Aanmelding markten 2017

advertisement
MARKTCOMMISSIE
Bredevoorts Boekbelang
Markt 2
7126 AZ Bredevoort
T. : ( 0543 ) 45 17 98
E. : [email protected]
W.: www.boekenstad.com
VVV Bredevoort
Markt 10
7126 AZ Bredevoort
T. : ( 0543 ) 45 23 80
E. : [email protected]
W.: www.vvvbredevoort.nl
UITNODIGING
Beste collega,
Wij nodigen u van harte uit om (weer) deel te nemen aan onze
boekenmarkten in 2017.
Door een goede samenwerking met onze collega’s in het Euregiogebied,
Münsterland en Niederrhein,willen we ook in 2017 nog meer deelnemers en
bezoekers uit dit gebied naar Bredevoort halen. Voor de derde keer zal er een
boekenbeurs gehouden worden in de voormalige Koppelkerk in het 3e weekend
van februari en wel op zondag 19 februari 2017.
Voor deze boekennbeurs worden aparte uitnodigingen verstuurd.
Zoals u in bijgevoegde lijst kunt zien zijn er in 2017, 7 derde zaterdagmarkten. en
2 internationale boekenmarkten, de eerste op 2e. Pinksterdag en de tweede eind
augustus.. Bij de samenstelling van de lijst is rekening gehouden met
overlappingen zowel in Nederland als in de Euregio.
TARIEVEN MARKTEN 2017
1 Kraam € 50,- p/st.
2 Kramen € 45,- p/st.
3 Kramen of méér € 40,- p/st.
Het bijzondere tarief van € 30,-- p/kraam voor alle markten geldt voor die
deelnemers die voor 4 of méér derde zaterdagmarkten inschrijven en vóór
10 maart 2017 voor 4 van deze markten betaald hebben.
Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur. Betaling ontvangen we graag
binnen 14 dagen en in ieder geval niet later dan drie weken voor de markt.
Kramen worden pas toegekend nadat de betaling ontvangen is. U krijgt een
bevestiging over uw kramen per e-mail of post.
We hopen ook U te mogen ontvangen in Bredevoort Boekenstad.
Met vriendelijke groet, de Marktcommissie
Bijlage: Aannmeldingsformulier en Marktregels.
MARKTREGELS BREDEVOORTSE BOEKENMARKTEN
Duur: 10.00 tot 17.00. De markt eindigt niet eerder dan 17.00 uur. Daarna pas inpakken en
opruimen.
Aankomst: We vragen u vriendelijk de aanwijzingen van verkeersregelaars en parkeerwachters
op te volgen. Vanaf 7.00 uur kunt u uw kraam inrichten; om 9.30 uur moet de markt geheel
autovrij zijn.
Opbouw: Uw nummer staat op de kraam vermeld. Om opstoppingen te voorkomen vragen we
u om het laden en lossen zo kort mogelijk te houden. Parkeren: op de parkerplaatsen rond de
oude school ,langs de Winterswijkse straatweg en als aangegeven op de plattegrond.We
vragen u dan ook dringend uw auto of bus NIET in een van de zijstraatjes te parkeren om
onnodige overlast voor de omwonenden te voorkomen. Aanhangers mogen niet bij de
kramen worden geparkeerd.
Afval: Papier en boeken dient u mee terug te nemen. Ander klein afval in de verschillende
bakken Op ’t Zand
Afbouw: Om onnodige vertraging en opstoppingen te voorkomen adviseren we u zoveel
mogelijk de boeken eerst in te pakken. Haal pas daarna u uw auto of bus op.
Kraamhuur Het onderhuren, delen of onder welke benaming dan ook beschikbaar stellen van
een kraan aan derden, is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan. Iedere
deelnemer accepteert de toegewezen plaats; aanbouwen is niet toegestaan.
Kraamgrootte: Een kraam is circa 4 meter breed en 1 meter diep.
Kwaliteit: Behalve bij opruimingsmarkten: geen dumping, geen
eenheidsprijzen, geen opruiming.
Aansprakelijkheid: De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade. U
dient zelf W.A.-verzekerd te zijn.
Opzegging: Bij opzegging van de besproken kraam meer dan twee weken voor de datum
waarop de boekenmarkt wordt gehouden, wordt betaald kraamgeld teruggestort min 10 euro
annuleringskosten.
Bij opzegging minder dan twee weken voor de markt wordt niets terugbetaald.
Tenslotte: Het handelen in strijd met dit reglement geeft de organisatie
het recht verdere deelname aan de markt te verbieden, zonder dat daar
enig verhaal tegenover staat. In punten waarin dit reglement niet
voorziet beslist het bestuur.
BOEKENMARKTEN BREDEVOORT 2017 : AANMELDINGSFORMULIER
Firmanaam
Contactpersoon
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Mobielnummer
e-mailadres
Kamer van koophandel
Gaat akkoord met de bij de uitnodiging meegezonden marktregels en geeft zich hierbij op als
deelnemer aan de volgende boekenmarkten (a.u.b. aankruisen)
Markten
3e Zaterdagmarkt
Paasmarkt3e zaterdag
Intern. Pinkstermarkt
3e Zaterdagmarkt
3e Zaterdagmarkt
3e Zaterdagmarkt
Intern. Boekenmarkt
3e Zaterdagmarkt
3e Zat./ opruimmarkt.
Datu 1Kraam à
m
€ 50,=
18-03
17-04
20-05
05-06
17-06
15-07
19-08
26-08
16-09
21-10
2 Kramen à
€ 90,=
Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Handtekening
Stuur of mail dit formulier, ondertekend, naar:
Marktcommissie Bredevoorts Boekbelang
Markt 2
7126 AZ Bredevoort
[email protected]
IBAN: NL42 RABO 0155 1523 51
t.n.v. Bredevoorts Boekbelang
BIC: RABONL2U
3Kramen à
€ 120,=
4Kramen à
€ 160,=
Download