Extra opgaven Hoofdstuk 2 sk-V4-extra-H2

advertisement
Extra opgaven
VWO 4
Hoofdstuk 2
sk-V4-extra-H2-07081
Massapercentage
PVC is een polymeer met de volgende stuctuurformule:
H
H
C
1
2
C
Cl n
H
Bereken het massapercentage chloor in pvc.
Stel dat de massa van een pvc molecuul 10.000 u is.
Hoe groot is dan de waarde van n?
3
4
Bereken met de gegevens van binas tabel 25 de gemiddelde massa van antimoon (Sb).
Van koper komen in de natuur 2 isotopen voor: Cu-63 (62,92960 u) en Cu-65
(64,92779 u). De gemiddelde massa van koper is 63,55 u. Bereken hoeveel procent
van de koperatomen Cu-63 is.
5
Van een koolwaterstof is het massapercentage koolstof 92,3%. De molecuulmassa van
deze stof is 78,11 u. Wat is de molecuulformule van deze stof? Geef een duidelijke
berekening.
6
Bereken het massapercentage fosfor in difosforpentaoxide.
7
Hoeveel gram pure alcohol zit er in 330 ml bier. Het volumepercentage alcohol in bier
is 5,0 vol%.
10
Molverhouding
Bij de volledige verbranding van propaan komt naast koolstofdioxide ook water vrij.
Geef de kloppende reactievergelijking voor de volledige verbranding van propaan.
Bereken hoeveel mol koolstofdioxide er ontstaat bij de volledige verbranding van 0,10
mol propaan.
Bereken hoeveel mol propaan volledig verbrand kan worden met 0,50 mol zuurstof.
11
12
13
Bij de ontleding van natriumchloride ontstaat naast vast natrium ook chloorgas.
Geef de kloppende reactievergelijking voor de ontleding van natriumchloride
Bereken hoeveel mol natriumchloride nodig is om 2,5 mol chloorgas te maken.
Hoeveel mol vast natrium ontstaat hier dan bij?
8
9
14
15
16
17
18
Chemische hoeveelheid
Aceton is een vloeistof die in het dagelijks leven gebruikt wordt als nagellakremover.
De formule van aceton is C3H9O.
Hoeveel mol aceton zit er in 100 ml van de vloeistof aceton.
Hoeveel ml ruimte nemen 2,4·1025 moleculen van de vloeistof aniline in? De formule
van aniline is C6H5NH2.
Hoeveel mol komt overeen met 250 ml kwik?
Hoeveel koolstof atomen zitten er in 30 g koolstof?
Hoeveel moleculen zitten er in 5,0 gram suiker?
Extra opgaven
VWO 4
Hoofdstuk 2
19
20
Hoeveel ml water komt overeen met 2,52·1026 moleculen.
Bereken hoeveel gram 0,100 mol FeS2 weegt?
21
22
Gemengde opgaven
Tetra is een vloeistof met als formule CCl4.
Bereken het massapercentage chloor in tetra.
Hoeveel mol is 11 gram tetra?
In een bekerglas zit 40 ml tetra.
Bereken hoeveel mol dit is.
23
sk-V4-extra-H2-07081
26
27
Bij de volledige verbranding van koolstofdisulfide ontstaat naast koolstofdioxide ook
zwaveldioxide. Er wordt 5,00 gram koolstofdisulfide volledig verbrand.
Bereken hoeveel mol koolstofdisulfide er verbrand is.
Geef de kloppende reactievergelijking voor de volledige verbranding van
koolstofdisulfide.
Bereken hoeveel mol zuurstof hiervoor nodig is.
Met hoeveel gram komt deze hoeveelheid zuurstof overeen?
28
29
30
IJzererts bestaat voor 85,0 massaprocent uit ijzer(III)oxide (Fe2O3). Dit ijzererts vormt
de grondstof voor de productie van staal. In een bepaalde staalfabriek wordt 250 ton
ijzererts omgezet in ijzer. (1 ton = 1000 kg)
Hoeveel gram ijzer(III)oxide zit er in 250 ton ijzererts?
Bereken het massapercentage ijzer in ijzer(III)oxide.
Bereken hoeveel gram ijzer er gehaald kan worden uit 250 ton ijzererts.
24
25
Download