Fietsers hinderen marktkooplieden en veroorzaken gevaar

advertisement
Fietsers hinderen marktkooplieden en veroorzaken gevaar
Marktkooplieden klagen al enige tijd over grote aantallen fietsers die tijdens het opbouwen en
afbreken van de markt in het centrum van Almelo voor hinder en gevaar zorgen. Tijdens de markt is
het marktterrein een voetgangerszone. Dit is met duidelijke borden aangegeven. Toch blijven de
fietsers ondank het aanspreken van de marktkooplieden over het marktterrein rijden.
Na enkele weken te hebben gewaarschuwd zijn de handhavers van Stadstoezicht Almelo afgelopen
donderdag overgegaan tot het bekeuren van fietsers die rijden over het marktterrein. De controles
vinden ook plaats op momenten dat de markt geopend is voor winkelend publiek. Die horen ook
geen hinder van fietsers te ondervinden. De ochtendcontroles van leverden 22 bekeuringen op, in de
middag kwamen er nog 2 bij. Het geld van de bekeuringen komt overigens niet terecht in de
gemeentekas maar gaat naar het CJIB, het Centraal Justitieel Incasso Bureau.
Omdat handhavers van Stadstoezicht Almelo veelal op straat aanwezig zijn, kunnen zij meteen
ingrijpen bij overlastsituaties en voorkomen dat situaties uit de hand lopen. Handhavers hebben
veelal een zelfstandige taak op het gebied van leefbaarheid en overlast en vullen de politie aan bij
het toezien op de openbare orde en veiligheid. Daarnaast hebben zij een preventieve werking op
vandalisme en criminaliteit. Door hun inzet in de openbare ruimte ontlasten handhavers de politie.
Deze heeft daardoor meer tijd voor haar andere taken. Zo zijn handhavers de laatste jaren
uitgegroeid tot een onmisbare partner van de politie.
Download