BALLING LIGHT INFORMATIE EN HANDLEIDING De bekende en

advertisement
BALLING LIGHT INFORMATIE EN HANDLEIDING
De bekende en populaire Balling methode is een zeer eenvoudige methode om van uw aquarium van calcium,
magnesium, carbonaten en sporenelementen te voorzien.
In Duitsland heeft deze methode het gebruik van een kalkreactor vervangen. Een toenemend aantal aquarianen
maken ook gebruik van Fauna Marin Balling zouten in combinatie met een kalkreactor om de chemische
onevenwichtigheden die door een kalkreactor kunnen optreden te balanceren.
Sterke verlichting, het houden van steenkoralen en speciale bacterië systemen hebben de waterchemie eisen
voor het zeewateraquarium veranderd waardoor de gebruikte methoden moesten worden aangepast. Voor dit
reden heeft Fauna Marin een nieuwe Balling methode ontwikkeld, aangepast aan de huidige omstandigheden
van moderne rifaquaria.
Balling Light (niet te verwarren met Balling Lite), is een zeer gebruiksvriendelijke Balling methode om het
aquarium van calcium, magnesium en carbonaten en diverse sporenelementen te voorzien. Bij deze methode is
het NIET nodig om zouten vooraf te wegen en om mineraalzout te gebruiken.
Verschil met Balling Classic
Het grootste verschil met Balling Classic is dat er geen gebruik wordt gemaakt van Natriumchloride-vrij zout
(mineraalzout). Het gebruik van op chloride basis toevoegingen (calciumchloride en magnesiumchloride) kan
leiden tot een verhoogde chloridegehalte in het aquarium en daardoor tot een ionen onbalans.
Bij Balling Classic gebruikt men mineraalzout om een zeer klein deel van het aquariumwater ermee te
vervangen en aldus de chloridegehalte op peil te houden.
Bij Balling Light kunnen Mineraalzouten handmatig worden toegevoegd maar dit is echter niet noodzakelijk in
combinatie met wekelijkse waterwissels van 10%. Met andere worden, als het aquariumwater wekelijks met 10%
wordt ververst dan zal dat voldoende zijn om de chloridegehalte en ionenbalans op peil te houden waardoor
mineraalzout niet nodig zal zijn. Als het water onvoldoende of niet wordt ververst, dan dient men een deel van
het aquariumwater te vervangen met water aangemaakt met mineraalzout.
Het uitsluiten van mineraalzout in de Balling Light methode kan worden uitgelegd niet alleen als een gevolg van
reguliere waterwissels, maar ook als gevolg van de over het algemeen te hoge hoeveelheid van opgeloste
sporenelementen in onze aquaria. Voor deze reden is de vaak genoemde ionen onbalans alleen van toepassing
op basis van de theoretische beschouwing van de Balling Classic methode.
Reguliere waterwissels helpen verder om ongewenste stoffen uit het systeem te verdunnen en maakt het ook
zeer eenvoudig om de zoutgehalte aan te passen en controleren.
Een andere verschil met Balling Clasic is dat de aquariaan de balling zouten NIET hoeft te wegen om te
berekenen hoeveel er nodig is om de oplossingen te maken, waardoor dit methode veel gebruiktvriendelijker is.
Fauna Marin Balling zouten zijn van farmaceutische zuiverheid en bevatten aanvullende bioactieve
stabilisatoren, pH buffers en speciale mineralen voor een significante toename van de stabiliteit van de
chemische parameters in het aquarium. De toegevoegde sporenelementen zijn meer stabiel in de oplossing en
zijn daardoor beter toegankelijk voor koralen.
Optimale waterwaarden
Optimale waterwaarden voor continue werking met Balling Light:

Calcium: 380 - 420 mg / L

Magnesium: 1200 - 1350 mg / L

Alkaliniteit: 6,5 - 8 dKH

Zoutgehalte: 33 - 35‰
Gebruiksaanwijzing
Tip: De Fauna Marin Balling Light Set (Deluxe) bevat alles dat u nodig heeft om direct aan de slag te gaan.
Drie vaten van 5 Liter moeten afzonderlijk worden voorbereid.
Eerste Vat

Los 2kg Calciumchloride-dihydraat in 4 liter osmose water op en vul daarna het vat met osmose water.

Voeg vervolgens 25ml Fauna Marin Trace B2 Heavy Metal Complex en 25ml Fauna Marin Trace B1
Strontium-Barium Complex.
Tweede Vat

Los 2kg Magnesiumchloride-hexahydraat in 4 liter osmose water op en vul daarna het vat met osmose
water.

Niets anders wordt in deze vat toegevoegd!
De Balling Light methode vereist geen magnesiumsulfaat omdat Sulfaat zich anders in het water zou ophopen.
Derde Vat

Los 500gr Natriumbicarbonaat in 4 liter osmose water op en vul daarna het vat met osmose water.

Voeg vervolgens 25ml Fauna Marin Trace B3 Iodine-Fluoric Complex.

Gebruik, indien nodig, lauw water om de carbonaat gemakkelijker op te lossen.

Een klein residu zal altijd in deze bus overblijven. Dit heeft echter geen effect op de de stabiliteit van de
oplossing.
Automatisch doseren
De drie vaten kunnen nu op een geschikte doseerunit/computer via 4 / 6 mm PVC buizen worden aangesloten
om de 3 oplossingen automatisch te laten doseren
Handmatig doseren
Uiteraard is het systeem ook geschikt voor handmatig doseren. Om dit te doen voeg de oplossingen langzaam
in een gebied met veel stroming met tussenpauzen van 30 minuten tussen de individuele doses.
Begin met het toevoegen van magnesium, dan calcium en carbonaat.
Dosering Voorbeeld
Afhankelijk van de inhoud van het aquarium worden de individuele oplossingen handmatig gemeten met het
oog op de werkelijke verbruik. Voordat u dit doet, meet de huidige waterwaarden en noteer de resultaten.
Calciumwaarde vóór de dosering is 380 mg/L.
Vervolgens wordt 50ml van vat 1 in een aquarium met 500 liter netto inhoud gedoseerd.
Na 2 uur, als de test herhaald wordt, blijkt de calciumgehalte 400 mg/L te zijn. In dit geval verhoogt 50ml
oplossing uit vat 1 de calciumgehalte met 20 mg/L voor een aquarium met 500 liter inhoud.
Programmeer nu de computer om 7ml oplossing per dag te doseren, dat wil zeggen 50ml verspreid over een
week. Na een week is de calciumgehalte 390 mg/L hoewel puur aritmetisch gezien had dit tot 400mg/L moeten
stijgen.
Deze methode bepaalt het werkelijke verlies van calcium in het systeem dat gecompenseerd moet worden. In
sommige gevallen kan dit daadwerkelijk geleden verlies aanzienlijk afwijken van het berekende verlies als gevolg
van groei, grote bezetting of neerslag!
Volgend de bovenstaande voorbeeld, de dosering kan gemakkelijk worden aangepast op basis van de
resultaten. Voor een verhoging van de calciumgehalte met 40 mg/L, 100ml van de oplossing is vereist (gezien
50ml de calciumgehalte met 20 mg/L verhoogt). Verspreid door een week is dat 14ml per dag.
Controleer de waterwaardes regelmatig in het begin totdat u de juiste hoeveelheid oplossing per dag heeft
gevonden. Na uiterlijk 2 weken zult u de specifieke eisen voor uw aquarium hebben vastgesteld en de dosering
naarmate aangepast.
Extra Tips

Let op: Altijd het zout aan het water toevoegen!

Grotere vaten kunnen ook gebruikt worden mits de hoeveelheden naarmate worden aangepast.

Na het aanmaken van de oplossingen kunnen deze voor een onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Een lichte verkleuring van de oplossingen is normaal en is te wijten aan de toevoeging van bioactieve
stoffen en sporenelementen. Dit heeft geen effect op de kwaliteit of stabiliteit van de oplossingen.

Een dagelijkse inspectie van de calcium, magnesium en dKH waarden dient te worden uitgevoerd in
het begin om de dosering naarmate te kunnen aanpassen. Wij raden het gebruik van hoog kwaliteit
watertesten en referentie vloeistoffen om de resultaten van uw watertesten te verifiëren.
Download