Muziekschool De Sleutel viert 50 jarig jubileum Op 16 februari

advertisement
Muziekschool De Sleutel viert 50 jarig jubileum
Op 16 februari bestaat de muziekschool 50 jaar.
De muziekschool, met ingang van 1 januari 2015 onderdeel van stichting
Fundament, is opgericht op 16 februari 1966. Het initiatief kwam vanuit
de gemeente Losser om het muziekonderwijs kwalitatief gezien een impuls
te geven. In de oprichtingsstatuten is te lezen dat de voorzitter van het
bestuur toen nog werd aangewezen door burgemeester en wethouders
van Losser. De benoeming van nieuwe bestuursleden ging de eerste tijd
zelfs ook nog in overleg met burgemeester en wethouders. Het bestuur
werd aangevuld met Hans Kropmans, die tot het overgaan naar stichting
Fundament (waaronder muziekschool, Cluster en bibliotheek nu vallen)
secretaris/penningmeester is geweest, dus bijna 50 jaar!
Langzamerhand is de samenstelling van het bestuur veranderd, en is de
muziekschool uitgegroeid tot centrum voor muziek, dans en theater.
Naast het geven van individuele lessen worden tegenwoordig ook
groepslessen gegeven en/of gekozen voor samenspel.
De muziekschool is een organisatie in beweging en wil nog meer gaan
inspelen op de actuele ontwikkelingen in de samenleving. Er wordt
momenteel gewerkt aan een toekomstvisie op het muziekonderwijs.
Daaraan wordt een business case gekoppeld met de bedoeling het
muziekonderwijs voor de toekomst zeker stellen.
De muziekschool gaat dan ook vol vertrouwen de toekomst tegemoet.
In ieder geval willen we 16 februari a.s. niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Wij zijn trots op 50 jaar kwalitatief hoogstaand muziekonderwijs in
de gemeente Losser en dat verdient aandacht. In de week van 16 februari
zal daarom elke bezoeker van de muziekschool een gratis kop koffie of
thee met wat lekkers aangeboden worden. Verder zullen er gedurende het
jaar nog een aantal festiviteiten plaatsvinden.
Download