200704130000000003_026p KPN brengt financiële

advertisement
Persbericht
KPN brengt financiële rapportage in lijn met
nieuwe organisatiestructuur
Datum
13 april 2007
Nummer
026p
Met de bekendmaking op 2 januari 2007 dat KPN in Nederland was gestart met een nieuwe
organisatiestructuur bevestigde het bedrijf dat de klant centraal staat. De organisatie is nu ingericht
aan de hand van klantsegmenten in plaats van producten, waardoor een klantgerichtere organisatie
is ontstaan. KPN’s voormalige divisies Vast (hierna ‘Vast’) en KPN Mobile The Netherlands (‘Mobiel’)
hebben plaatsgemaakt voor de nieuwe segmenten Consumentenmarkt, Zakelijke Markt en Wholesale
& Operations. Om aan te sluiten bij de nieuwe organisatiestructuur is ook KPN’s financiëleverslaggevingsstructuur aangepast. Dit persbericht omvat nogmaals de achtergronden bij het
genomen besluit en geeft de daaruit voortvloeiende vergelijkende cijfers voor de jaren 2005 en 2006.
De aanpassing heeft geen gevolgen voor de kerncijfers zoals gerapporteerd in het jaarverslag
en Form 20-F voor 2006, noch voor de trends of de gepubliceerde verwachtingen.
De organisatorische integratie van Vast en Mobiel is een van de eersten in Europa en betekent een
verdere stap binnen KPN’s strategie om de klantgerichtheid te verbeteren in een
telecommunicatiewereld waar het onderscheid tussen de verschillende technologieën steeds verder
vervaagt en klanten steeds vaker geïntegreerde oplossingen willen. De integratie van Vast en Mobiel
is gebaseerd op de klantsegmentatie binnen de voormalige divisie Vast, de sterke vraag binnen de
zakelijke markt en succesvolle pilotprojecten in de consumentenmarkt. Naar verwachting zal de
integratie leiden tot diverse financiële voordelen, zoals hogere opbrengsten als gevolg van cross- en
upselling en lagere bedrijfslasten door een efficiënt gebruik van de infrastructuur.
Nieuwe organisatie
KPN’s nieuwe geïntegreerde organisatie in Nederland bestaat uit vier segmenten: de retailunits
Consumentenmarkt en Zakelijke Markt, Wholesale & Operations (W&O) en IT Nederland (zie bijlage
A). De retailsegmenten opereren sterk markt- en klantgericht, terwijl Wholesale & Operations
netwerkdiensten levert aan interne KPN-segmenten en externe wholesaleklanten met een sterke
nadruk op operational excellence.
Buiten Nederland omvat de divisie Mobile International dochterondernemingen E-Plus in Duitsland en
BASE in België en daarnaast – gezien de vergelijkbaarheid van de diensten – de Nederlandse
mobiele wholesaleactiviteiten.
Financiële verslaggeving
De nieuwe segmentatiebasis heeft geen gevolgen voor de algemene financiële resultaten over 2005
en 2006 noch op de gepubliceerde verwachtingen (zie bijlage B). Aangezien de voormalige divisies
Vast en Mobiel niet langer bestaan, zijn de cijfers op divisieniveau echter wel gewijzigd. De nieuwe
segmentatiebasis is gebaseerd op de onderliggende strategie en de bedrijfsactiviteiten van elke
divisie. Opgemerkt dient te worden dat KPN in de overgangsfase pro forma tevens een aanvullende
toelichting op grond van de oude segmentatiebasis zal verstrekken om vergelijkingen met andere
bedrijven mogelijk te maken. Op deze toelichting wordt geen accountantscontrole toegepast.
Voor meer informatie:
Corporate Communicatie
Investor Relations
Mediavoorlichting
Tel: (070) 446 63 00
Fax: (070) 446 63 10
E-mail: [email protected]
Tel: (070) 446 09 86
Fax: (070) 446 05 93
E-mail: [email protected]
Hoort bij persbericht van
13 april 2007
Nummer
026p
Door de nieuwe segmentatiebasis zal de marge van de voormalige Vaste segmenten worden
versterkt met mobiele diensten, hetgeen leidt tot hogere marges. Gewijzigde intercompany-stromen
en een andere administratieve verwerking van mobiele gespreksafgifte bij Wholesale & Operations
leiden tot lagere interne opbrengsten en een hogere EBITDA-marge. De afschrijvingen binnen
Wholesale & Operations zijn gestegen doordat activa centraal worden verwerkt.
KPN zal de resultaten over het eerste kwartaal van 2007 (eindigend op 31 maart 2007) op 8 mei 2007
bekendmaken.
