Student: Lisa Janssens Datum: Vrijdag 29/04/2011 Aantal leerlingen

advertisement
LESONTWERP
2e opleidingsfase
Student: ............................
Student: Lisa Janssens
Datum: Vrijdag 29/04/2011
Aantal leerlingen: 14 leerlingen
Vak: Plastische Opvoeding
Stageschool: Stedelijk academie voor schone
kunsten – BRUGGE
Klas: 3AO
Lesonderwerp: “Insecten in ijzerdraad – accessoires maken”
Duur: 4-5 lesuur (11u10-12u / 13u-13u50)
Vak: Decoratie en volume
1 Media en bronnen
Wikipedia: Insecten
Forum: David Vanorbeek
Wikipedia: Louise Bourgeois
2 Beginsituatie
1) De leerlingen hebben al gewerkt met ijzerdraad
3 Doelstellingen
3.1 Verwijzing naar het leerplan
8: Vorm: De leerlingen kunnen onder begeleiding vormsoorten, vormrelaties, vormvariaties,
vormconcepten en vormfuncties zowel twee- als driedimensioneel toepassen in hun eigen beeldend
werk.
3.2
Leerdoelen
Doelstelling 1: De leerlingen kunnen kort vertellen wie David Vanorbeek is.
Doelstelling 2: De leerlingen kunnen kort vertellen wie Louise Bourgeois.
Doelstelling 3: De leerlingen kunnen de typische kenmerken van insecten opsommen.
Doelstelling 4: De leerlingen kunnen een insect in ijzerdraad maken.
Doelstelling 5: De leerlingen kunnen hun insect handig gebruiken.
3.3 Vakoverschrijdende eindterm(en)
(creativiteit)
2 kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren;
3 ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren;
(open en constructieve houding)
16 houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld;
4 Bordplan: zie bijlage
5 Reflectie: zie ommezijde
1
T/D
METHODE
LEERINHOUD
INSTAP
VOORBEREIDING
VOORBEREIDING
De leerkracht zet de klas klaar.
Materiaal:
 Afbeeldingen van insecten
 IJzerdraad zilver en goud
 Knijptangen
INLEIDING
INLEIDING
Hallo, ik ben Lisa Janssens en ik ben studente uit de KHBO Brugge.
Ik heb hier zelf zes jaar op deze school gezeten. Ik volgde eerst
BAK tot het 4de middelbaar. Daarna heb ik tot het 6de VBK
gevolgd. Ik heb hier heel wat opgestoken. Ik studeer nu
lerarenopleiding Plastische Opvoeding en Project Kunstvakken. Als
iemand zou vragen hebben, iemand die leerkracht zou willen
worden later, mag dit altijd na de les vragen.
De leerkracht heeft een inleiding.
Er leven een heleboel kleine beestjes rondom ons, ze hebben allemaal
bepaalde kenmerken.
Bijen, kevers, vlinders, vliegen, mieren,…
Kan iemand een voorbeeld geven van een insect?
Kenmerken:
 6 poten
 Lichaam verschillende delen, meestal 3
 Voelsprieten
 Sommige insecten hebben vleugels
Wat zijn de algemene kenmerken van een insect?
2
MIDDEN
KUNSTBESCHOUWING
KUNSTBESCHOUWING
David Vanorbeek heeft insecten uitvergroot in ijzerdraad. Hij
Louise Bourgeois en David Vanorbeek
gebruikt recyclage producten, oa ijzer, en maakt zo zijn insecten. Je De leerkracht toont voorbeelden.
ziet ook dat zijn insecten vol zijn. Dat binnenin de vorm ook ijzer zit,
hij geeft op die manier volume aan zijn kunstwerken.
David Vanorbeek:
 Hedendaagse kunstenaar
 Niet zo bekend
 Vult op met ijzerdraad
 Vergroot
 Plaats ze in hun natuurlijke habitat
Louise Bourgeois maakte spinnen in brons. Je kan hier zien dat ze
spinnen heeft uitgewerkt. Ze heeft een zeer realistische kijk op de
spin.
We gaan de insecten realistisch weergeven.
Kijk maar naar Louise Bourgeois:
 Hedendaagse kunstenaar
 Spinnen in brons gegoten
 Uitvergroot
 Realistisch
We gaan proberen het karakter van de insecten zo realistisch mogelijk
weergeven. Bij Louise Bourgeois zie je dat het karakter van de spin wordt
uitgewerkt, de poten, het lijf,…
3
INSECTEN
INSECTEN
Er zijn bijna een miljoen beschreven soorten is het verreweg de
grootste groep van dieren. Geschat wordt dat er vele
honderdduizenden tot enkele miljoenen soorten nog niet zijn
ontdekt.
De leerkracht heeft een uitleg over insecten, om de leerlingen te boeien
voor het onderwerp.
Niet altijd even leuk, deze insecten, maar ze hebben allemaal toch
hun nut in het leven. Sommige insecten spelen een directe rol in het
leven van de mens, zoals bij het overbrengen van ziekten als
vector, het verzamelen van honing, of door het opeten van de
oogst, maar ook door de bestuiving van voedingsgewassen.
Insecten zijn eenvoudig van andere geleedpotigen te
onderscheiden door de vrij specifieke lichaamskenmerken. Een
aantal soorten insecten wordt gegeten of gebruikt voor de
voedselbereiding. Insecten kunnen met elkaar communiceren met
geurstoffen of door een bepaald gedrag te vertonen.
