06_03_002 3 Verkortingsfactor-Balun. 20160319

advertisement
06_03_002 3 Verkortingsfactor-Balun.
Verkortingsfactor.
De verkortingsfactor is vooral bepalend voor
de lengte van de open voedingslijn.
Wanneer je een open voedingslijn gebruikt,
dan is de lengte van de dipoolantenne van
minder groot belang.
Tweemaal 19, 20 of 21 meter zal niet zo heel
veel uitmaken.
De lengte van de open voedingslijn is zoals
opgemerkt bepalend voor de impedantie aan
het einde van de voedingslijn.
10 of 20 cm kan al veel verschil uitmaken of je
afstemming verkrijgt op bepaalde
amateurbanden.
Balun 1:1
Staande Golf Verhouding:
Als twee golven van gelijke frequentie en
amplitude met elkaar interfereren, ontstaat
een staande golf.
Zo doen de heengaande en gereflecteerde golf
over een verliesvrije transmissielijn
gedeeltelijk een staande golf ontstaan.
Balun.
Om een asymetrische voedingslijn (coax) te
verbinden met een symetrische antenne
(dipool) moet een balun gebruikt worden.
Doen we dat niet, dan straalt de coaxkabel
mee met de antenne.
Er vindt geen impedantietransformatie plaats.
20160319
Een balun 1:4 wordt gebruikt bij een antenne
die niet geheel symmetrische is en een
impedantie heeft van circa 200-300 ohm.
De "Windom" antenne welke gevoed wordt
op 1/3 van de golflengte(=draadlengte) , heeft
een impedantie van circa 200 ohm.
06_03_002 3 Verkortingsfactor-Balun.
Balun 1:6
Balun 1:50
Balun 1:9
20160319
Een longwire:
06_03_002 3 Verkortingsfactor-Balun.
001
005
Een nadeel van een kwartgolf draadantenne
zonder voedingslijn is:
In welke figuur is de aanpassing bij de hakve
golf antenne juist?
a de even harmonischen worden niet
onderdrukt
b het punt van maximale straling ligt vlakbij
de zender
c de zeer hoge spanning die kan optreden op
het voedingspunt
a
b
c
d
figuur 1
figuur 2
figuur 3
figuur 4
002
Een halvegolf gevouwen dipoolantenne voor
de 40-meterband wordt gevoed door een lintlijn
met een karakteristieke impedantie van 300
Ohm.
De lengte van deze voedingslijn:
a moet een oneven aantal kwartgolf-lengten
bedragen
b mag ieder willekeurige lengte hebben
c moet precies 20 meter zijn
d moet een even aantal halvegolf-lengten
bedragen
003
Een balun met een impedantietransformatieverhouding van 1op4 wordt
toegepast om:
a het richteffect te verbeteren
b de antenne op de juiste frequentie in
resonantie te brengen
c een gevouwen dipool van 300 Ohm aan
een coaxkabel van 75 Ohm aan te passen
d een 300 Ohm dipool aan een 300 Ohm
open voedingslijn aan te passen
004
Het doel van een balun in een antennesysteem
is het…
a vergroten van de staandegolfverhouding
b beschermen van het antennesysteem tegen
blikseminslag
c vermindering van de uitstraling van
harmonischen
d voorkomen van mantelstromen op de kabel
20160319
006
Een balun wordt toegepast om:
a een asymetrische kabel aan een dipiool aan
te sluiten
b het richteffect van de antenne te verbeteren
c een symmetrische voedingslijn aan een
dipool aan te sluiten
d de polarisatie van de antenne te
veranderen
Download