Consumentenmarkt
De opbrengsten van het segment Consumentenmarkt bedroegen in 2006 EUR 4,2 miljard, 5% meer
dan in 2005 (zie bijlage C). Deze toename werd voornamelijk veroorzaakt door de groei van de
mobiele diensten na de overname van Telfort in oktober 2005. De traditionele vaste
spraakopbrengsten blijven dalen als gevolg van een proactieve migratie naar VoIP-diensten. Deze
migratie heeft geleid tot een sterke groei van de opbrengsten uit breedbanddiensten, die echter tegen
lagere marges worden geleverd. Vanuit kostenoogpunt worden de investeringen in het
klantenbestand voor VoIP en televisie gedeeltelijk gecompenseerd door lagere wervingskosten voor
mobiele klanten.
De strategie van het segment Consumentenmarkt is gestoeld op KPN’s sterke positie in de
Nederlandse markt voor vaste en mobiele telefonie, breedband en televisie, evenals op zijn
multibrand-strategie en uitgebreide distributiemogelijkheden. In de toekomst zal deze positie nog
verder worden uitgebouwd via cross- en upselling, ontwikkeling van multiplay-oplossingen en
geïntegreerde vast-mobiele pakketten. Voorbeelden hiervan zijn de recente marktintroducties van
MobielThuis, flatfees bij Telfort en een nieuw klantenbindingsprogramma.
Zakelijke Markt
Het segment Zakelijke Markt genereerde in 2006 opbrengsten van EUR 3,3 miljard, een afname van
3% ten opzichte van 2005 (zie bijlage C). Een deel van de daling kan worden verklaard door de
afname van het aantal traditionele vaste spraakminuten en de migratie van klanten met huurlijnen
naar goedkopere oplossingen als E-VPN en IP-VPN. De druk op het traditionele portfolio wordt
enigszins verlicht door minder kosten voor Wholesale & Operations. De opbrengsten uit nieuwe
activiteiten stijgen, zoals het geval is bij (managed) applicaties en de outsourcing van netwerken.
KPN is marktleider op het gebied van mobiele diensten, met als resultaat een stabiele groei van de
opbrengsten en minder kosten voor werving en behoud van klanten.
In de zakelijke markt is er duidelijk behoefte aan geïntegreerde diensten. In het segment
Zakelijke Markt heeft KPN zijn marketing-, sales- en klantenservice-activiteiten voor vaste en mobiele
diensten dan ook volledig geïntegreerd. Ook het vast-mobiele portfolio wordt in hoog tempo
uitgebreid. In deze markt transformeert KPN zich van een leverancier van connectiviteitsdiensten tot
een provider van geïntegreerde IT-oplossingen.
Wholesale & Operations
De opbrengsten van Wholesale & Operations bedroegen in 2006 EUR 3,9 miljard en lagen daarmee
3% lager dan vorig jaar (zie bijlage C). Circa 70% van deze opbrengsten betreft interne opbrengsten
afkomstig van de retailsegmenten; de overige 30% wordt gegenereerd bij externe partijen. De daling
2 van 5
Hoort bij persbericht van
13 april 2007
Nummer
026p
van zowel het aantal aansluitingen als de traditionele vaste verkeersvolumes binnen de segmenten
Consumentenmarkt en Zakelijke Markt wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door hogere
mobiele verkeersvolumes. De externe opbrengsten zijn redelijk stabiel, met enerzijds lagere
opbrengsten uit originating- en terminatingminuten en anderzijds hogere volumes internationaal en
transitverkeer. Er is een duidelijke verschuiving te zien van diensten met hogere marges naar
diensten met lagere marges. Bovendien worden kostenbesparingen in het traditionele portfolio
gedeeltelijk tenietgedaan door de introductiekosten voor nieuwe IP-diensten.
KPN is bezig met de volledige integratie van het vaste en mobiele netwerk, die moet leiden tot een
stroomlijning van het dienstenportfolio en extra efficiency-voordelen. In de wholesalemarkt breidt KPN
zijn serviceportfolio voor interne en externe klanten uit, onder meer met wholesalehuurlijnen
(Wholesal Line Rental – WLR) en wholesalebreedbandtoegang (Wholesale Broadband Access –
WBA). Daarnaast rolt KPN een All IP-platform uit, waardoor IP-diensten tegen structureel lagere
kosten kunnen worden geleverd.
