Peniscarcinoom in Nederland, voorbeeld van gecentraliseerde zorg

advertisement
Peniscarcinoom in Nederland,
voorbeeld van gecentraliseerde zorg?
Simon Horenblas
Afdeling urologie
Antoni van Leeuwenhoek
Amsterdam
Prostaatkanker: 11.000
Borstkanker: 14.000
Oncologie Nederland
Peniscarcinoom
70
• Algemene informatie:
60
– TNM stadiering
50
40
– Epidemiologie Gemiddeld:
30
– Biologie
20
– Pathologie
10
0
– Etiologie
0-9
1019
113 / jaar
20- 3 0- 40 - 50- 60 29
39
49
59
69
leef tijdsgro ep/ a ge gro up
7079
Gemiddelde leeftijd: 68
Piek incidentie
na/ invasive
70 jrT is / T a
invasief
5% < 40 jr
8 089
90+
peniscarcinoom
Norway
US (Conn. White)
Germany
Netherlands
Philippines
Singapore (Indian)
India
Brazil, Sao Paulo
Brazile, Reclife
0
1
2
3
4
5
incidence per 100.000
6
7
8
Peniscarcinoom
• Algemene informatie:
– TNM stadiering
– Epidemiologie
– Etiologie: infectie
– Biologie
Roken (>50%)
Phimosis (>50%)
– Pathologie
Hoog risico Humaan Papilloma Virus (30%)
Peniscarcinoom
• Etiologie
Roken (>50%)
• Baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom): >
90% HPV gerelateerd
• Peniscarcinoom ± 30%
Neiging tot loco-regionale groei
Peniscarcinoom
Stapsgewijs metastaseringspatroon: eerst
liezen dan verder
• Algemene informatie:
Haematogene verspreiding late manifestatie
– TNM
stadiering
ziekte
– Epidemiologie
– Biologie
– pathologie
Tweede drainage station:
bekken
Eerste drainage station:
lies
Peniscarcinoom
• Algemene informatie:
– TNM stadiering
– Epidemiologie
•Plaveiselcelcarcinoom
– Biologie
(huidkanker) (95%)
– pathologie
•Andere huidtumoren of
metastasen
Peniscarcinoom
• Algemene informatie:
– TNM stadiëring
– Epidemiologie
– Biologie
– Pathologie
• Diagnostiek
• Behandeling
Peniscarcinoom
• Klassieke behandeling:
– Vorm van penisamputatie marge van 2
cm
liesklierdissctie
Liesklierdissectie
Adductor muscle
Inguinal ligament
funiculus
Saphenous vene
L
Sartorius muscle
Peniscarcinoom
• Klinisch onderzoek vanaf 1988
– Consequenties klassieke Rx penistumor
• Mogelijkheden voor verbetering:
– Penissparende mogelijkheden
Penissparende therapie
40%
35%
30%
25%
20%
15 %
10 %
5%
0%
T is
Ta
T1
T2
T3
T4
TX
T1-T2 peniscarcinoom
• locale excisie + Nd-YAG laser
T2 lesion
4 weken na Nd-YAG laser Rx
10 jr na de behandeling
Glans amputatie
Kans op amputatie
70%
Geen nadelig effect op de overleving
47%
41%
Peniscarcinoom
• Klinisch onderzoek vanaf 1988
– Consequenties klassieke Rx liezen
Lymfeklierdissectie lies
peniscarcinoom
• Mogelijkheden voor verbetering:
– Risico stratificatie voor
lymfeklierdissectie
– Veiligheid van schildwachtklier biopsie
Schildwachtklier biopsie
Schildwachtklier biopsie
Schildwachtklier biopsie
• Alleen een liesklierdissectie indien
de schildwachtklier tumor bevat
– Geen onnodige liesklierdissecties meer
– Liesklierdisectie op het vroegst
mogelijke moment
Overleving
cN0-patients
1956 – 1987: 85%
1988 – 1993: 78%
1994 – 2000: 89%
2001 – 2012: 92%
overleving
Concentratie/centralisatie
Netherland Cancer Institute-Antoni van
Leeuwenhoek Hospital
Number of
patients
Cohort 1
1956-1987
97
3/yr
Cohort 2
1988-1993
55
10/yr
Cohort 3
1994-2000
164
27/yr
Cohort 4
2001-2012
628
60/yr
Total
944
De behandeling van het peniscarcinoom geen officiële
centralisatie politiek, geen minimum aantallen die
behandeld moeten worden. Centralisatie heeft
plaatsgevonden o.b.v. expertise en voortdurend uitdragen
van de behandelresultaten.
Peniskanker:
Europees perspectief
The Netherlands: one specialised hospital for the
treatment of penile cancer which treats patients
from all over the country, the high survival rate in
this country advocates the centralisation of the
treatment of penile cancer.
Kwaliteit van leven
• N=147
• 2003-2008
• 3 vragenlijsten:
– IEFF (seksualiteit)
– Short Form-36 health survey (SF-36)
– Impact of cancer (IOCv2)
Kwaliteit van leven
• I.t.t. de verwachting:
– Type en omvang van de ingreep niet
significant geassocieerd met de meeste
seksueel gerelateerde vragen
– Evenmin met psychosociale vragen
• In vergelijking met een norm
populatie betere scores wat betreft
lichamelijk welbevinden en pijn
Kwaliteit van leven
• Verklaringen:
– Adaptatie
– "dankbaarheid" voor het overleven van
kanker
– Goede "steun" van partner
– Relatief oudere leeftijd
Innovatotie
Hybrid tracer: ICG-99mTc-nanocolloid
Van Leeuwen et al
Lymphadenectomy
• Robot Assisted Video Endoscopic
Lymphadenectomy (RAVEIL)
Conclusies
• Centralisatie van de behandeling van
peniscarcinoom heeft geleid tot:
– Minder mutilatie
– Innovatie
– Verbeterde overleving
– Wereld wijd de beste overleving
– Desalniettemin geen heel duidelijke
effecten op de kwaliteit van leven
Dank voor uw aandacht
Download