Press release - ANP Pers Support

advertisement
Persbericht
Rijswijk, 8 juli 2011
ACTA* naar volgende fase met NPM Capital
Bijna vijf jaar nadat ABN AMRO Participaties via ACTA* als nieuwe
holdingsmaatschappij Kiwa overnam van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, trekt zij
zich binnenkort terug als grootaandeelhouder ten faveure van een secondary management
buy out gesteund door NPM Capital. De ondertekening van deze voorgenomen transactie
heeft plaatsgevonden op 8 juli.
De nieuwe eigendomsstructuur zal naar verwachting begin september worden geëffectueerd
na afwikkeling van enkele zaken waaronder goedkeuring door de NMa. Ook de Shield
Groep Nederland behoort als zelfstandige organisatie tot ACTA* dat hiermee als consortium
van kwaliteits-, inspectie- en keuringsbedrijven een nieuwe fase ingaat.
In de afgelopen periode ontwikkelde Kiwa zich met steun van ABN AMRO Participaties tot
een internationaal opererend Testing, Inspection and Certification (TIC) bedrijf. De portfolio
werd stevig verbreed vanuit kwaliteitsborging en certificatie voor de traditionele
werkgebieden in de bouw en utiliteit (water, gas/energie) naar onder andere agro-food,
onderwijs, zorg, safety & security en MVO. Kiwa verdubbelde van een solide Nederlandse
tot een middelgrote Europese speler met activiteiten in ruim 50 landen en is daarmee het
enige resterende Nederlandse certificatie bedrijf van deze omvang.
De Shield Groep Nederland houdt zich bezig met veiligheid in de woon- en werkomgeving
en het milieu. Het inspecteert, analyseert en monitort gevaarlijke stoffen zoals legionella en
asbest in Nederland, Belgie en Spanje via de bedrijven Fibrecount, Bioconsult en Oesterbaai.
Zelfstandig voortbestaan
Met de voorgenomen aandeelhouderswisseling willen betrokkenen zeker stellen dat Kiwa
als Nederlands TIC-bedrijf en certificatiemerk zelfstandig kan blijven voortbestaan en
ruimte heeft zich verder te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor Shield. NPM Capital heeft
uitgesproken deze ambitie te willen ondersteunen.
Kiwa CEO Paul Hesselink: ”Kiwa heeft de afgelopen jaren door autonome groei en een actief
acquisitiebeleid bewezen snel te kunnen groeien en daarbij de degelijkheid en kwaliteit hoog
te kunnen houden. Ook hebben we ons minder afhankelijk gemaakt van de traditionele
Nederlandse werkgebieden door internationaal te gaan en onze portfolio te verbreden naar
certificatie voor de agro-food sector, de zorg via Kiwa Prismant, onderwijs, veiligheid en
preventie en verantwoord ondernemen. Voorts voeren we ondertussen enkele taken uit
namens de overheid, zoals voor de transport sector, op een andere, wat efficiëntere leest. We
hebben aldus het kritische volume voor internationale zelfstandigheid in sterk
concurrerende markten bijna bereikt. Kiwa richt zich nu op verdubbeling van omzet en
netwerk in de komende vijf jaar. NPM Capital onderschrijft en ondersteunt deze strategie ten
volle”.
NPM is verheugd om in Kiwa te kunnen stappen. Directeur Johan Terpstra van NPM: “NPM
is altijd al geïnteresseerd geweest in het internationaal helpen uitbouwen van sterke
Nederlandse bedrijven. Kiwa is zo’n solide bedrijf met ruime potentie. Vol vertrouwen
ondersteunen wij deze ontwikkeling omdat het Kiwa management niet alleen blijk geeft van
visie, maar ook van het ondernemerschap om deze visie te realiseren. Met onze investering
zal de huidige strategie onverminderd kunnen worden voortgezet om Kiwa te laten
uitgroeien tot een zelfstandig, robuust en veelzijdig Europees kwaliteitsbedrijf.”
Namens ABN AMRO Participaties meldt een tevreden directeur Bob Kramer: “Toen wij 5
jaar geleden kennismaakten met Kiwa zagen we al wel de drive voor verdere ontwikkeling.
Die is nog sneller gegaan dan we hadden verwacht. Welke organisatie verdubbelt nu in een
dergelijke economische situatie met behoud van de eigen kwaliteit en principes? Eind 2009
trad ook Shield als zelfstandige organisatie toe tot ACTA*. Het is nu tijd om als investeerder
het stokje door te geven. NPM is een verantwoorde opvolger als investeerder voor de
volgende fase en wij wensen de combinatie dan ook alle succes!”
////////////////////////////////////////////////////////////
Kiwa (www.1kiwa.com) is een certificatie bedrijf met aanverwante inspectie- en lab
activiteiten, versterkt door training, technology en data services. In 1948 opgericht door de
Nederlandse drinkwaterbedrijven en in 2005 gefuseerd met zusterorganisatie Gastec,
omvatten de werkgebieden tegenwoordig de bouw, water en energiesector, transport, agrofood, veiligheid en duurzaamheid. Met zo’n 1150 medewerkers in 9 landen werd in 2010 een
omzet van ruim EUR 110 miljoen gerealiseerd, een verdubbeling ten opzichte van 2006. De
organisatie kenmerkt zich door een zeer platte structuur met grote zelfstandigheid voor de
veelal technische professionals. Het hoofdkantoor bevindt zich in Rijswijk.
Shield Groep Nederland (www.shield-group.nl) werkt vanuit het hoofdkantoor in
Rotterdam met 140 medewerkers aan de bescherming tegen gevaarlijke stoffen via inspecties
en laboratorium analyses en het onafhankelijk toezicht bij de verwijdering van gevaarlijke
stoffen waaronder asbest en legionella. Met activiteiten in Nederland, Belgie en Spanje is het
een van de weinige internationale spelers in Europa. De groep is onder andere bekend van
de steun bij de actie “Asbest op school” en projecten zoals met de asbestboot Otopan en de
brand bij de TU te Delft.
NPM Capital (www.npm-capital.com) investeert vanuit Amsterdam en Brussel in
middelgrote tot grote ondernemingen. NPM Capital is een toonaangevende financiële
partner met meer dan 60 jaar ervaring in het financieren van buy-outs en het verstrekken van
groeikapitaal in de Benelux. NPM Capital beheert een portefeuille van meer dan 25
participaties.
Voor meer informatie:
Namens
Kiwa: George Mentjox: tel +31653315701, [email protected]
ABN AMRO Participaties: bert Mol, +31206287202
Download