ANBI Blad 3

advertisement
Stichting voor Radio en Televisie Waddinxveen ( RTW FM ).
Jaarverslag 2015
In 2015 is er verder gewerkt aan een uitbreiding van programma’s welke
gericht zijn op voorlichting en informatie en ook zijn een aantal nieuwe
programma’s opgestart. Zoals Vrouw van Nu, Books on Air, Extra zorg
Waddinxveen.De voorlichtings programma’s Wad actueel, Wad Politiek, Wad
Oud zijn verder geoptimaliseerd.Er is verslag gedaan van vele sportwedstrijden
( voetbal,korfbal, basketbal, badminton, beachvolleybal, turnen, paardensport,
tennis, jeu de boules, hockey ) en ook gebeurtenissen welke in de
belangstelling stonden, zoals , Wielerronde van Waddinxveen , Tour de France,
Intocht Sinterklaas, Toetertocht, Wad Cultureel, Blues festival.Door reportages
en uitzendingen met gasten vanuit de studio zijn er vele zaken belicht zoals,
uitgaan,muziekevenementen, stichtingen, verenigingen, organisatie en
culturele gebeurtenissen.Door de vele doelgroep programma’s doen wij vele
mensen een plezier door aandacht te schenken aan hun interesses. Ook is er
aandacht voor religieuze zaken op de zondag en maandagavond.RTW FM zend
7 dagen per week 24 uur per etmaal uit.Per week worden er 58 uur live
uitgezonden verdeeld over 32 programma’s, hiervan wordt 17 uur aandacht
geschonken aan lokale Waddinxveense items.Ook in 2015 zijn er weer 2 RTW
kranten verschenen, huis aan huis verspreid.Er is veel werk verricht om tot het
verplaatsen van de antenne te komen, dat zal begin 2016 gaan
plaatsvinden.Veel tijd is er gaan zitten om te komen tot een nieuw organisatie
structuur. Hierdoor worden de lijnen korter tussen bestuur, dagelijkse leiding,
afdelingshoofden en medewerkers. Het gevolg zal zijn een daadkrachtiger
organisatie.
Er kan gesteld worden dat de medewerkers van RTW FM er voor hebben
gezorgd dat 2015 een goed jaar is geweest. Alleen door hun inzet is dit
mogelijk geworden.
Download