SIG Pharmacy

advertisement
SIG Pharmacy
Aanwezig: John van Hest, Tom de Jong, Bas van Poppel
Datum: 25 januari 2011
1 IHE, NICTIZ, HL7
IHE hanteert de terminologie hospital domain en community domain. Kenmerkend is
voorschrijven met centrale regie (klinisch) en zonder centrale regie (huisarts, poli). IHE
gebruikt berichten HL7 2.5 voor hospital domain en CDA documenten voor het community
domain.
Harmonisatie Vraagstuk. IHE-HL7 (Hospital). Concrete situatie in de Hospital setting zowel
de HL7-NL IM en het IHE profile. Het veld gaat er twee ontdekken. We moeten tot één
advies naar het veld komen.
Actie: A-BP: Inbrengen in stuurgroep IHE.
Harmonisatie Vraagstuk HL7-Nictiz (Community). Nictiz/K&A gaat veelal voor IHE.
Nictiz/O&O koerst op Aorta HL7 V3 berichten. IHE is niet geharmoniseerd met Niciz.
IHE, Nictiz en HL7 zouden gezamelijk met een implementatie advies moeten komen.
Actie: Inbrengen in TSC vanmiddag.
2 Implementatiegids
Actie: Melden in TC:
Voor 2.6 brengt HL7 NL geen implementatiegids uit. De lab TC heeft stukken 2.6 in 2.4
gebruikt. SIG Pharmacy zou een update voor 2.4 moeten uitbrengen gebaseerd op de laatste
versie van de IM, i.e. november 2006. Wij zouden het een goed idee vinden als de IM
integraal wordt uitgebracht.
Actie: Melden in TC:
Eigenlijk zou IM 2.6 hfd 4 van de HL7 NL website uit de directory IM. Overigens is dit een
copie van de US versie.
2.1
Adverse Drug Reactions
In TC AM vraag binnengekomen van AZN. Aannemelijk IAM segment met A60, buiten
adminsitratieve proces, als aparte berichtenstroom. Wenselijk afsteming TC AM en SIG
Pharmacy.
2.2
Tweelagige Mo structuur
Gewijzigde MO, waarbij wijziging verder gaat dan stopdatum/stoparts, dus een wijziging op
dosering, rithme. Er is sprake van een tweelagige informatiesturctuur: een kapstok MO en
een enkelvoudige MO.
Hoe leg je de relatie tussen kapstok MO en een enkelvoudige MO?
Gedacht wordt aan toepassen van een idetifier kapstok, deze te plaatsen in Parent Placer/Filelr
Order Number of het Placer Group Number.
A-TM: rondsturen document van Annet en andere info.
2.3
Local Code
In een specifieke implementie moeten de implementatie partners vooraf de te gebruiken codes
afspreken. In de praktijk zal de waarde van het coding system niet in de applicatie logica
zitten. Mede omdat dit in lijn is met V3 (OID) is het voorstel om bij de codes de value set
identifier mee te sturen. Dus Paracetamol alseen pure G standaard code, G-standaard (zie de
IM gids voor precieze waarde). Bij een lokale extensie, bv Magistrale Bereidiung 32, komt
Local.
Nawoord:
Voorgaande in TSC besproken. Dit is de route.
Opmerkingen:
 Afhankelijk van de specificatie omtrent het specifieke veld, kunnen meerdere codes
doorgegeven worden vor hetzelfde concept.
 Afhankelijk van de specificatie omtrent het specifieke veld, kan het meesturen van de
omschrijving van de code mandatory zijn. Dit zal voornamelijk het geval zijn bij local
codes en wordt veelal gedana in V3 implementaties.
Download