Hoofdstuk 1: Snelheid Onderzoeksvragen Hoe zien de

advertisement
Onderzoeksvragen
Hoofdstuk 1: Snelheid
Hoe zien de plaats- en de snelheidsgrafiek er uit voor een voorwerp dat in rust is, dat een ERB
uitvoert, dat een veranderlijke beweging uitvoert? (p 13)
Hoe verandert de snelheid bij een rechtlijnige en bij een kromlijnige beweging?
Hoofdstuk 2: Licht
Hoe kun je de schijngestalten van de maan verklaren?
Hoe groot is het beeld dat gevormd wordt bij een camera obscura? (p 31)
Wanneer kunnen we een voorwerp zien? (p37)
Welke wetten gelden bij de terugkaatsing van licht op een vlakke spiegel? (p41)
Hoe ontstaat het beeld bij een vlakke spiegel? (p 44)
Hoe kun je het gezichtveld bij een vlakke spiegel bepalen?
Welk beeld ontstaat bij een sferische spiegel? (p 51)
Welke wetten gelden bij de breking van licht?
Wat is de snelste weg van A naar B? (p 61)
Wat gebeurt er als een straal van optisch dicht naar optisch ijl gaat en de invalshoek groter is dan de
grenshoek? (p 65)
Hoe wordt een lichtstraal gebroken door een planparallelle plaat?
Hoe wordt een straal gebroken die invalt in een prisma?
Welk beeld ontstaat bij een sferische lens? (p 73)
Op welke afstand van de lens ligt het beeld bij een sferische lens? (p 75)
Hoe groot is het beeld bij een sferische lens? (p 75)
Hoofdstuk 3: Krachten
Wat als op een voorwerp meerdere krachten tegelijkertijd werken? (p 91)
Wat is de richting, de zin en het aangrijpingspunt van de zwaartekracht? (p 94)
Welk verband bestaat er tussen de massa van een voorwerp en de grootte van de zwaartekracht die
er op inwerkt? (p 95)
Wat is de betekenis van de constante g? (p 96)
Welke krachten werken er in op een voorwerp in rust? (p 98)
Welk verband bestaat er tussen de kracht op een veer en de uitrekking ervan? (p 101)
Wat is de betekenis van de constante k in de wet van Hooke? (p 102)
Waaruit blijkt het bestaan van cohesie- en adhesiekracht? (p 104)
Hoe kun je met het bestaan van cohesiekracht de eigenschappen van vaste stoffen, vloeistoffen en
gassen verklaren? (p 105)
Hoe verandert de bewegingstoestand van het systeem als de resulterende kracht erop nul is? (p 107)
Hoe verandert de bewegingstoestand van het systeem als de resulterende kracht erop niet nul is? (p
108)
Wat is het verband tussen de vector resulterende kracht en de vector snelheidverandering?
Wat is het effect van de resulterende kracht op een vrij systeem?
Wat is het effect van een resulterende kracht op een star voorwerp dat gebonden is aan een vaste
as?
Welke factoren bepalen het effect van de kracht die je uitoefent op de wielsleutel?
Hoofdstuk 4: Materie
Wat is temperatuur? Waarin verschillen twee systemen met verschillende temperatuur van elkaar?
(p 119)
Waarom zet een stof uit bij temperatuurstijging? (p 123)
Welke factoren bepalen de lineaire uitzetting? Met welke formule kun je de lineaire uitzetting van
een staaf berekenen?
Welke factoren bepalen de kubieke uitzetting? Met welke formule kun je de kubieke uitzetting van
een systeem berekenen?
Welk verband bestaat er tussen het volume en de massa van een hoeveelheid stof? (p 125)
Download