Algemene info + 1902-03

advertisement
Leven in een archief
Algemene info. Fam. Dres
Woonplaats: Amsterdam, Lindengracht 142 1ha (30-08-1897), Willemstraat 196 2ha (15-1102)
Naam en voornaam van den man: Dres, Wilhelmus Johannes Julius
Zijn vader is genaamd: Wilhelmus
Zijne moerder is genaamd: Maria Elisabeth Bloem
Waar en wanneer geboren: 15-09-1860, stad Ommen
Sedert wanneer alhier woonachtig: Sedert zijn jeugd
Tot welke kerkelijke gemeente: R-K
Beroep: Lossjouwer (30-08-1897), Metaaldraaier bij Heursing, Biekersgracht (04-01-1898),
Metaaldraaier bij Becht en Dijserink (24-12-1898), zonder werk (1909)
Naam en voornaam van de vrouw: Eernink, Maria Catharina
Haar vader is genaamd: Barend
Hare moerder is genaamd: Maria Elisabeth Bloem
Waar en wanneer geboren: 01-05-1859, Amsterdam
Sedert wanneer alhier woonachtig: Altijd
Tot welke kerkelijke gemeente: R-K
Beroep: Geen
Wanneer en waar gehuwd: 28-09-1881, Amsterdam
Kinderen (allen R-K, vaccinatie: allen, *uitgezonderd)
1. Wilhelmus Johannes Bernardus: 18-03-1882, overleden: 09-01-1903
2. Bernardus Johannes Hendrikus: 12-01-1884
3. Johannes Karel Wilhelm: 26-12-1885
4. Cornelia Francisca Maria: 25-03-1888
5. Leonardus: 17-02-1890
6. Hendrikus: 11-09-1892, overleden: 07-03-1894
7. Maria Catharina*: 10-09-1896, overleden: 03-11-1897
8. Hendrikus Wilhelmus Julius: 08-06-1898
Dossier 4: 12-03-1902
Rapport voor gehuwden, aanvraag om onderstand
Woonplaats: Willemstraat 196 2h
Beroep man: Metaaldraaier
Lichaamsgebreken man: Wordt sedert (sinds) maart in het Wilh. Gasthuis verpleegt
Lichaamsgebreken vrouw: geene
Huur en staat der woning?: f1.70 per week. Geen huurschuld. Geringe omgeving.
19. Welke van de genoemde kinderen gaan naar school, of zijn daarvoor ingeschreven? Welke
blijven van de school terug en waarom?
Een kind bezoekt de R-K school met bewijs. (bewijs dat is bijgevoegd vermeld dat Leonardus
Dres (17-02-1890) onderwijs ontvangt van de R-K Par. St. Jozefschool. Het is ondertekend
door het hoofd van de school op 14-05-1902. Aantal schoolverzuimen in de laatste 3
maanden: 0.
20. Wat zijn de verdiensten der kinderen en bij wie zijn zij in dienst?
Volgens verkregen inlichtingen vind de moeder dat haar 14-jarige dochter nog lang genoeg
kan werken. De vrouw staat bekend als een vraagster, die zeer goed de adressen weet om iets
te verkrijgen. (Ze gaat dus overal langs om voor niets dingen te krijgen).
21. Wat is bekend van het gedrag van dit gezin?
De vrouw blijft in gebreken de werkgevers van hare zoons op te geven. Volgens betrouwbare
inlichtingen van verschillende buren gaan beiden geregeld elke morgen heen en keren ’s
avonds terug, zodat heilig is aan te nemen dat zij geregeld werken. Daarom kan het rapport
niet worden afgemaakt en wordt het hierbij onafgedaan aangeboden.
22. Heeft dit gezin ook betrekkingen, die volgens de burgelijke wet verplicht en ook in staat
zijn voor het onderhoud te zorgen en zoo ja, welke zijn de namen en de graad van
bloedverwantschap?
Haar vader, heeft drie kinderen. Kleermaker van beroep. Woont in de Lodewijk Tripstraat 9.
24. Welken indruk maakt dit gezin op u?
Zeer ongustige
Dossier 5: 15-11-1902 (alleen veranderingen t.o.v. dossier 4)
Rapport voor gehuwden, aanvraag om versterkende middelen. (niet zo compleet als aanvraag
voor onderstand)
De vrouw blijft na herhaald bezoek in gebreke het benodigde bewijs van den sadsgeneesheer
over te leggen.
