Beste kunstvrienden, Op zaterdag 25 juni 2011 zal de eerste editie

advertisement
Beste kunstvrienden,
Op zaterdag 25 juni 2011 zal de eerste editie van kunstmarkt Blixembosch
worden gehouden. De markt vindt plaats van 11.00 – 17.00 en is gratis toegankelijk.
De markt wordt georganiseerd door winkeliersvereniging Blixembosch. Deze stelt zich als
doel een professionele, kwalitatief hoogwaardige kunstmarkt op te zetten met een grootse
diversiteit en disciplines. Winkelcentrum Blixembosch heeft de afgelopen jaren de nodige
know-how opgebouwd in het organiseren van festiviteiten en zal dan ook nu weer zorgen
voor gepaste randactiviteiten op het gebied van theater, muziek en iets voor de kleinsten onder
ons.
Inschrijving:
Uw inschrijving dient vergezeld te gaan van een omschrijving/documentatie en/of foto’s van
hetgeen waarmee u op de markt wilt staan.
Er zijn een tweetal mogelijkheden:
Het inschrijfgeld voor een kraam bedraagt € 35,-Het betreft een kraam van 1 bij 4 mtr. Met witte zeilen: een bovenzeil en achterzeil. De
kraam staat opgebouwd bij aankomst. Elke kraam heeft aan een zijde een vrije hoek om aan
de voorzijde van de kraam te komen.
Extra expositieruimte naast de kraam van 1 x 4 mtr. Is mogelijk de meerkosten hiervan
zijn € 20,--.
.
Het inschrijfgeld voor een pagodetent van 5 x 5 mtr. Bedraagt € 200,-.
Deze witte tenten zijn aan 3 zijden gesloten en staan uiteraard opgebouwd bij aankomst.
Voor alle deelnemers is er gratis koffie en thee. En per kraam 2 krentenbollen.
Stroom is op een beperkt aantal locaties mogelijk. Wanneer u op het inschrijfformulier
aangeeft dat stroom wenselijk/noodzakelijk is zal er voor een stroomvoorziening gezorgd
worden. Aansluitsnoeren ed. dient u zelf mee te nemen. De kosten hiervoor bedragen € 5,-per kraam/pagodetent.
De uiterste betalingstermijn is 30 april daarna worden de vrijgekomen plaatsen aan anderen
toegewezen.
Annuleren is mogelijk tot 31 mei. Bij een latere afzegging zal het inschrijfgeld niet worden
terugbetaald.
De deelnemers mogen vanaf 9.00 's ochtends hun kraam inrichten. De kramen moeten tot
17.00 ingericht blijven. Auto’s worden pas na 17.00 toegelaten.
Mocht er om redenen buiten de invloedssfeer van de organisatie (overmacht door
weersomstandigheden/schokkende gebeurtenissen) besloten worden dat de markt wordt
afgelast dan is het niet mogelijk de kunstmarkt aansprakelijk te stellen voor gemaakte directe
of indirecte kosten.
De organisatie is nadrukkelijk niet aansprakelijk te stellen voor schade welke is ontstaan voor,
tijdens of na de kunstmarkt aan kunstwerken, uzelf of uw voertuig. Ook voor diefstal is de
organisatie niet verantwoordelijk te stellen.
Inschrijfformulier KUNSTMARKT BLIXEMBOSCH 2011-01-25
Datum: 25 juni 2011
Van 10.00 – 17.00
Locatie: Winkelcentrum Blixembosch
Ouverture Eindhoven
Organisatie: Winkeliersvereniging Blixembosch
www.centrumblixembosch.nl
e-mail: [email protected]
Rob Vos 06-12969879
Robert van den Heuvel 06-14564644
Voor en achternaam:
Straat en huisnr.:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnr.:
Mobielnr.:
E-mail:
Website:
Wat toont u? (gelieve documentatie en/of foto’s meesturen)
Verzorgt u een demonstratie?:
Zo ja , omschrijving:
Wilt u: (aankruisen wat van toepassing is)
O een kraam á € 35,-O extra ruimte van 4 mtr. naast de kraam á € 20,-O een pagodetent á € 200,--.
O stroom á € 5,-- per kraam/pagodetent.
Stroom wenselijk / noodzakelijk (doorhalen wat n.v.t. is ivm beperkte mogelijkheden.)
Speciale wensen:
U kunt het inschrijfformulier ook vinden op onze website www.centrumblixembosch.nl.
Na aanmelding ontvangt u van ons een factuur. Alle bedragen zijn incl.B.T.W..
Download