Creatinine is een afbraakproduct van de spieren. Het overgrote deel

advertisement
Creatinine is een afbraakproduct van de spieren. Het overgrote deel wordt via de glomeruli
uiteindelijk uitgescheiden. Een kleiner gedeelte wordt ook uitgescheiden door de tubuli, een ander
onderdeel van het klaringssysteem van de nieren. Indien de nieren dus een verminderd vermogen
hebben om het creatinine te ‘klaren’, stijgt de creatinineconcentratie in het bloed.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards