PowerPoint-presentatie

advertisement
Toerisme Vlaanderen
Financiële ondersteuning en advies
TOERISME VLAANDEREN
Toerisme Vlaanderen bevordert op duurzame
wijze het toerisme in en naar Vlaanderen
en Brussel, met als doel meer welvaart,
tewerkstelling en welzijn te creëren
Bestemmingspromotie
Vlaanderen en deelbestemmingen:
Vlaamse Kunststeden en Brussel
Vlaamse Regio’s
Vlaamse Kust
Productlijnen:
onze rijke eet-, drink- en tafelcultuur
wieler- en fietscultuur
erfgoed en kunst
mode
Doelgroepen
Toeristen Leisure & Business
Toeristen met een kleine portemonnee
Toeristen met een (fysieke) beperking
Bestemmingsontwikkeling
Impulsprogramma’s
Logiessubsidies
Subsidies en premies in het kader van Toerisme Voor Allen
Subsidies strategische planning
Impulsprogramma’s in 2013
Thematische
oproep
Beleidskeuzes
 Elk project moet passen in
 Strategisch beleidsplan 2020 voor het toerisme in
Vlaanderen - Brussel
 Beleidsnota toerisme 2009-2014
 Strategisch beleidsplan toerisme van de regio
 Beleidslijnen 2013 (als voorbeeld)
 Onthaalprojecten
 Positionerings- en identiteitsversterkende projecten
 Projecttypes
 Infrastructuur
 Digitale en audiovisuele producten
 Evenementen
Infrastructuur
Toeristisch onthaal
Historium Brugge
Vismijn Gent
Infrastructuur
Fietsen en wandelen, informatiedragers
Vestenwandeling
Landen
Voetgangersbewegwijzering Antwerpen
Landschapswandelingen Noord-Hageland
(foto’s RLNH)
Digitale en audiovisuele producten
C-mine guides Genk
(foto stad Genk)
VisitBrusselsTV
Marvin Gaye Midnight Love Tour
Oostende
Evenementen
 Een hoogkwalitatieve en unieke
gebeurtenis met internationaal potentieel
 Bij voorkeur meerdaags of langlopend
 Evenementen gericht op
buitenlandse bezoekers
zijn prioritair
 Geen evenementen die
jaarlijks of nog frequenter
plaatsvinden
Manifesta 9 Genk
Hoeveel subsidie?
 Maximale financiële steun = 60 %
 Minimumbedrag project (betoelaagbare
kosten)
= 20 000 euro
 Subsidiebedrag kan geplafonneerd worden
tot een bepaald percentage van de
kosten(soorten)
 Enkel kosten m.b.t. ruimtes, materialen,
toepassingen, producten … die bedoeld zijn
voor de toerist
Logiessubsidies 2013
 Focus op wellness en kindvriendelijkheid
 Tot max. 50.000 euro
 Maximum 50% van investering
Subsidies m.b.t. ‘Toerisme voor Allen’
 Subsidies ‘Toerisme voor Allen’ bedrijven





Brandveiligheid
Modernisering
Toegankelijkheid
Nieuwbouw
Thematische subsidies
Subsidies strategische planning
 Doel: overheden vertrouwd maken met
methodologie van strategische planning
 Op niveau kunststeden en regio’s
 Maximum 12.000 euro
 TVl biedt inhoudelijke ondersteuning
Ondersteuning en inspiratie
Overzicht instrumentarium Toerisme Vlaanderen
Ondersteunende instrumenten van TVl
1. Kwaliteitsradar hotels, infokantoren en
gidswerking
2. Milieuvriendelijkheid in toerisme
3. Inspiratiebronnen
1. Kwaliteitsradar hotels, infokantoren en gidswerking
Vaststellingen

Kwaliteit => gebaseerd op statische criteria’ (= Vergunningen, erkenningen)
(cfr. logiesdecreet, erkenning gidsen en infokantoren)

Kwaliteit per ‘product’ benaderd en NIET vanuit integraal denken op bestemmingsniveau

Klantgerichtheid, service design obv. Bezoekerscyclus
=> onvoldoende gekend/toegepast door stakeholders

Klantentevredenheid onvoldoende, niet systematisch bevraagd door sectoren
(logies, gidsen, infokantoren)

Gegevens over kwaliteit op Vlaams niveau ontbreken
Customer Journey hotel
Eerste indruk van
het hotel ervaren
Dromen, plannen
en reserveren van
hotelverblijf
1
2
Afreizen naar het
hotel
Verblijven op de
kamer
Eten en drinken in
het hotel
Dromen, plannen en reserveren van
3
4
5
6
7
8
hotelverblijf
Inchecken
12
20
De omgeving
ontdekken
Gebruikmaken van
publieke ruimtes en
faciliteiten
Nood hebben aan
extra informatie of
dienstverlening
9
Ervaringen
herbeleven en delen
10
11
Uitchecken en
terugreizen van het
hotel
Algeheel verblijf
business consulting. profoundly different.
Keuzes voor Vlaanderen
 Integrale kwaliteitsbenadering
 Per type product (korte termijn)
 Bestemmingsniveau Vlaanderen (lange termijn)
 Stimulerend - ondersteunend i.p.v. controlerend
 Focus 2013;
 Onthaal (cfr.stopzetting erkenning infokantoren)
 Gidsenwerking (cfr. stopzetting erkenning gidsen)
 Hotels
 Instrumentarium op 2 niveaus;
 Eigen onderneming
 Bestemming Vlaanderen
 Procesgerichte benadering (versus productgericht)
Concept Radar
Hoe kunnen we een zodanige service ontwerpen
dat we alle hoteliers, infokantoren en
gidsverenigingen in Vlaanderen in staat stellen
hun klantentevredenheid te verhogen?
 Aanpak => service ontwikkelen voor ondernemers
 Begeleiding op maat
 Meetinstrumenten voor kwaliteit (vanuit verschillend
perspectief)
 Verbetertrajecten voor alle domeinen
 Doel= competitiviteit versterken door
klantentevredenheid te verhogen
2. Milieuvriendelijkheid in toerisme
 ecolabel Groene Sleutel voor toeristische
ondernemers
http://www.groenesleutel.be/index.php/116
3. Inspiratiebronnen
 partnerschappen tussen toeristische en niet
toeristische partners
Inspiratieboekje regionale producten voeden toerisme en
vice versa
http://www.toerismevlaanderen.be/boekjeregionale- producten-voeden-toerisme-vice-versa-0
 Overzicht goede praktijkvoorbeelden van duurzaam
recreatief vervoer
http://www.toerismevlaanderen.be/algemenebeleidsinitiatieven
Toeristische samenwerking
Projecten kunnen zich baseren op bestaande
toeristische structuren:
 Regiowerking via vzw’s
 Gemeentelijke projectverenigingen
 Subregio’s
En allianties met ondernemersveld
Tot slot
Alle info op www.toerismevlaanderen.be
Voor Advies & info
Impulsprogramma’s – logiessubsidies
E: [email protected]
T: 02 504 04 53
Subsidies ‘Toerisme Voor Allen’
E: [email protected]
T: 02 504 03 18
Subsidies ‘Strategische Planning’
E: [email protected]
T: 02 504 04 73
Kwaliteitsradar en ondersteunende
instrumenten
E: [email protected]
T: 02 504 03 29
Bedankt voor uw aandacht!
Vragen?
Download