BEENMERG BIOpSIE - Janssen Informeert

advertisement
Vraag het aan uw arts
BEENMERG BIOpSIE
vaak gestelde vragen over de bIopsIe:
© Janssen-Cilag B.V. – 2011 – 5273
Heel wat mensen met multipel myeloom willen actief deelnemen in beslissingen rond hun ziekte en de behandeling
ervan. Het is logisch alles te willen weten over de opties –
van ziektevooruitzichten tot mogelijke behandelingen. De
volgende vragen kunnen u leiden in een gesprek met uw
behandelende arts over uw behandeling
• Hoe wordt de biopsie uitgevoerd?
• Hoe moet ik me voorbereiden?
• Waar gebeurt de biopsie en door wie?
• Hoelang duurt de ingreep?
• Gebeurt dit onder verdoving (plaatselijke/gehele)
of niet?
• Doet het pijn tijdens de biopsie? Of erna?
• Zijn er risico’s: infectie, bloeding, andere ...?
• Hoe lang duurt het voor ik hiervan herstel?
• Hoe lang duurt het om de resultaten te krijgen?
• Wat zijn de volgende stappen?
• Waar kan ik meer informatie krijgen:
binnen en buiten het ziekenhuis?
Download