Bulletin d`Île de Romaine/Bultin d´Île de Romanhe

advertisement
Bulletin d`Île de Romaine/Bultin d´Île de Romanhe
édition 13 – mai 2010/edizion 13 – maj 2010
`Bulletin d`Île de Romaine/Bultin d`Île de Romanhe´ is een (Nederlandstalige) uitgave verzorgd door het
ministerie van Buitenlandse Zaken van de Ilja Romaanse republiek. Redaktieadres: Bultin d`Île de Romanhe,
Ministère des Affaires Étrangères, Rue de la Indépendance 47, Port de Boiguehenneuc, République d´Île de
Romaine.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Port de Boiguehenneuc getroffen door aardbeving
(Port de Boiguehenneuc) Afgelopen week werd Île de Romanhe en met name de hoofdstad
Port de Boiguehenneuc onverwacht door een krachtige aardbeving getroffen. Tal van
gebouwen in de hoofdstad zijn ingestort en de schade werd kort na de beving door de
plaatselijke authoriteiten op ongeveer honderd miljoen francs geschat, een bedrag dat
vermoedelijk nog hoger zal worden. Vele honderden huizen zijn onbewoonbaar geworden
en dreigen door de vele
naschokken alsnog in te
storten. De aardbeving, met
een magnitude van 7,1 op de
schaal van Richter en waarvan
het epicentrum op ongeveer
vijftig kilometer ten noorden
van het land lag, zorgde in het
gehele land voor grote paniek
onder de bevolking, daar de
aardbeving in de morgenuren
plaats vond en veel inwoners
net opgestaan waren of op weg
naar hun werk. Hierdoor
konden de meesten gelukkig
op tijd hun huis uitvluchten en bleef het aantal omgekomenen beperkt tot in totaal 417
mensen in het gehele land. Daarentegen liepen bijna tweeduizend Ilja Romanen lichamelijk
letsel op waarvoor zij acuut behandeld dienden te worden. Er ontstonden spoedig lange rijen
met gewonden voor de ingang van het ziekenhuis van Port de Boiguehenneuc, dat de
enorme toevloed nauwelijks aankon, temeer daar het ziekenhuis zelf ook beschadigd was.
Veel gewonden werden ook naar het Franse militaire hospitaal getransporteerd, aangezien
de regering nog dezelfde dag de Franse regering om hulp vroeg en militairen van de
nabijgelegen Franse militaire basis daarom al in de namiddag ingezet werden om noodhulp
te verlenen en gewonden te transporteren. Er zijn tentenkampen opgezet om de inwoners
wiens huis ingestort is een voorlopig dak boven het hoofd te bieden, maar de regering heeft
om internationale hulp gevraagd om zo snel mogelijk aan de heropbouw van met name de
hoofdstad te beginnen, aangezien de winter in aantocht is.
Ook op andere plaatsen in Île de Romanhe leidde de aardbeving tot grote schade. In de ten
zuiden van de hoofdstad gelegen steden Port Augurq en La Mere á boire stortten
verscheidene gebouwen in en vluchtte de bevolking in paniek de straat op. Van overige
plaatsen in het binnenland is de schade nog niet geheel te overzien, maar alles duidt erop dat
ook veel huizen hier beschadigd zijn geraakt. Ook hier zijn Franse militairen ingezet voor het
transport van gewonden en het uitdelen van voedsel en water.
President Aristide Faroz-Zaran maande in een televisietoespraak de bevolking op tot kalmte,
maar hij zei ook dat het gevaar nog niet was geweken, hierbij bedoelend op de talloze
naschokken. Hij zei dat internationale hulp onderweg was en dat de regering van Île de
Romanhe er alles aan zal doen om de getroffen bevolking te helpen, hoewel het nu al
duidelijk is dat het nog vele jaren kan gaan duren voordat de schade volledig hersteld is.
Niettemin was de president in zijn toespraak toch voorzichtig positief. “Île de Romanhe is
niet Haiti en hoewel we onze omgekomen landgenoten betreuren, is de ramp die ons land
thans getroffen heeft zoveel kleiner dat die in dit Caraibische land. De republiek Île de
Romanhe is door ervaring beter voorbereid op dit soort natuurrampen,” waarmee de
president aanspeelde op zowel de aardbeving van 1967 als de vulkaanuitbarsting van 1939,
waarbij veel mensen omkwamen.
Île de Romanhe is een land dat zeer
geregeld door kleinere aardbevingen en vulkaanuitbarstingen
getroffen wordt, maar de meeste
aardbevingen en uitbarstingen
hebben evenwel aanzienlijk minder
schade tot gevolg. Na de laatste
grote aardbeving van 1967 werden
er door de Franse koloniale
authoriteiten
strengere
regels
ingevoerd voor de bouw van
huizen, en de meeste huizen die
volgens deze normen gebouwd
werden hebben ook de huidige
aardbeving dan ook tamelijk goed
doorstaan. De nu ingestorte of
beschadigde gebouwen dateren
veelal van de afgelopen jaren en
zijn vermoedelijk niet volgens de
wettelijke normen gebouwd, niet
ongewoon in ons land waar men
vaak zoveel mogelijk op de kosten probeert te sparen en fraude niet ongewoon is. De
regering heeft al aangekondigd een onderzoek in te stellen naar het naleven van de
bouwnormen door aannemers.
Alsof de aardbeving niet genoeg schade aangericht heeft, wordt nu ook gevreesd dat de
slechts op korte afstand van de hoofdstad gelegen vulkaan Piton des Grandes Feux door de
aardschokken actiever zal gaan worden. De afgelopen maanden werd reeds een verhoogde
activiteit waargenomen en werd de top door rookpluimen aan het oog onttrokken. De
vulkanologische dienst van Île de Romanhe meent echter dat van een grotere uitbarsting
vermoedelijk geen sprake kan zijn, daar deze meest aktieve vulkaan nog maar slechts “kort
geleden”, in 1939, een uitbarsting had.
Download