van het CCIM)
16u20-16u45
Verbintenis ‘Business and Biodiversity’ en slotwoord door een SDG-ambassadeur
Welke Sustainable Development Goals (SDG’s) houden verband met Bedrijven en
Biodiversiteit? Welke verbintenissen en voor wie? – Conclusies van de stakeholders’
dialoog – Erik Grietens (BBL)
16u45
Receptie
Download