25. Opmerkingen van verschillenden aard.
Sedert aug. 1892 afwisselend bedeeld, het laatst met winterbedeling. 3 broden en turf tot
maart 1899. Voor onderstand den 18 maart 1902 afgewezen. Zij verzoeken versterkende
middelen voor den zoon.
25. Opmerkingen van verschillenden aard.
f3.50 beleenbriefjes. Sedert aug. 1892 afwisselend bedeeld. Laatst met winterbedeling 3
broden en turf tot maart 1899. Zij verzoekt onderstand.
Dossier 6: 17-10-1903 (alleen veranderingen t.o.v. dossier 4)
Rapport voor gehuwden, aanvraag om onderstand
Haar verdiensten: f0.60 per week R-K bedeling. f0.50 per week van den 19 jarige zoon
Bernardus.
Lichaamsgebreken man: Patient het Wilhelmina Gasthuis sedert 9 aug. jl.
Huur en staat der woning: f1.70 per week, 2 weken huurschuld. Geringe knappe omgeving.
20. Wat zijn de verdiensten der kinderen en bij wie zijn zij in dienst?
1. Bernardis is als boekbinder werkzaam bij Leguit te Uithoorn. Verdient van opgaaf f7.00 per
week. Is aldaar ook in een kosthuis, komt zo nu en dan thuis en geeft ongeveer 50 cent aan
zijne moeder. Vogens buren komt hij geregeld zondags thuis.
2. Johannes die er flink uitziet is metaaldraaier en verdiende tot voor 2 weken f9.50 per week
bij Hibbeln, Oosterhavenstraat 115, maar kreeg weens ongenoegen ontslag. Hij is volgens
buren dagelijks van huis en vermoet men dat hij aan het werk is hier of daar.
3. Cornelia die er uiterlijk flink uitziet, doch volgens de moeder niets doen kan wegens
zwakte zoude volgens buren best kunnen gaan dienen.
4. Leonardus is werkzaam bij de houtkopers De Haan, Wittenhaaf 190. Verdient 1.75 per
week.
21. Wat is bekend van het gedrag van dit gezin?
De man die een deugniet en dronkaard is en meermalen zijn gezin verliet wordt thans in het
Gasthuis verpleegd, doch dit is geen verlies voor het gezin omdat hij nimmer geld thuis
bracht. De vrouw heeft echtscheiding aangevraagd. Het is overigens een bekend
onbetrouwbaar gezin waar geen armoede is en de brouw bekend staat als een vraagster die
zeer goed adressen weet om met een mooi praatje een en ander machtig te worden waarbij zij
zich dan als zeer zwak kkan voordoen en terwijl er 3 kinderen geregeld in de verdiensten zijn.
De levenswijze en kleederdracht van alln even geen te kennen van armoede.
22. Heeft dit gezin ook betrekkingen, die volgens de burgelijke wet verplicht en ook in staat
zijn voor het onderhoud te zorgen en zoo ja, welke zijn de namen en de graad van
bloedverwantschap?
Haar man in den regel afwezig, thans verpleegd in het Wilhemina Gasthuis. Zijn vader
weduwnaar wordt in het gesticht St Jacob verpleegd. Haar vader Gerardus Eerningk
weduwnaar van 82 jr oud is een kleermaker zonder werk. Hij woont in de Lodewijk Tripstr.
109 en wordt hoofdzakelijk onderhouden door 2 van zijn zoons, 29 en 33 jr oud die
wisselvallige verdiensten hebben, hetgeen ongeveer f12 gulden per week bedraagt. Haar
broeder Johannes Eernink gehuwd is schoenenwinkelier.
24. Welken indruk maakt dit gezin op u?
Niet gunstig. Het komt mij voor dat de vrouw onbetrouwbaar is en hier in werkelijkheid geen
behoefte bestaat, terwijl het mij neemd toeschijnt, dat aanvraagster of de 15 jr dochter totaal
geen moeite doen om iets te verdienen. De vrouw zond een zoon om bedeling te vragen op
grond van dat zij zelve ziek was. Bij mijn bezoek had zij pas de waschtobbe gedaan met
behulp van haar 15 jr dochter.
25. Opmerkingen van verschillenden aard.
Geene beleenbriefjes bedeeld geweest bij afwisseling sedert aug. 1892, laatst met
winterbedeling 3 broden en turf tot maart 1899. Op 18 maart 1902 voor onderstand en op 17
dec. 1902 voor versterkende middelen afgewezen. Vraagt onderstand.
Download