Nieuwsbrief september 2016

advertisement
Baarschot-Diessen-Haghorst
Theresiastraat 23
5087 BV Diessen
www.wij-wel.nl
[email protected]
Nieuwsbrief digitaal? Mail: [email protected]
Nieuwsbrief september 2016
Dorpsondersteuner Carin van Gorp vertrekt
De Wij-wel dorpsondersteuner Carin van Gorp heeft een nog leukere baan
gevonden.
Carin
gaat
werken
bij
Kinderthuiszorg
Nederland
en vertrekt per 5 oktober a.s.. Nog zaken met haar te regelen?, spoed dan snel
naar het Wij-wel spreekuur op woensdag van 11.00 uur tot 13.00 uur of bel naar
06-12127667. Aan de opvolging van Carin wordt gewerkt.
Leefstijl
Leefstijl, het blad van Thebe Extra al weggegooid? Haal het dan alsnog uit de
papierbak. In Leefstijl staat een mooi artikel over Wij-wel, met mooie foto’s o.a.
over de schoolmoestuin bij bs Willibrordus.
Mantelzorg?: doe het eens anders
Het is voor iedereen belangrijk dat je zelf kunt bepalen wat je doet en dat het
dagelijkse leven geen vaste sleur wordt. Dat houdt je gezond. VGZ heeft
hiervoor een speciaal leuke actie gemaakt om mensen uit te dagen. De
werkgroep Domotica van Wij-wel vindt dit een goede actie en wil daarom in
Diessen, Haghorst en Baarschot mensen zoeken die aan deze actie mee
willen doen en door eens wat anders te doen de dagelijkse sleur met leuke
dingen willen doorbreken.
Iedereen die wil, mag meedoen. De besturen van Wij-wel, KBODiessen en Steunpunt Mantelzorg Hilvarenbeek hebben hun
medewerking toegezegd. Op maandag 19 september hebben we
hiervoor in de Eenhoorn om 19.30 uur een speciale bijeenkomst
om uit te leggen hoe dit werkt. Daarna kun je beslissen of dit iets
voor jou is en of je mee wilt doen.
.
Hoe werkt deze actie?
Na de uitleg vullen de deelnemers een profiel van hun dagprogramma in op de computer. Er is dan hulp
aanwezig om de deelnemers te ondersteunen. Alle deelnemers krijgen dan 4 weken lang elke week een
paar kleine tips (per email of sms of van hun helper) om iets anders te doen. Deze tips kosten bijna geen
tijd. In Arnhem is deze actie gehouden. Daar is het een groot succes geworden en de deelnemers waren
zeer tevreden met hetgeen zij zelf gedaan hadden en daardoor het dagelijkse ritme iets leuker hebben
kunnen maken. Op de site dosomethingdifferent.nl meer informatie.
Onze vrijwilligers met een luisterend oor!
Ik ga graag met u naar een bezoek bij een specialist en ben daar een extra
luisterend oor. Ik luister graag naar uw verhaal. Niet elke dag, maar als het ons
beiden uitkomt.
Ik ben een ervaringsdeskundige in omgaan met dove en slechthorende
personen, ik help graag , ben ook graag daarin een “luisterend” oor.
Wilt u er als mantelzorger even tussenuit dan kan ik bij u in huis komen, ook
een luisterend oor bied ik graag.
Op onze site: wij-wel.nl/aanbod treft u nog veel meer aanbod van vrijwilligers aan. Wilt u daarvan gebruik
maken of wilt u zich aanbieden als vrijwilliger, mail dan naar [email protected], of loop binnen op het
spreekuur op woensdag tussen 11 en 13 uur in de Eenhoorn of bel naar 06-12127667.
Rabobank actie Hart van Diessen Geef uw stem aan Wij-wel en KBO-Diessen
Leden van de Rabobank kunnen tussen 4 en 17 oktober
stemmen op een vereniging of stichting. Wij-wel is
voortdurend op zoek naar financiële bronnen om alle
plannen goed te kunnen uitvoeren. Ieder lid van de
Rabobank krijgt 5 stemmen om uit te brengen op de
verschillende verenigingen die meedoen. Er mogen 2
stemmen uitgebracht worden op een bepaalde
vereniging. Daarom hebben we contact gezocht met
KBO-Diessen die ook aan deze actie deelneemt. Samen
met KBO-Diessen hopen we hier een mooi succes van te
maken. Dus geef 2 stemmen aan Wij-wel en 2 stemmen
aan KBO-Diessen. Dan hou je nog een stem over die je
aan een ander mag uitgeven.
Buurtondersteuners bij Wij-Wel, vast iets voor U!
Het aantal buurtondersteuners groeit gestaag. Binnenkort zijn er vier in Baarschot en zeven in Diessen.
Bij de buurtondersteuner in uw straat of wijk kunt u terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg en
welzijn. De buurtondersteuner kijkt met u hoe uw probleem opgelost kan worden. Het is heel goed mogelijk
dat de buurtondersteuner samen met anderen uit uw straat of met mensen uit uw netwerk een oplossing
zoekt. De buurtondersteuner kan ook gebruik maken van de diensten van Wij-Wel. Indien het probleem
toch te groot of te moeilijk is dan neemt de buurtondersteuner contact op met de dorpsondersteuner van
Wij-Wel. De buurtondersteuners zijn de ogen en oren in de straten en buurten van Diessen en Baarschot.
Ben jij sociaal, sta je niet snel met je oordeel klaar en wil je graag iets betekenen voor jouw buurt? Mogelijk
is het dan ook iets voor jou om buurtondersteuner te zijn! Neem vrijblijvend contact op met de
dorpsondersteuner, zij kan je alles toelichten en samen kijk je of het echt iets voor je is. Mail naar
[email protected], loop binnen op het spreekuur op woensdag tussen 11 en 13 uur in de Eenhoorn of
bel naar 06-12127667.
Het kloostertorentje
Onder de vlag van de Wij-wel dorpswerkgroep Belangenorgaan Diessen werkt
een speciale werkgroep aan behoud van het kloostertorentje. Het torentje kan
niet blijven staan aan de Westerwijk en heeft achterstallig onderhoud. We willen
het torentje ergens in het centrum van Diessen een mooie plaats geven. Natuurlijk
wordt het torentje dan netjes opgeknapt en met medewerking van de gemeente
komt er een mooie heg omheen en aan alle 4 de kanten komt een mooie zitbank.
Binnenkort hopen we een nieuwe plek te vinden.
Repair cafe
Het volgende Repair Café staat gepland op zaterdag 15 oktober 2016, van 13.00 tot 16.00 uur in Hercules.
Kapotte spullen weer een tweede leven geven, dat is de doelstelling van het Repair Café. Een groep van
20 vrijwilligers staat voor u klaar om de noodzakelijke reparaties samen met u uit te voeren. Het Repair
Café is mogelijk geworden door de Rabobank actie Hart voor Elkaar 2014. De werkgroep Repair Café
bestaat uit: Jac Linnemans, Marian Hoozemans, Kim van Korven, Bart van Gestel, Mieke Hendrikx. We
hebben deskundige vrijwilligers voor herstelwerkzaamheden m.b.t. de computer, hout, fietsen, electro en
kleding. Deze keer willen we speciale aandacht geven aan fietsverlichting en zorgspullen. U bent hier van
harte welkom.
‘Wij-wel’, voor elkaar en met elkaar, niemand kan het alleen. U niet en ook wij niet. Maar wel ‘voor elkaar en met elkaar’.
Download