Opzet - Friesland College

advertisement
BIOLOGIE 1E PERIODE
de praktijk, de achtergronden en daarnaast mogelijke toepassing voor eigen onderzoek/
prestaties/ projecten
Praktijk
Verdieping
VMT:
Veilig
microbiologische
technieken
Kennismaken en
oefenen met
microbiologische
technieken.
Na afloop kun je als je
je de juiste houding en
de technieken hebt
eigen gemaakt veilig
werken op een
microbiologisch lab.
Ook kun je een
reincultuutr aanleggen
Gevaren op een
microbiologisch lab,
hoe deze te voorkomen.
Achtergronden van de
technieken.
Steriliseren
Overenten van een
bacterie
Bereiden van een
eenvoudige
voedingsbodem
Verschil
bacterie/schimmel
Inleiding microscoop
Identificatie, de
herkenning van
bacteriën.
Heel vaak is het
belangrijk de naam van
een bacterie te weten te
komen: Dab weet je pas
of het een
ziekteverwekker en hoe
je hem kunt bestrijden
Je leert hoe je op grand
van microscopische
kenmerken en enkele
biochemische testen een
bacterie globaal op
naam kunt brengen.
Het is voor beginners,
lang niet alle groepen en
bepalingen komen al
aan bod
De bouw van een
bacterie,
Functie van de
verschillende
celonderdelen
Onderscheid bacteriën
op grond van
stofwisseling
Enkele eenvoudige
biochemische testen en
hun achtergronden .
Prestaties/ projecten/
ideeën
Je kunt tijdens/ met
deze technieken al snel
aan de slag met een
eigen bedacht
onderzoek naar microorganismen in /op
materialen.
Er zijn verschillende
prestaties:
Luchtonderzoek in de
laboratoria van het Van
Hall Instituut of in
werkruimtes van het
Friesland College
Voorlichting en
demonstratie van goede
handdesinfectie bij de
unit voor cursisten,
stagiares die met
patiente gaan werken
Je kunt tijdens/ met
deze technieken allerlei
materialen: aanrecht/
hond/ poes etcetera
onderzoeken op de
aanwezigheid van
micro-organismen en
vervolgens
onderzoeken met welk
micro-organisme je te
maken hebt
Voor wie?
wanneer?
1e jaars
Intekenen voor
tijdstip
Iedereen die
VMT heeft
afgerond
Het “tellen” van
microorganismen
Je gaat met
verschillende
technieken
bepalen hoeveel
bacteriën/schimm
els in water/
voedsel
voorkomen
Allerlei veel gebruikte
technieken om de
hoeveelheid bacteriën
of schimmels in een
product te bepalen.
Ook rekenwerk, hoe
moet je verdunnen, hoe
reken ik het
tel/meetresultaat om
naar de hoeveelheid die
in het onderdunde
monster zitten=
eindresultaat
Eenvoudige selectieve
voedingsbodems
Kenmerken
De kweek van
verschillende
microbacteriegroepen wat
organismen
Onder welke
betreft groeieisen .wat
omstandigheden
betreft aan/afwezigheid
groeit een bacterie zuursof en andere
het beste.
milieuomstandigheden
Voor elke
Bereiden complexe
bacteriegroep is
voedingsbodem.
dat weer anders,
Algemene
voedingsbodem/selectie
ve voedingsbodems
Bestrijding micro- Afstervingscurve.
Afstervingssnelheid
organismen
Onderzoek naar de Achtergrond
invloed van
onderzoek naar
verhitting en
effectiviteit
desinfectiemiddele sterilisatie/desinfectie
n op micromethoden
organismen
Hoe goed werkt
een sterilisatie?
Hoe goed is een
desinfectiemiddel?
Hoe controleer je
een product (partij
producten) op
steriliteit
Zeer veel:
Onderzoek hygiëne in
ziekenhuis/ keuken/ fabriek/
winkel / thuis
Onderzoek water
levensmiddelen urine etcetera
Je kunt meewerken aan
prestaties bij de
levensmiddelenmicrobiologie
Iedereen die
VMT heeft
afgerond
Onderzoek kweekmethoden op
Na VMT en
doelmatigheid, groeit de
tellen
bacterie wel goed, kan het niet
beter?
Zelf maken van zuurkool, yakult
en andre nuttige gekweekte
micro-organismen
Onderzoek desinfectiemiddelen
voor de afdeling
ziekenhuishygiëne van het MCL
in Leeuwarden
Na VMT,
kweek en,
tellen
Levensmiddelen
microbiologie
Onderzoek voor
gevorderden.
Levensmiddelen
worden onderzocht,
tegelijkertijd wordt
in het onderzoek
gezorgd dat de
kwaliteit van het
onderzoek goed is
en bovendien moet
dat worden
aangetoond naar
derden
Kwaliteitszorg bij
microbiologisch
onderzoek
Kwaliteitszorg in de
levensmiddelen
branche (van
grondstof tot horeca):
HACCP
Methoden van
levensmiddelenonderz
oek.
Valkuilen bij het
onderzoek
Conserveringsmethod
en levensmiddelen.
Prestaties:
Je geeft leiding aan prestaties:
Je gaat onderzoeken doen bij
bedrijven/ instellingen.
Deze willen weten wat de
kwaliteit van hun product(en)
is en vervolgens of hun
producten aan de eisen
voldoen.
Onderzoek/advies bij
levensmiddelenbedrijven in
Friesland.
Onderzoek naar hygiene bij de
horeca-opleiding van het
Friesland College
Na VMT,
Identificatie,
telling, groei
kweek en
bestrijding
van microorganismen
Antibiotica
Onderzoek naar de
aanwezigheid en
concentratie van
antibiotica.
Onderzoek naar de
werkzaamheid van
het antibiotica?
Resistentie van het
micro-organisme
Immunologie
basis
Enkele
basistechnieken
immunologie
Agglutinatietesten
een eenvoudige
ELISA test
Werken met
finnpipet,
microtiterplaatjes
Hoe werken
antibiotica.
Hoe ontstaat
resistentie
Achtergrond
bepalingsmethoden
Onderzoek antimicrobe
werking van honing, knoflook
en allerlei andere producten.
Onderzoek (ongewenste)
aanwezigheid antibiotica in
bijvoorbeeld melk
Na VMT
Wat is immuniteit.
Hoe werkt het
immuunsysteem bij
mens en dier
(globaal)
Basisbegrippen: wat
is een antigen,
antistof
Bloedgroepen
Achtergrond
eenvoudige
agglutinatie en
ELISA
Naamgeving
immunologische
reagentia
Achtergronden
recombinant DNA
Bijvoorbeeld:
Onderzoek vlees op vervalsing
(zit er geen varkensvlees in het
rundergehakt)
Na VMT
Kennis van
eiwitten is
nuttig, kan
ook
tegelijkertijd
worden
verworven.
In overleg in verband met
beschikbare reagentia
Na VMT en
DNA
praktijk
recombinant DNA
basistechnieken
Download