Engelse directies laten zich inspireren door West

advertisement
basisonderwijs • internationaal
Engelse directies laten
zich inspireren door
West-Vlaamse scholen
V.l.n.r. Jill Davies, Sue Armstrong, Teresa Osborne, Alan Williams, Philip Alliet, Sarah Mardell, Julie Hatfield, Jane Kendal, Elaine Glendenning
Vorig schooljaar bezochten acht directeurs uit Norfolk een aantal stedelijke
en gemeentelijke basisscholen over het Kanaal. De context waarin zij werken,
vertoont gelijkenissen met de West-Vlaamse context. Het werd voor alle partijen
een inspirerend bezoek.
Op een Europees studiebezoek in Noorwegen kwam ik in
contact met Alan Williams, directeur van een scholengroep in het Engelse graafschap Norfolk. Hij wou graag
een aantal basisscholen van het stedelijk en gemeentelijk
onderwijs in West-Vlaanderen bezoeken. Samen met enkele collega’s wou hij ontdekken hoe scholen bij ons werk
maken van een uitdagende leeromgeving, hoe ze rekening houden met de context waarin ze functioneren en
hoe onderwijs bij ons georganiseerd wordt. Dankzij de
medewerking van de gemeentebesturen van Roeselare,
Menen en Zonnebeke en van de directeurs van Roeselare,
Dentergem, Lauwe, Rekkem, Geluveld en Brugge konden
we een interessant programma samenstellen. Van 18 tot
22 april kwamen acht directies uit de omgeving van Norwich op bezoek bij zeven van onze basisscholen. De Norfolk County Council zorgde voor de nodige financiële middelen.
Vergelijkbare context
De interesse heeft veel te maken met de situatie in Norfolk zelf. Het graafschap is gelegen aan de oostkust van
Engeland op zo’n 200 km van London. De streek is dunbevolkt en kent veel (kans-)armoede. Tewerkstellingskansen
zijn beperkt tot de omgeving van de hoofdstad Norwich.
Om die reden werken scholen in Norfolk erg goed samen
Imago • september 2016
21
basisonderwijs • internationaal
Directeur Nele Dael en juf Lies van De Regenboog in Geluveld geven uitleg. Het gebruik van de klasruimte was inspirerend
voor de bezoekers.
met allerlei diensten die gezinnen kunnen ondersteunen.
Elke school zit in een netwerk van sociaal dienstbetoon
dat preventieve acties onderneemt om de betrokkenheid
van de ouders bij het onderwijs van hun kinderen te verhogen.
‘Outdoor learning’ en ruimtegebruik
Een aantal van de scholen liggen op het platteland en
daar wordt het concept ‘outdoor learning’ in de praktijk
gebracht. Leraren maken er volop gebruik van de schoolomgeving om de natuur te verkennen en te gebruiken. De
schooltuin is een belangrijk onderdeel van hun pedagogisch project. De directies waren dan ook erg onder de
indruk van de manier waarop de Veldschool in Dentergem
dit ook in de praktijk brengt. Directeur Johan Van Ackere
nam hen mee op een tocht door de schitterende speel- en
werktuin van de school. Ook in de afdeling Dudzele van
Stedelijk Onderwijs Brugge-Noord viel de groene schoolomgeving op.
De inrichting van de klassen was voor de Engelse gasten
heel bijzonder. Vooral de manier waarop kleuterklassen bij
ons georganiseerd worden, kon op heel veel interesse rekenen. Dat je bv. de ruimte kunt vergroten door een mezzanine was nieuw voor hen. In de kleuterafdeling van De
Regenboog in Geluveld konden ze hiervan een mooi
voorbeeld bekijken. Ook de nieuwe kleuterafdeling van
GBS Barthel in Rekkem maakte indruk.
Rustig en warm contact
Wat de directies in alle scholen die we bezochten opviel,
was het rustige gedrag van de kinderen. Leerlingen die in
groepjes samenwerken, die in de rij gaan staan voor de
speeltijd, die in hoekjes spelen in de kleuterklas … voor
22
Imago • september 2016
hen was dit allemaal niet evident. Ook voor de manier
waarop leraren met de kinderen omgingen, hadden ze bewondering. Ze zagen dat er werd lesgegeven vanuit een
respectvolle houding en op een warme manier. Zij waren
wel verbaasd over het feit dat één leerkracht voor een
soms grote groep kinderen stond. In Engeland werkt men
met ‘assistant teachers’ die de leerkracht helpen met
praktische zaken in de klas.
Centrale toetsing
Ook een meet-and-greet tussen de directies en een aantal OVSG-collega’s stond op het programma. Aan gespreksonderwerpen geen gebrek. Hier kwamen een aantal belangrijke verschillen met onderwijs in Vlaanderen
aan de oppervlakte. In Engeland spelen de centrale toetsen op het einde van de lagere school een belangrijke rol.
De Engelse directies gaven aan welke negatieve gevolgen
dat heeft. Resultaten van de toetsen worden gebruikt om
de scholen in een rangschikking te plaatsen. Het gevolg is
dat ouders deze ranking gebruiken om een school te kiezen voor hun kind. Op die manier ontstaat de perceptie
van sterke en zwakke scholen die door de ranking in stand
gehouden en versterkt wordt. Voorts werd er uitgebreid
van gedachten gewisseld over personeelsbeleid, selectie
van directies, professionalisering van het lerarenteam en
de organisatie van het zorgbeleid.
De West-Vlaamse directies zijn geïnteresseerd om een tegenbezoek te brengen. Hoe gaan de Engelse scholen om
met kansarmoede, hoe organiseren ze leerlingenzorg en
hoe werken ze aan ‘outdoor learning’ … ? Wordt vervolgd!
[email protected], pedagogisch adviseur
basisonderwijs
Download