Benefietavond CHV-Academy Het was medio juli dat ik gemaild

advertisement
Benefietavond CHV-Academy
Het was medio juli dat ik gemaild werd door Berry Tomas. Dat is spannend, mail van de directeur. Ik
voelde mijn hart sneller gaan kloppen… Ik werd gevraagd om namens alle leerkrachten van de
nieuwe gemeente Meijerijstad een bijdrage te leveren aan de benefietavond op 22 september op de
Noordkade. Een benefietavond die in het teken stond van het steunen van de CHV Academy. Van de
35 grootste bedrijven van de nieuw te vormen gemeente zijn directeuren uitgenodigd met hun
partners voor een avondvullend programma met diner. Het doel van de avond was sponsoring te
krijgen voor meer professionals in het basisonderwijs. En dan juist voor de expressievakken.
Bijvoorbeeld wekelijks een muziekles in de groep, gegeven door een muziekdocent.
Barbara Brouwer, hoofd Cultuureducatie van Phoenix, was gastvrouw en de Big Band zorgde voor
een avondvullend muzikaal programma. Het diner was aangeboden door de ondernemers van de
Proeffabriek.
Na de zomervakantie had ik een afspraak met Barbara Brouwer. Op haar kantoor vertelde ik waarom
ik dacht dat ik gevraagd was en wat mijn idee is, waarom ik goed cultuuronderwijs van groot belang
vind. Aan haar reactie was te zien dat ze het met mij wel zag zitten.
En donderdag was het dan zover. Mijn partner Bas was ook
uitgenodigd. Dus samen gingen we rond etenstijd richting
de Noordkade. Na een ‘soundcheck’ en de laatste
afspraken, hebben we nog even een kop thee gedronken.
Het begon toen toch wel te kriebelen. Rond 19.00 uur waren de genodigden binnen en zocht
iedereen een plekje. Aan tafel zaten we bij Jantien Westerveld en haar collega van ‘meer muziek in
de klas’. Na een opvoering van een 8-jarige danseres en een optreden van een groep 5/6 van de Odaschool uit Sint-Oedenrode, was het aan mij de taak om de directeuren te overtuigen.
Met verhalen uit de praktijk ‘juf, doen we alweer muziek, dat hebben we vorige week ook al gedaan,
yes!’ of ‘Wat gaan we doen bij handenarbeid? Kleien? Gaaf! Ik heb zin in vanmiddag!’ en wat
attributen rolde ik door het verhaal. Ik sprak rustig en duidelijk, wat voor mij best een kunst is. Ik had
het verhaal niet uitgeschreven, het zat gewoon zo in mijn hoofd.
Ik begon met een rugzak vol attributen, want wij willen kinderen met een goed gevulde rugzak naar
de middelbare school sturen. En dan niet een rugzak met alleen maar taal, rekenen en zaakvakken,
maar ook vakjes in die rugzak met plezier en ontspanning in expressievakken. Helaas zien we in de
praktijk dat de expressievakken ingekort worden doordat het taal- en rekenniveau omhoog moet.
Heel begrijpelijk van de inspecteur, maar die scores gaan niet omhoog als een kind zich niet veilig
voelt. Toen haalde ik een veiligheidsspeld uit mijn rugzak. Bij het verhaal over het kind dat blij was
dat hij weer muziek kreeg, gebruikte ik een trommel. Een (Jumbo)ballon, uit het ballonprogramma
van ‘You Are Good’. Voor veel kinderen is expressie een manier om ontspannen,
om je figuurlijke ballon leeg te laten. Een potje klei, omdat wij kinderen
meegeven dat ze zichzelf moeten vormen zoals dat voor hen goed voelt. En een
penseel, want wie heeft er tegenwoordig nog tijd om een uitvoerige
handenarbeidles voor te bereiden en vooral op te ruimen. Nee dat lukt echt
niet, want na school is er overleg, een oudergesprek, de handelingsplannen
moeten nog geschreven worden, het groepsplan moet worden geëvalueerd en
ParnasSys moet nog worden bijgewerkt. Dus laat die ingewikkelde les maar
zitten, we pakken wel een eenvoudige tekenles… Op het einde van mijn verhaal sloot ik af door in de
tas te kijken en te zeggen: ‘het laatste wat ik erin had willen stoppen, was geld, maar dát hebben we
nou juist nodig, ik hoop dat het initiatief gesteund wordt’. Met een lach en een applaus zat het erop.
Later op de avond vertelde Frits van Eerd (Jumbo, vandaar de Jumbo-ballon ;-)) in zijn verhaal
waarom muziek voor hem zo belangrijk is, waarom hij het initiatief al steunt en kwam hij nog even
terug op mijn verhaal. Ook zangeres Wilma Bierens, ambassadrice van de stichting, kwam ook nog
even terug op mijn verhaal.
De voormalig directeur van Campina vertelde met de nazit dat hij het een boeiend verhaal vond,
Jantien Westerveld, de directrice van ‘meer muziek in de klas’ gaf me een groot compliment en ook
Frits van Eerd zei tegen me dat ik mooi gesproken had. Barbara was positief en enthousiast. Ik
glunderde van oor tot oor. Want dat doet goed!
De CHV-Academy richt zich niet alleen op het basisonderwijs (al ligt daar wel de basis), maar men wil
kinderen zich met kunstonderwijs laten ontwikkelen, van breedtekunst, naar talentklassen, naar
topkunst. Zo kunnen ze later als volwassenen alle kennis en skills weer overgeven aan de
gemeenschap.
Nu nog hopen op steun en sponsoring van de gemeente en de directeuren van de
topondernemingen. Enerzijds door professionals in de groep te laten komen, maar ook door ons, ale
leerkrachten op te leiden.
Ik heb in ieder geval met veel plezier mijn stinkende best gedaan! Goed cultuuronderwijs is van groot
belang!
Tot slot nog een tip, vooral voor de collega’s is de
bovenbouw www.meermuziekindeklas.nl. Hier vind je niet
alleen muzieklessen en informatie, maar ook de
uitzendingen van de speciale BZT-shows die in het teken
staan van muziek maken met je klas. In december komt
een opvoering in Koninklijk Theater Carré waar gezongen,
gedanst en muziek gemaakt wordt voor koningin Máxima.
Met vriendelijke groet,
Mariska Smits
ICC-er Basisschool De Bunders
Download