1. DE OORSPRONG VAN HET WOORD "GITAAR".

advertisement
1. DE OORSPRONG VAN HET WOORD "GITAAR".
Men denkt dat het woord GITAAR opgebouwd is uit de delen GI en TAAR.
In talen die afgeleid zijn van het Sanskriet (zoals het Perzisch, Bengali en Hindi)
betekent TAR overal SNAAR. In landen waar deze talen worden gesproken komen
we instrumentnamen tegen als: Dotâr (2-snarig), Setâr (ook wel Sitâr - 3-snarig),
Chartâr (4-snarig) en Panchtâr (5-snarig).
Ca. 500 v. Chr. kent men in Griekenland de KITHARRA (een soort harpje).
Het Griekse woord Kitos betekent: "holle ruimte".
Vanaf de Griekse Kitharra tot aan de naam Guitarra in Europa is geen
naamsontwikkeling bekend. Wanneer we uitgaan van de veronderstelling dat in
Europa de namen eindigend op "tar", "tarah", "tern", "terne" enz. direct
afstammen van het Perzische "târ" zijn de volgende mogelijkheden denkbaar.
1. De uitgang "tar" komt vanuit Perzië (het huidige Iran) via Italië (Romeinse Rijk)
in Europa.
2. De uitgang "tar" is vanuit Arabië via Spanje in Europa gekomen.
3. De uitgang "tar" komt vanuit Perzië via Griekenland in Europa.
Zeker is dat de naam "Guitarra" al vanaf de 13e eeuw in Europa gebruikt wordt.
De vroegste voorbeelden vinden we in de volgende gedichtfragmenten.
Spanje:
- uit "El libro de buen amor" van Juan Ruiz uit ca. 1330
- "Con muchos instrumentos salen los atambores alli sale gritando Guitarra
Moresca de las roses aguda e de los punto a la trisca.
- la Guitarra Latina con esos se aprisa".
Engeland:
- uit "Piers the Ploman" van William Langland (1330-1400)
- "Where as with harpes, luts and gyternes,............."
Italië:
-14e eeuws anoniem gedicht "Udiri suon di molto dolzi danze, di Chitarre e carribi
smizurati".
DE HUIDIGE NAAM VOOR DE GITAAR IN DE VERSCHILLENDE TALEN:
Engeland:
Guitar
Italië:
Chitarra
Frankrijk:
Guitare
Spanje:
Guitarra (plaatselijk: Vihuela)
Griekenland:
Kitharra
Portugal:
Viola
Duitsland:
Gitarre
Nederland:
Gitaar
Download