MOL brochure_NL_draft1 - Veolia Water Technologies

advertisement
Veolia Water Solutions & Technologies
<The client>
Duurzame en doeltreffende
water behandeling
Naturlijke desinfectie
door BerkeMOL®
technologie
BerkeMOL® katalysator technologie
Water wordt gebruikt als energiebron, een
transfer middel en als oplosmiddel. Dat is
de reden waarom water is essentieel voor
vele sectoren van het dagelijks leven voor
de
koeling,
klimaatregeling,
luchtbevochtiging, verwarming, diverse
productie-processen en in zwembaden.
<The client>
Onze aanbeveling: natuurlijke
desinfectie van katalysatoren
Veolia Water Solutions & Technologies
bieden een aantal desinfectie systemen die
afgestemd
op
de
bijbehorende
toepassingen. Samen met onze technologie
partner, MOL Katalysatortechnik, zijn deze
systemen nu uitgebreid met extra opties
omvatten. De belangrijkste componenten
van het innovatieve systeem, dat veel
ervaring hebben, zijn high-performance
katalysatoren, speciaal ontwikkeld en getest
voor deze toepassing. Deze katalysatoren
zijn in staat om de biologie uiterst effectief
en milieuvriendelijk degelijk elimineren in
water transfer systemen.
Biofilm uitdaging
Vanwege zijn specifieke eigenschappen,
geeft water de basisvoorwaarden voor de
biologie en de vorming van biofilms, andere
lagen en corrosie. Biofilms bieden een
ideale omgeving voor de kolonisatie en de
verspreiding van de legionellabacterie.
Deze voorwaarden betekenen risico's voor
hygiëne, en dus de gezondheid van
mensen, en ook voor de operationele
veiligheid
en
energie-efficiëntie
van
industriële systemen. Voor de preventie van
deze gevaren, een groot aantal systemen
voor de behandeling, en in het bijzonder
doseren chemicaliën, worden vandaag de
dag gebruikt. Deze systemen vereisen
uitgebreide kennis en ervaring voor een
goed beheer, doseren en onderhoud.
BerkeMOL® LIK:
Katalysator technologie
voor verminderen van
biofilms
Het systeem:
BerkeMOL®
katalysator
Het hart van dit desinfectie systeem is de
BerkeMOL ® katalysator technologie. Door
de combinatie van hoogwaardige solid-state
katalysatoren en elektrostatische oplading,
gratis
micro-organismen
worden
aangetrokken en door de fragmentatie
zogenaamde biotensides geproduceerd.
Deze biotensides leiden tot een verwijdering
en afsterven van de biofilms. Bestaande
legionella bacteriën worden daardoor
bestreden, als gevolg van de verwijdering
van hun favoriete habitat, en toekomstige
kolonisatie is zowel effectief en duurzaam
voorkomen.
BerkeMOL
LIK
<The
client>
®
Biotensides
Met een specifieke golflengte van licht,
zuurstof species zijn vergelijkbaar met die
gevonden in de natuur direct gevormd op het
oppervlak van de krachtige katalysatoren.
Daarbij, ongewenste neveneffecten voor
mens en milieu worden geëlimineerd.
BerkeMOL ® LIK uitvoert geheel zonder het
gebruik van biociden.
Biotensides
sorption by biofilm
Phosphate
are partially oxidized
cell compounds
Oxidative fragmentation
Biofilm removal
Glycerine
Fatty acids
Biotensides forming
Light and catalyst module
removed biofilm
dies off
Attraction of free microorganisms
Due to electrostatic
interactions
BENEFITS
> Hoge effectiviteit in de verwijdering en
duurzame preventie van biofilms
> Bescherming van de gezondheid als
gevolg van de betrouwbare bestrijding
van legionella bacteriën en andere
micro-oraganismen
> Verhoging van de energie-efficiëntie
door optimale water conditionering en
preventie van corrosie
> Milieuvriendelijk door het elimineren
van het gebruik van niet-oxiderende
biociden
> Geen vorming van endotoxinen of schadelijke
bijproducten
> Verifieerbare lager energieverbruik en carbon
footprint van de BerkeMOL® technnologie
vergeleken met alternatieve systemen
> Economisch verantwoorde investering, met
een duurzame vermindering van de energie en
andere bedrijfskosten
> Lage onderhoudbaarheid en betrouwbaarhei d
op de lange werk termijn
> Technische normen en geldende richtlijnen
worden betrouwbaar voldaan (bijvoorbeeld
Duitse techniek richtlijnen VDI 6022, 3803)
BerkeMOL® katalysator technologie
<The client>
Applicaties
Contact
> Open en gesloten
koelcircuits/koeltorens
> Ventilatie en air-conditioning
technologie / luchtwasser
> Zwembaden
> Putten
> Fonteinen
> Productieprocessen
> Sprinklersystemen
Elk geval heeft specifieke vereisten voor
een optimale desinfectie. Daarom is een
zorgvuldige analyse van de toepassing is
zeer belangrijk. Op basis hiervan adviseren
we een oplossing die aan uw behoeften en
focus op zowel de effectiviteit en
duurzaamheid voldoet. Indien nodig, zullen
we de meest veelbelovende optie te testen
bij u op locatie, als proefproject.
Beschrijf kort uw aanvraag en wij zullen snel
contact met u opnemen.
Operating sites
BerkeMOL®
Tot op heden is de
met succes toegepast in:
technologie
>
Openbare gebouwen, bijv. Winkelcentra,
ziekenhuizen hotels en kantoorgebouwen
> Electriciteitscentrales
> Voedingsverwerkende industrie
> Zwembaden
> Andere industriële bedrijven
> Landbouw
The Netherlands
Veolia Water Solutions & Technologies Netherlands BV
Celsiusstraat 34
NL - 6716BZ Ede
T: +31(0)318 691 500
E: [email protected]
Belgium
Veolia Water Solutions & Technologies
Esperantolaan 5
B - 3300 Tienen
T: +32(0)16 7816 20
E: [email protected]
Website:
www.veoliawaterst.be
Download