Mobile Wholesale NL
Binnen de divisie Mobile International bedroegen de opbrengsten van Mobile Wholesale NL EUR 0,3
miljard, een toename van 50% ten opzichte van 2005 als gevolg van de sterke marktgroei in het
wholesalesegment. Na de versterking met Telfort vertoonde dit segment een sterke winstgevende
autonome groei, aangezien KPN de samenwerking aanging met zeer interessante wholesalepartners
en het businessmodel heeft gezorgd voor lagere klantenwervingskosten. KPN’s mobiele
wholesalestrategie is gericht op het versterken van de relatie met wholesalepartners, van zijn merken
en van de platforms in alle gebieden waarin het actief is.
3 van 5
Hoort bij persbericht van
13 april 2007
Nummer
026p
Bijlagen
(A)
Nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2007
Board of Management
Consumer
• Voice wireline
• Wireless services
• Internet wireline
• TV, Media
• Retail
• Call centers
• Business
Development
Wholesale &
Operations
Business
• Sales
• Corporate solutions
• Large enterprises
• SME & SoHo
• Portfolio
Management
• Wholesale
• Global Carrier
Services
• Portfolio
Management
• Customer
Operations
• Network Operations
• Real Estate
Mobile
International
IT NL
• CRM / CLM
• Billing
• Enterprise
• Operations
• Infrastructure
• Testing
• E-Plus
• BASE
• Mobile Wholesale
NL
– MVNOs
– Simyo
– Ay Yildiz
The Netherlands
(B)
Oude en nieuwe winst-en-verliesrekening voor het boekjaar 2006
Old
€ mn
New
Revenues1
EBITDA2
€ mn
Margin3
Revenues1
EBITDA2
Margin3
E-Plus
BASE
KPN Mobile NL
Other
2,894
622
2,980
-46
905
264
1,092
-26
31.3%
42.4%
36.6%
-
E-Plus
BASE
Mobile wholesale NL
Other
2,894
622
303
0
905
264
112
-5
31.3%
42.4%
37.0%
-
Mobile
6,450
2,235
34.7%
Mobile International
3,819
1,276
33.4%
2,262
2,535
4,762
-2,912
269
349
1,928
28
11.9%
13.8%
40.5%
-
Consumer
Business
Wholesale & Operations
Other4
4,236
3,316
3,938
-2,973
729
711
2,087
-3
17.2%
21.4%
53.0%
-
Fixed
6,647
2,574
38.7%
The Netherlands
8,517
3,524
41.4%
Other
149
28
18.8%
Other
97
37
38.1%
Intercompany
-1,189
-
-
-376
-
-
KPN Group
12,057
4,837
40.1%
12,057
4,837
40.1%
Consumer
Business
Wholesale & Operations
Other
1
2
3
4
Intercompany
KPN Group
Revenues and other income
Defined as Operating result plus depreciation, amortization & impairments
Defined as EBITDA divided by revenues and other income
Including IT NL and intercompany
4 van 5
Hoort bij persbericht van
13 april 2007
Nummer
026p
(C)
Trends ten aanzien van opbrengsten en EBITDA per divisie op grond van de nieuwe
segmentatiebasis
Revenues1
€ mn
FY ’06
Y-on-Y
growth
’05-’06
FY ’06
Y-on-Y
growth
’05-’06
EBIT
EBITDA
margin3
FY ‘05
EBITDA
margin3
FY ’06
Y-on-Y
growth
’05-’06
EBITDA
FY ’06
E-Plus
BASE
Mobile wholesale NL
Other
2,894
622
303
0
3%
14%
50%
-
905
264
112
-5
35%
29%
53%
25%
31.3%
42.4%
37.0%
-
23.8%
37.2%
36.1%
-
227
147
49
-5
>100%
73%
-32%
25%
Mobile International
3,819
7%
1,276
35%
33.4%
26.5%
418
>100%
4,236
3,316
3,938
-2,973
5%
-3%
-3%
-4%
729
711
2,087
-3
-10%
10%
-6%
-73%
17.2%
21.4%
53.0%
-
20.0%
18.9%
54.6%
-
491
613
680
-13
-27%
9%
-22%
-52%
8,517
1%
3,524
-4%
41.4%
43.3%
1,771
-15%
97
-64%
37
-71%
38.1%
47.4%
34
-70%
-376
16%
-
-
-
-
-
-
12,057
1%
4,837
2%
40.1%
39.6%
2,223
-5%
Consumer
Business
Wholesale & Operations
Other4
The Netherlands
Other
Intercompany
KPN Group
1
2
3
4
Revenues and other income
Defined as Operating result plus depreciation, amortization & impairments
Defined as EBITDA divided by revenues and other income
Including IT NL and intercompany
5 van 5
Download