HET LICHAAM
HET LICHAAM
Er bestaan veel verschillende soorten insecten, daarom zijn de
vormen vaak afwisselend. Een insect bestaat vaak uit een lichaam
van drie delen: maar dat is niet altijd duidelijk te zien, die zitten
verscholen achter hun huid of vleugels. Een insect bestaat uit een
voorlijf, middenlijf (borstlijf) en achterlijf. Aan de kop zitten de
ogen, kaakdelen, voelsprieten,… Het middenlijf (borstlijf) draagt
de poten en eventuele vleugels. Het achterlijf bevat het
spijsvertering, en uitscheiding, en voortplantingsorgaan.
De delen van het lichaam worden duidelijk opgenoemd/opgeschreven.
AFBEELDINGEN
AFBEELDINGEN
De leerlingen krijgen elk een afbeeldingen en vertellen welk dier ze
hebben en bespreken de typische kenmerken.
4
IJZERDRAAD
IJZERDRAAD
Als de leerlingen nog nooit met ijzerdraad hebben gewerkt, toon ik
voor hoe het ijzerdraad gebogen kan worden.
De leerkracht demonstreert:
Er zijn verschillende soorten ijzerdraad.
Er is gewoon ijzerdraad, deze die we allemaal kennen, een grijze kleur.
We hebben de verschillende soorten ijzerdraad mee en tonen aan, Die heb je in verschillende diktes.
hoe dikker dat het is hoe minder soepel het wordt.
Die zelfde ijzerdraad heb je ook met een kunststoflaagje er rond.
Om het ijzerdraad goed te kunnen plooien nemen we een dikte van Meestal is die groen van kleur.
0.8 mm.
In diverse hobbywinkels kan je ook zeer fijne draad kopen, koper of
zilver draad. Die word gebruikt bij het maken van onder andere juwelen.
AANDACHTSPUNTEN IJZERDRAAD:
IJzerdraad kraakt niet zo gemakkelijk, maar dat kan gebeuren wanneer
 Neem +/- 1 m ijzerdraad per keer
je het ijzerdraad te veel plooit op dezelfde plaats.
 Plooi de uiteinden om
 Pas op voor de ogen van jezelf en anderen
De ijzerdraad zit binnenin vol met aparte deeltjes, wanneer je ze plooit
 Niet te veel plooien, anders kraakt de ijzerdraad
gaan de deeltjes losser zitten en kraken ze één voor één, wanneer er
 Buig, en kniptang gebruiken
geen enkel draadje nog verbinding heeft breekt de ijzerdraad.
o Buigen
o Knippen
Je kan de ijzerdraad op verschillende manieren gebruiken.
o Buigen
Ook de aanknooppunten zijn belangrijk. Die kan je maken met dezelfde
ijzerdraad omdat die gemakkelijk plooit waardoor het aanhechtingspunt
steviger is. Één keer het ijzerdraad geplooid wordt, is het moeilijk om die
plooi terug recht te krijgen.
Let op de uitstekende scherpe punten. Bij lange stukken ijzerdraad: even
het uiteinde ombuigen of een stukje tape erover plakken.
We knippen het ijzerdraad met een kniptang en om korte buigingen, of
cirkeltjes te maken gebruiken we een buigtang.
5
Aanzet:
We beginnen dus met de globale vorm.
Wat is de globale vorm? - De compacte vorm, het volume
Lichaam, de globale vorm.
Globale vorm: omtreklijn
Het lichaam zonder de poten, vleugels, voelsprieten,…
Hoe gaan de leerlingen te werk. Het vraagt een beetje geduld
maar, je krijgt snel resultaat.
Stappenplan:
1. We nemen daarvoor 2 stukjes ijzerdraad van ongeveer 25cm.
2. We houden de twee draden in het midden samen, en vormen een
kruis.
3. We draaien de twee draden in elkaar zodat ze in een kruis
blijven zitten.
4. Daarna brengen we de uiteinden samen waardoor we een soort
bol krijgen, en we draaien die draden ook in elkaar vast.
5. We krijgen een volume, nu gaan de leerlingen ijzerdraad
verbinden rond die bol, van de ene draad naar de andere.
6. Die techniek blijven de leerlingen toepassen tot ze een stevig
volume krijgen.
De leerkracht doet vooraan klassikaal mee met de leerlingen en helpt
wanneer er problemen zijn.
DETAILS




Poten
Voelsprieten
Vleugels
…
DETAILS
Wanneer de meeste leerlingen de globale vorm hebben mogen ze
beginnen aan de details.
Kijk goed naar de plaatsing van de delen, zodat ze op de juiste plaats
hangen.
Wanneer we de globale vorm in ijzerdraad hebben gemaakt dan kunnen
we beginnen met de details erop te plaatsen.
De details zijn de poten, voelsprieten.
6
AANDACHTSPUNTEN:
 Zorg dat de insecten kan rechtstaan
 Stevigheid
o Extra ijzerdraad
o Dubbel
o Omwikkelen
 De richtingen van de poten en voelsprieten
De leerlingen zorgen ervoor dat hun insect persoonlijk verwerkt wordt
door verschillende stijlen te gebruiken, verschillende houdingen, eventueel
kunnen vleugels aan de insect bevestigd worden, enz.
INSECTEN HANDIG GEBRUIKEN
INSECTEN HANDIG GEBRUIKEN
Deze insecten kun je nu gebruiken als accessoire.
Je kan er een klein lusje rond maken en aan een ketting hangen, je
kan het aan oorbellen hangen, je kan het aan je veters hangen
(voor de jongens), je kan het in je haar stoppen, je kan het ook
gewoon plaatsen ergens aan je muur/in je kamer,…
De leerlingen kunnen hun insect handig gebruiken.
SLOT
OPRUIMEN
OPRUIMEN
De leerlingen ruimen hun tafel op en zorgen dat er geen ijzerdraad meer
op de grond ligt. De leerlingen die kniptangen van de leerkracht
gebruiken geven die terug en de ijzerdraad mag verzameld worden
vooraan.
7
Download